آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

شاهد توحیدی

 

هنگامی که در آغازین روز از آذر ماه 1334 شهیدان سید مجتبی نواب صفوی و سید محمد واحدی دستگیر شدند، تیمور بختیار سرمست از این پیروزی به علی خادم عکاس مخصوص دربار خبر داد تا خود را به فرمانداری نظامی تهران برساند و از اولین لحظه های دربند شدن این مغضوبان محمدرضا پهلوی و اربابانش عکس بگیرد. ظواهر امر نشان می‌دهد که برخی عکاسان اطلاعات و کیهان نیز بدین مکان فراخوانده شده بودند. با این همه این تصاویر کمتر در جایی منتشر شد، چه اینکه صلابت و نشاط رهبر فدییان اسلام و یارانش، چیزی برخلاف تبلیغات رسمی را نمایان می ساخت.

 

امسال شصتمین سالروز این رویداد تاریخی است و بهانه خوبی برای دیدار دوباره با این نمادهای شجاعت و تسلیم ناپذیری. یادشان گرامی باد.

تاریخ : 1394/09/07 13:26
 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان سید مجتبی نواب صفوی و سید محمد واحدی در کنار تیمور بختیار و اسکندر آزموده در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در گفت وگو با  تیمور بختیار در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان سید مجتبی نواب صفوی و سید محمد واحدی در کنار حمید ذوالقدر، فردی که این دو را در خانه او یافتند

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان سید مجتبی نواب صفوی و سید محمد واحدی در کنار تیمور بختیار و اسکندر آزموده در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان سید مجتبی نواب صفوی، سید محمد واحدی و نیز حمید ذوالقدر در کنار تیمور بختیار و اسکندر آزموده در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان سید مجتبی نواب صفوی و سید محمد واحدی در کنار تیمور بختیار و اسکندر آزموده در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان سید مجتبی نواب صفوی و سید محمد واحدی در کنار تیمور بختیار و اسکندر آزموده در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در کنار دو تن از سربازان در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  لحظه مواجهه شهید سید مجتبی نواب صفوی با علی بهاری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدسید محمد واحدی در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدسید محمد واحدی در آغازین لحظات دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی پس از خلع لباس در حال انتقال به سلول انفرادی

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی پس از خلع لباس در حال انتقال به سلول انفرادی

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان  سیدمجتبی نواب صفوی، خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی در حال انتقال به سلول انفرادی

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی در حال انتقال به سلول انفرادی

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهیدان خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی در حال انتقال به سلول انفرادی

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید خلیل طهماسبی در حال انتقال به سلول انفرادی

 • آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  آغازین ساعات دستگیری شهید سید مجتبی نواب صفوی در آیینه تصاویر

  شهید مظفر علی ذوالقدر در حال انتقال به سلول انفرادی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.