آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

شاهد توحیدی

بیست وسومین روز از اسفند هرسال،تداعی گر سالروز ارتحال عالم مجاهد وطلایه دار اتحاد دین وسیاست،مرحوم آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی است.ازاین روی ،مجموعه ای دیگر از تصاویر آن روحانی نامدار به حضورتان تقدیم می گردد.

امید آنکه مقبول افتد.

تاریخ : 1394/12/19 15:27
 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید مصطفی کاشانی ،پدرآیت الله سیدابوالقاسم کاشانی

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در کنار پدرش آیت الله سید مصطفی کاشانی،آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی وجمعی دیگر از اعلام نجف وعراق 

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1326. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درحیاط منزل شخصی

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1327. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درحال ایراد خطبه های نماز عید قربان درجوادیه تهران

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1327. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله سید محمد بهبهانی وبرخی علمای تهران ،درتشییع همسرش

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1327. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنارشهید سید مجتبی نواب صفوی، درمنزل شخصی خویش

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1327. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنارشهید سیدحسین امامی، درمنزل شخصی خویش

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1327. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکناربرخی علما وروحانیون تهران، درمنزل شخصی خویش

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1327. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دریکی ازمراکز نگاهداری کندوهای زنبورعسل درتهران

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1329. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درگفت وشنود با یکی از خبرنگاران جراید

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1334. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دریکی از مراسم روضه در منزل آیت الله سیدمحمد بهبهانی درتهران

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1328. 1329. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دردوران تبعید در بیروت.درتصویر «رشید بیضون» نیز دیده می شود

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1329. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دربازگشت از سفر حج، درسوریه

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1329. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درمقطع بستری شدن دربیمارستان طرفه تهران

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1330. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار با هیئت اجرائیه حزب زحمتکشان ایران.درتصویر مظفر بقایی وخلیل ملکی دیده می‌شوند

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1331. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دردیدار باشهید استاد خلیل طهماسبی پس از آزادی وی از زندان

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1331. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درگفت وگو با محمدحسنین هیکل روزنامه نگار شهیر مصری

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1334. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درمراسم ترحیم فرزندش سید مصطفی کاشانی

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1335.مشهد، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار حسن گرامی داماد وسیدرضا کاشانی فرزندش

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1337. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار آیت الله حاج شیخ محمدغروی کاشانی درتهران

 • آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در آیینه تصاویر(3)

  1340. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی درکنار برخی یاران واطرافیان به هنگام تجدید بنای یکی از مساجد جنوب تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.