بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

شاهد توحیدی

 

بی تردید رویداد تاریخی بازگشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی به ایران در 12 بهمن ماه 57، از دید بسیاری از ناظران تحولات پرشتاب ایران درآن مقطع، پایانی بر حیات رژیم پهلوی تلقی می شد. به ویژه آنکه لحن سخنان امام خمینی در سالن فرودگاه مهرآباد و بهشت زهرا نشان می داد که ایشان اساساً رو به آینده دارد و بر این باور است که حکومت محمدرضا پهلوی واپسین نفسهای خود را می کشد.

 

تصاویری که پیش روی دارید، دومین گزارش تصویری ما از این رویداد تاریخی و تاریخ ساز است.

تاریخ : 1394/11/11 14:39
 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  شبانگاه 11 بهمن 1357. طبقه دوم هواپیما، امام خمینی و دکتر صادق طباطبایی در راه بازگشت به ایران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  12بهمن 1357. فرودگاه مهرآباد تهران، شهید آیت الله مطهری در گفت وگو با مرحوم حاج سید احمد خمینی، شهید مهدی عراقی و هاشم صباغیان

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  12بهمن 1357. فرودگاه مهرآباد تهران، آغازین لحظه ورود امام خمینی به خاک ایران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  امام خمینی در حال عزیمت به سالن فرودگاه مهرآباد تهران در حلقه پرسنل نیروی هوایی

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  امام خمینی در حال عزیمت به سالن فرودگاه مهرآباد تهران در حلقه پرسنل نیروی هوایی

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  آغازین لحظات ورود امام خمینی به سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  آغازین لحظات ورود امام خمینی به سالن فرودگاه مهرآباد تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  قرائت متن خیر مقدم به امام خمینی در سالن فرودگاه مهرآباد تهران توسط اسدالله شاهنوش

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  حرکت اتومبیل حامل امام خمینی از فرودگاه مهرآباد به سوی بهشت زهرای تهران در میان استقبال عظیم مردم

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  حرکت اتومبیل حامل امام خمینی از فرودگاه مهرآباد به سوی بهشت زهرای تهران در میان استقبال عظیم مردم

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  سخنرانی شهید آیت الله مطهری قبل ازحضور امام خمینی در بهشت زهرا. در تصویر شهید آیت الله صدوقی و مرحوم آیت الله محی الدین انواری دیده می شوند

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  سخنرانی شهید آیت الله محمد صدوقی قبل از حضور امام خمینی در بهشت زهرا

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  نمایی از لحظه بر زمین نشستن بالگرد حامل امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  امام خمینی در حال پیاده شدن از بالگرد در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  امام خمینی در حال استقرار در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران. در تصویر شهید آیت الله مطهری دیده می شود

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  امام خمینی در حال استقرار در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران. در تصویر مرحوم محمود مرتضایی فر دیده می شود

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  آغازین لحظات استقرار امام خمینی در جایگاه سخنرانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  ایراد خیر مقدم به امام خمینی توسط فرزند شهید حاج صادق امانی در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  آغازین لحظات آغاز سخنرانی تاریخی امام خمینی در جمع عظیم مردم در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  امام خمینی در حال ایراد سخنرانی تاریخی خود در جمع عظیم مردم در بهشت زهرای تهران

 • بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  بازگشت امام خمینی به ایران در آیینه تصاویر (2)

  امام خمینی پس از ایراد تاریخی خود در جمع عظیم مردم در بهشت زهرای تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.