شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

دوران حضور عالم اندیشمند،شهید آیت الله دکترسید محمد بهشتی درمرکز اسلامی هامبورگ درآلمان،ازادوار شاخص در حیات اجتماعی وتبلیغی وی ونیز آن مرکز به شمار می رود.دراین مقطع تلاش تبلیغی این فرهیخته گرانمایه،سبک وسیاق متفاوتی یافت ودرنهایت رونق فراوانی را برای این مرکز اسلامی به همراه آورد وبر مخاطبان شیعه وسنی آن،بسی افزود.

تصاویری که پیش روی دارید،جلوه ای از فعالیتهای آن عالم گرانمایه درآن دوره را درخود دارد.

تاریخ : 1395/04/06 11:03
 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  نمایی از مسجد شیعیان در شهرهامبورگ آلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال اقامه نماز عید فطر در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال اقامه نماز عید فطر در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال اقامه نماز عید فطر در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال ایراد خطبه های نماز عید فطر در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال ایراد خطبه های نماز عید فطر در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  حاضران در مسجد هامبورگ ِآلمان، درحال استماع خطبه های نماز عید فطرِ شهید آیت الله دکتر بهشتی 

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال ایرادسخنرانی در مرکز اسلامی هامبورگ آلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال گفت وگو با تنی چند ازحاضران در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال گفت وگو با تنی چند ازحاضران در در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال گفت وگو با تنی چند ازحاضران در در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال گفت وگو با تنی چند ازحاضران در در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال گفت وگو با تنی چند ازحاضران در در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی در حال گفت وگو با تنی چند ازحاضران در در مسجد هامبورگ ِآلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی دریکی از جلسات سخنرانی وگفت وگو در مرکز اسلامی هامبورگ آلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی درکنار تنی چند ازمسلمانان مقیم هامبورگ آلمان

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  -شهید آیت الله دکتر بهشتی درجلسه تودیع با برخی مسئولان مرکز اسلامی هامبورگ آلمان،به هنگام بازگشت به ایران

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی درفرودگاه هامبورگ آلمان،به هنگام بازگشت به ایران

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

   شهید آیت الله دکتر بهشتی درفرودگاه هامبورگ آلمان،به هنگام بازگشت به ایران

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی درفرودگاه هامبورگ آلمان،به هنگام بازگشت به ایران

 • شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی دردوران حضور درآلمان درآیینه تصاویر

  شهید آیت الله دکتر بهشتی درفرودگاه هامبورگ آلمان،به هنگام بازگشت به ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.