حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

شاهد توحیدی

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب،28 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی راهی شهر قم گشت و11ماه در این شهر اقامت گزید.این دوران برای رهبر کبیر انقلاب،از فشرده‌ترین دوره های کاری بود که باید درجای خود،ازسوی اندیشمندان ومحققان تاریخ انقلاب اسلامی موردبررسی قرارگیرد.

تصاویری که پیش روی دارید،دومین مجموعه ای است که با این موضوع تقدیم بینندگان ارجمند می شود.

 

تاریخ : 1394/12/12 13:20
 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  10 اسفند 1357.امام خمینی درحال عزیمت به شهر قم.حاج ابوالفضل توکلی بینا رانندگی را برعهده دارد

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  اسفند 1357.امام خمینی درحال انجام اولین زیارت حرم حضرت معصومه(س)پس از 15 سال

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  اسفند 1357.امام خمینی درحاشیه اولین دیدارمردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

   اسفند 1357.امام خمینی دراولین دیدار مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  اسفند 1357.امام خمینی دریکی ازاولین دیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی درحاشیه یکی ازدیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی دریکی ازدیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی درحال عزیمت به محل یکی از دیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی درحال عزیمت به محل یکی از دیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی دریکی ازدیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358.امام خمینی دردیدار با اسقف هیلاریون کاپوچی درمنزل محل اقامت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی دریکی ازدیدارهای مردمی خویش بر بام محل سکونت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی دریکی ازدیدارهای مردمی خویش بر بام محل سکونت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی دریکی ازدیدارهای مردمی خویش بر بام محل سکونت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی درحال عزیمت به محل یکی از دیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358. امام خمینی درحال عزیمت به محل یکی از دیدارهای مردمی خویش در مدرسه فیضیه قم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358.امام خمینی دردیدار بالاله وولادن(دوقلوهای به هم چسبیده) درمنزل محل اقامت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358.امام خمینی درحاشیه یکی از دیدارها درمنزل محل اقامت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358.امام خمینی دردیدار با جمعی از مردم تهران درمنزل محل اقامت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358.امام خمینی درحاشیه یکی از دیدارها درمنزل محل اقامت خویش درقم

 • حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  حضور یکساله امام خمینی در شهر قم درآیینه تصاویر(2)

  1358.امام خمینی دردیدار با اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.