خلیل ملکی در آیینه تصاویر

کاری از: شاهد توحیدی

 

خلیل ملکی از نظریه پردازان شاخص جریان چپ و نهضت ملی دردوران معاصر به شمار می رود. از جمله اقدامات مهم و تاریخی وی، به انشعاب از حزب توده ایران به اتفاق چنی تند از همفکران، ورود به حزب زحمتکشان و همکاری با مظفر بقایی در دوران نهضت ملی، راه اندازی نیروی سوم و جامعه سوسیالیستهای ایران می توان اشاره کرد.

 

تصاویری که پیش روی دارید، ملکی را در ادوار گوناگون حیات نشان می دهد.

تاریخ : 1394/09/07 13:48
 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی از نظریه پردازان شاخص جریان چپ و نهضت ملی ایران

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی به اتفاق هیئت اجرایی حزب زحمتکشان ملت ایران در منزل آیت الله کاشانی

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در کنار مظفر بقایی کرمانی در دیدار با آیت الله کاشانی

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در کنار مظفر بقایی کرمانی و هیئت اجرایی حزب زحمتکشان ملت ایران در دیدار با آیت‌الله کاشانی

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در کنار مظفر بقایی کرمانی وهیئت اجرایی حزب زحمتکشان ملت ایران در دیدار با آیت‌الله کاشانی

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی به اتفاق برخی از اعضای نیروی سوم در دیدار با دکتر محمد مصدق. شمس آل احمد نفر اول از راست

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در کنار حسین مکی در دفتر حزب زحمتکشان ملت ایران. در تصویر کمال قائمی دیده می‌شود

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در جمع برخی اعضای نیروی سوم در دفتر این جمعیت

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در جمع برخی اعضای نیروی سوم در دفتر این جمعیت

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در جمع برخی اعضای نیروی سوم در دفتر این جمعیت

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در جمع برخی اعضای نیروی سوم در دفتر این جمعیت

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در جمع برخی اعضای نیروی سوم در دفتر این جمعیت

 • خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در آیینه تصاویر

  خلیل ملکی در جمع برخی اعضای نیروی سوم در پارک نیاوران تهران. در تصویر کمال قائمی دیده می شود

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.