جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

عصرگاه 15 بهمن 1357، سالن اجتماعات مدرسه علوی تهران شاهد رویدادی مهم در تاریخ انقلاب بود. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب درآن ساعات، مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب و درحکم وی وظایف یک دولت انتقالی را ذکر نمود. این حکم در آغاز جلسه توسط آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی قرائت شد وسپس مهندس بازرگان در تشکر از رهبر انقلاب به ایراد نطقی کوتاه پرداخت. سپس امام خمینی درباب لزوم همکاری با دولت موقت انقلاب، بیاناتی ایراد نمود.

تصاویری که پیش روی دارید،گزارشی از این جلسه است.

تاریخ : 1394/11/17 14:23
 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در حال ورود به سالن اجتماعات مدرسه علوی و جلسه انتصاب نخست وزیر موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در آغازین لحظات حضور در سالن اجتماعات مدرسه علوی و جلسه انتصاب نخست وزیر موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  آیت الله هاشمی رفسنجانی حکم انتصاب رئیس دولت موقت را قبل از قرائت،بازخوانی می‌کند

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  آیت الله هاشمی رفسنجانی حکم انتصاب رئیس دولت موقت را قبل از قرائت،بازخوانی می‌کند

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی ومهندس مهدی بازرگان درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی ومهندس مهدی بازرگان درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  نمایی ازجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب.آیت الله هاشمی رفسنجانی در حال قرائت حکم است

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  آیت الله هاشمی رفسنجانی حکم انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب را به مهندس بازرگان تحویل می دهد

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  آیت الله هاشمی رفسنجانی حکم انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب را به مهندس بازرگان تحویل می دهد

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  نمایی ازجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی ومهندس مهدی بازرگان درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی ومهندس مهدی بازرگان درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در حال سخنرانی درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در حال سخنرانی درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در حال سخنرانی درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب.غلامعباس توسلی در حال ترجمه است

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در حال سخنرانی درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در حال سخنرانی درجلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

 • جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت در آیینه تصاویر

  جلسه انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت درآیینه تصاویر

  امام خمینی در حال ترک جلسه انتصاب رئیس دولت موقت انقلاب

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.