حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

شاهد توحیدی

واپسین روزهای اسفندماه هرسال،تداعی گر خاطره فرزند ارجمند وفداکار امام(قده)،مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمدخمینی است.آن فقید سعید درمدت حیات کوتاه خود،به چیزی جز علو مکانت وفراوانی آوازه پدر نیندیشید واز این روی درخاطره تمامی وفاداران به امام وآرمانهایش جاودانه گشته است.

تصاویری که پیش روی دارید،آن مرحوم را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1394/12/24 15:20
 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  مرحوم حاج سید احمدخمینی دردوران نوجوانی، درشهرقم

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  مرحوم حاج سید احمدخمینی پس از معمم شدن، درشهرقم

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  مرحوم حاج سید احمدخمینی درشهر قم دردهه 40

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1356.مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنار شط کوفه درعراق

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1356. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنارشهید دکتر مصطفی چمران دردوران اقامت در لبنان

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1357.مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنار دوتن از دوستان دردوران اقامت امام در نوفل لوشاتو.درتصویر مرحوم اسماعیل فردوسی پور دیده می شود

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  12بهمن 1357. مرحوم حاج سید احمدخمینی درآغازین لحظات ورود به خاک ایران

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  فروردین 1358. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنار آیت الله طالقانی در باغ مرحوم اشراقی درقم

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1358. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنارشهید آیت الله بهشتی درقم

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1360.حسینیه جماران، مرحوم حاج سید احمدخمینی درحال قرائت حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1360. مرحوم حاج سید احمدخمینی درحال قرائت پیام امام خمینی دریکی از مراسم

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1362. مرحوم حاج سید احمدخمینی درحال شرکت درانتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1358. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنار آیت الله العظمی گلپایگانی دریکی از مراسم در مدرسه فیضیه قم

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1368. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنار آیت الله العظمی مرعشی نجفی در مراسم کلنگ زنی کتابخانه ایشان در قم

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1361.جماران. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنار آیت الله خامنه ای،آیت الله رسولی محلاتی ومحمد کفاش زاده

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  دهه60. مرحوم حاج سید احمدخمینی دردفتر امام خمینی

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1365. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنارپدر

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1366- مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنارپدر

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1367. مرحوم حاج سید احمدخمینی درمنزل حجت الاسلام امام جمارانی در جماران

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1368. مرحوم حاج سید احمدخمینی درکنار مادرش مرحومه خدیجه ثقفی وخواهرش دکتر زهرا مصطفوی

 • حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی درآیینه تصاویر(2)

  1370-مرحوم حاج سید احمدخمینی دریکی از سفرها به استان خوزستان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.