بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

شاهد توحیدی

 

در آغازین روز از بهمن ماه 1350، طی حکمی از سوی محمدرضا پهلوی، «کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک» تشکیل شد. این نهاد وظیفه داشت که به پراکنده کاری در مواجهه امنیتی با مخالفان رژیم پایان دهد و تمامی تواناییهای موجود در این باره را، در خود گرد آورد. از آن پس محل این کمیته مرکزی برای دستگیری، شکنجه و حتی قتل بسیاری از مبارزانی بود که به فعالیتهای سیاسی و حتی فرهنگی برعلیه حکومت شاه پرداخته بودند.

 

تصاویری که پیش روی دارید، برخی از بانیان، بازجویان و شکنجه گران این کمیته را نشان می دهد.

تاریخ : 1394/11/10 14:03
 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  نمایی از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری که محلی برای شکنجه دستگیرشدگان نیز به شمار می رفت

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  نعمت الله نصیری که در دوران ریاست وی بر ساواک، کمیته مشترک ضد خرابکاری تأسیس شد

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  منوچهر هاشمی رئیس اداره هشتم ساواک (واحد ضد جاسوسی)

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک معروف به مقام امنیتی، درحال انجام یک گفت‌وگوی مطبوعاتی در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک معروف به مقام امنیتی، درحال انجام یک گفت‌وگوی مطبوعاتی در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک معروف به مقام امنیتی، درحال انجام یک گفت‌وگوی مطبوعاتی در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک معروف به مقام امنیتی، درحال انجام یک گفت‌وگوی مطبوعاتی در محل کمیته مشترک ضد خرابکاری

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  فرج الله سیفی کمانگر معروف به «کمالی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  ناصر نوذری معروف به «رسولی»از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  هوشنگ ازغندی  معروف به «منوچهری»از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  منوچهر وظیفه خواه معروف به «دکتر منوچهری» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بهمن نادری پور معروف به «تهرانی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک 

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  فریدون توانگری معروف به «آرش» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  محمدعلی شعبانی معروف به «حسینی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  محمدعلی شعبانی معروف به «حسینی» از بازجویان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  21بهمن 1357. لحظه تسخیر کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک توسط مردم انقلابی

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  نمایی از جلسه محاکمه «تهرانی» و «آرش» توسط آیت الله محمد محمدی گیلانی و در حضور جمعی از شکنجه شدگان

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  فریدون توانگری معروف به «آرش» در دادگاه انقلاب

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  نمایی از جلسه محاکمه «تهرانی» و «آرش» توسط آیت الله محمد محمدی گیلانی و در حضور جمعی از شکنجه شدگان

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  جسد بهمن نادری پور معروف به «تهرانی» پس از اعدام

 • بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  بانیان و کارکنان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر

  جسد فریدون توانگری معروف به «آرش»

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.