حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

حزب موسوم به «زحمتکشان ملت ایران»در آستانه اوج گیری نهضت ملی وبا ائتلاف میان دکتر مظفر بقایی واطرافیانش با گروه انشعابی از حزب توده –که خلیل ملکی آنها را رهبری می کرد-تاسیس شد.این گروه پس از چندی دچار انشعاب شد وملکی وپیروانش از آن جداشدند.پس از قتل تیمسار محمود افشار طوس وانتساب آن به دکتر بقایی،ضربه شدیدی به وجهه وی وحزبش وارد آمد وگروه او دچار ریزش های فراوان گشت.پس از28 مرداد حزب زحمتکشان عملا حضورپررنگی در عرصه سیاست ایران نداشت وبه پاتوقی برای مریدان بقایی مبدل شده بود.

تصاویری که پیش روی دارید،جلوه هایی از فعالیتهای این حزب در ادوارگوناگون حیات آن است.

تاریخ : 1395/02/20 09:55
 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  دیدار هیئت اجرایی حزب زحمتکشان ملت ایران با آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی.درتصویر مظفر بقایی وخلیل ملکی دیده می شوند

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در کناربرخی اعضای هیئت اجرایی حزب زحمتکشان ملت ایران درحاشیه دیداربا آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  سخنرانی مظفربقایی در دفتر حزب زحمتکشان با حضور حسین مکی وحسین فاطمی

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  سخنرانی حسین فاطمی در دفتر حزب زحمتکشان با حضور حسین مکی،شمس قنات آبادی وجعفر معین فر

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  نمایی از یکی از جلسات سخنرانی در دفتر حزب زحمتکشان دردوران نهضت ملی

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  مظفربقایی وعلی زهری در میان عده ای از اعضای شاخه جوانان حزب زحمتکشان ملت ایران

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  استقبال برخی ازحزب زحمتکشان ملت ایران از مظفربقایی دربازگشت از سفر آمریکا

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  اعضای حزب زحمتکشان ملت ایران دریکی از میتینگهای این گروه دردوران نهضت ملی

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  اعضای حزب زحمتکشان ملت ایران دریکی از میتینگهای این گروه دردوران نهضت ملی

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  مظفر بقایی در کنار منصور رفیع زاده –نفرسمت چپ-از اعضای حزب زحمتکشان که بعدها ریاست دفترساواک درآمریکا را بر عهده گرفت

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  مظفر بقایی در میان تنی چند از اعضای حزب زحمتکشان ملت ایران در حاشیه یکی از میهمانیها

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  نمایی از محل برگزاری کنگره حزب  زحمتکشان ملت ایران در اصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  نمایی از برگزاری کنگره حزب  زحمتکشان ملت ایران در اصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  نمایی از برگزاری کنگره حزب  زحمتکشان ملت ایران در اصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  نمایی از برگزاری کنگره حزب  زحمتکشان ملت ایران در اصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  نمایی از برگزاری کنگره حزب  زحمتکشان ملت ایران در اصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  برخی از اعضای حزب  زحمتکشان ملت ایران درحاشیه برگزاری کنگره این حزب دراصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  مظفر بقایی و برخی از اعضای حزب  زحمتکشان ملت ایران درحاشیه برگزاری کنگره این حزب دراصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  مظفر بقایی و برخی از اعضای حزب  زحمتکشان ملت ایران درحاشیه برگزاری کنگره این حزب دراصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  استقبال برخی از اعضای حزب  زحمتکشان ملت ایران از مظفر بقایی درسفر وی به اصفهان در سال 1340

 • حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  حزب زحمتکشان ملت ایران در آیینه تصاویر

  دیدار اعضای هیئت اجرایی خزب زحمتکشان ملت ایران با علی امینی نخست وزیر وقت

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.