دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

 

60 سال پیش در چنین روزهایی محاکمه شهید سید مجتبی نواب صفوی رهبر فداییان اسلام و یارانش آغاز شد. در آن دوره به رغم فضاسازی گسترده رسانه‌های وابسته به دربار، جراید اجازه نیافتند که کلمه ای از دفاعیات نواب و یارانش را منتشر سازند و عجب این است که با سپری گشتن 37سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این مهم هنوز محقق نگشته است! از دیگر نکات گفتنی درباره این به اصطلاح دادگاه، این بود که به رغم برخورداری محاکمه شوندگان از حق فرجام خواهی، چنین فرصتی به آنها داده نشد و حکم دادگاه بدوی به سرعت تایید گشت.

 

تصاویری که پیش روی دارید، این دادگاه را در لحظات مختلف خود گزارش می کند.

تاریخ : 1394/10/19 13:15
 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال انتقال به دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در آغازین لحظات دادگاه سعی داشت تا شال خود را به عنوان عمامه به سر ببندد که ماموران مانع شدند

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در گفت وگو با سرهنگ شایانفر وکیل تسخیری خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در آغازین لحظات استقرار در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی و یارانش در آغازین لحظات استقرار در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهیدان سید مجتبی نواب صفوی و سید محمد واحدی در آغازین لحظات استقرار در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهید سید محمد واحدی از اعضای فداییان اسلام در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  زنده یاد علی بهاری از اعضای فداییان اسلام در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  زنده یاد اصغر عمری از اعضای فداییان اسلام در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  زنده یاد احمدعباسی تهرانی از اعضای فداییان اسلام در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  گفت وگوی شهیدان نواب صفوی، خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی در حاشیه دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  گفت وگوی شهیدان نواب صفوی، خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی در حاشیه دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهیدان خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی درحاشیه دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهیدان خلیل طهماسبی و مظفر ذوالقدر در حاشیه دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  شهیدان خلیل طهماسبی و مظفر ذوالقدر در حاشیه دادگاه نظامی

 • دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  دادگاه شهید نواب صفوی و یارانش در آیینه تصاویر

  نمایی از دادگاه دوم رهبر و اعضای جمعیت فداییان اسلام

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 3
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.