اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

شاهد توحیدی

 

اشرف پهلوی در حالی که سالها بود با بیماری فراموشی دست و پنجه نرم می کرد، روز گذشته (جمعه 18 دی ماه 94) در 96 سالگی در مونت کارلوی فرانسه تسلیم مرگ شد. در نگاهی کلی می‌توان زندگی سیاسی وی را به دو بخش تقسیم کرد. نیمه اول که از فرار رضاخان آغاز و تا پس از 28 مرداد را در بر می گیرد، او در عرصه سیاست نقشی فعال ایفا کرد و حتی با دخالتهای گسترده خویش، چندین بار محمدرضا پهلوی را از خطرات مهم نجات داد. دوره دوم که پس از 28 مرداد تا پیروزی انقلاب را شامل می شود، وی با اطمینان از استحکام پایه‌های سلطنت خاندان پهلوی، به ایجاد مافیای گسترده اقتصادی و نیز تأسیس دستگاه امنیتی موازی با ساواک برای حفاظت از این جریان دست زد. اشرف پهلوی پس از فرار از ایران، ترجیح داد کمتر در رسانه‌ها مطرح و پاسخگوی پیشینه عملکرد خویش باشد، از این روی تنها به ایجاد بنیاد «ایران شناسی» و تداوم فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت.

 

تصاویری که پیش روی دارید، اشرف پهلوی را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1394/10/19 13:36
 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در کنار تندیس پدرش

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی درحاشیه یکی از بازدیدهای خود در دهه 30

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  کاخ مرمر. اشرف پهلوی در کنار مادرش در حال ورود به مراسم عروسی محمدرضا پهلوی با ثریا اسفندیاری

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در بازدید از یکی از مدارس دخترانه در تهران

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در بازدید از یکی از مدارس دخترانه در تهران

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در کنار مادرش، در مراسم نامزدی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در کنار جواهر لعل نهرو در سفر به هندوستان

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در حاشیه یک گفت وشنود مطبوعاتی در دهه 40

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در حاشیه یک گفت وشنود مطبوعاتی در دفترش در دهه 40

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در حاشیه یک گفت وشنود مطبوعاتی در دفترش در دهه 40

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی و محمدرضا پهلوی در یکی از میهمانیهای دربار در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در کنار مادرش  و محمدرضا پهلوی و خانواده وی در یکی از میهمانیهای دربار در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در کنار محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در کنار فرح دیبا در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در حاشیه یک گفت وشنود مطبوعاتی در دفترش در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در دیدار با یکی از مقامات کشور چین در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در سفر به هندوستان در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در جایگاه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در حاشیه یکی از میهمانیهای دربار در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در حاشیه یک گفت وشنود مطبوعاتی در دفترش در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در حاشیه یک گفت وشنود مطبوعاتی در دفترش در دهه 50

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در سازمان ملل متحد در دهه 

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  از واپسین تصاویر منتشره از اشرف پهلوی در آخرین سالیان حیات

 • اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  اشرف پهلوی در آیینه تصاویر

  از واپسین تصاویر منتشره از اشرف پهلوی در آخرین سالیان حیات

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.