حزب رستاخیز

مهدی جنگروی

 

پس از اینکه تشکیل احزاب دولتی مردم به رهبری اسدالله علم و ملّیون به رهبری منوچهر اقبال نتوانست مردم را به سوی آن احزاب و رژیم شاه جذب کند و حتی پیدا شدن حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت فاقد هرگونه جاذبه برای مردم بود، شاه به فکر ایجاد یک حزب فراگیر و رسمی افتاد، تا اینکه در روز یازدهم اسفند ماه 1353 با سخنان شاه فعالیت حزب رستاخیز شروع شد و احزاب موجود همگی منحل شدند. شاه در سخنانش اعلام کرد همه مردم باید به عضویت حزب رستاخیز درآیند در غیر این صورت از کشور خارج شوند. طبق دستور شاه تمامی دولتمردان، کارکنان و کارمندان دولت باید به حزب می‌پیوستند. نمایندگان مجلس که قبل از اعلام ایجاد حزب رستاخیز، عضو احزاب دیگر بودند به حزب رستاخیز پیوستند. در سال 1354 بنابر نظر شاه جناح‌بندی در حزب آشکارتر شد، به طوری که منجر به تشکیل دو جناح سازنده به رهبری هوشنگ انصاری و ترقی‌خواه به رهبری جمشید آموزگار گردید.


طرح حزب رستاخیز که شاه آن را ” فراگیر“ خطاب می‌کرد، از طرف گروه آموزگار و با شناخت دقیق از خلقیات شاه ارائه شد. گروه آموزگار به قلم و فکر داریوش همایون، طرح این حزب را چنان نوشت که شاه در دورانی که در صدد ایجاد پایه‌های ایدئولوژیک برای رژیم خود بود، قانع گردد که این تنها راه حرکت دادن به جریان از تحرک افتاده و بی تفاوت سیاسی مملکت است. به این ترتیب شاه ناگزیر شد از ادعاهای همیشگی خود در تبلیغ ” حکومت چند حزبی “ و نکوهشِ ”حکومت‌های دیکتاتوری تک حزبی“ دست بردارد.


در طول حیات سیاسی حزب رستاخیز، امیرعباس هویدا اولین دبیرکل حزب به مدت 20 ماه (از تاریخ 11/12/1353 تا 6/8/1354) در این سمت قرار داشت و فریدون مهدوی قائم‌مقام وی در حزب محسوب می‌شد. پس از هویدا همزمان با تشکیل دومین کنگره حزب رستاخیز در آبان ماه 1355، جمشید آموزگار وزیر کشور کابینه هویدا به سمت دبیرکل حزب و محمدرضا عاملی تهرانی به عنوان قائم‌مقام وی انتخاب گردیدند. آموزگار پس از انتصاب به سمت نخست‌وزیری، در مرداد ماه 1356 از دبیرکلی استعفا داد و به جای وی محمد باهری معاون وقت وزارت دربار در همین تاریخ به این سمت انتخاب شد و داریوش همایون قائم‌مقام وی گردید. وقتی شاه طی دیدار با اعضای دفتر سیاسی و هیئت اجرایی حزب رستاخیز در یک سخنرانی در روز پنجم دی ماه 1356 ” جدایی پست دبیرکلی حزب را از سمت نخست‌وزیری به مصلحت ندانست“، جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت برای بار دوم دبیرکل حزب رستاخیز شد و جواد سعید به عنوان قائم‌مقام وی و محمود جعفریان، محمدرضا عاملی تهرانی و محمدحسین موسوی به سمت معاونین وی در حزب تعیین گردیدند. دیری نپایید که جمشید آموزگار در مهر ماه 1357 در یک نشست حزبی از دبیرکلی حزب استعفا داد و جواد سعید قائم‌مقام وی، به دبیرکلی انتخاب شد، ولی پس از پنج روز در نهم مهر ماه 1357 وی هم مجبور به استعفا گردید و حزب رستاخیز متلاشی شد.


طبق اساسنامه، حزب رستاخیز دارای پنج رکن بوده است که ” کنگره بالاترین رکن حزب“ و ”شورای مرکزی“، ” هیئت اجرایی“، ” دفتر سیاسی“ و ” دبیرکل“ ، ارکان دیگر حزب را تشکیل می‌دادند.


” شورای روستا“ ، ”شورای بخش“ ، ” شورای شهر“ ، ” شورای شهرستان“ و ” شورای استان” ، شوراهای حزب محسوب می‌شدند.


داشتن 18 سال تمام از شرایط عضویت در حزب بوده است و افراد کمتر از 18 سال عضو وابسته حزب به حساب می‌آمدند و مرکز اصلی حزب رستاخیز در تهران بوده است.

تاریخ : 1394/07/26 11:06
 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  امیرعباس هویدا اولین دبیرکل حزب رستاخیز
  657-8975ه

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  فریدون مهدوی قائم‌مقام حزب رستاخیز در دوران دبیرکلی امیرعباس هویدا
  47-215م

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  هوشنگ انصاری رهبر جناح ” لیبرال سازنده “ حزب رستاخیز در دوران دبیرکلی امیرعباس هویدا
  15-8858الف

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  احمد قریشی رئیس هیئت اجرایی حزب رستاخیز
  1930-5

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  پرویز ناتل خانلری عضو دفتر سیاسی حزب رستاخیز
  4455-5

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  جمشید آموزگار دومین دبیرکل حزب رستاخیز، با لباس تشریفات و نشان درجه اول تاج
  9-115آ

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  دومین کنگره حزب رستاخیز در ورزشگاه محمدرضا پهلوی
  134-115آ

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  جمشید آموزگار پس از انتخاب به دبیرکلی حزب رستاخیز در دومین کنگره حزب در ورزشگاه محمدرضا پهلوی (1355) 1. جمشید آموزگار 2. قاسم معتمدی 3. امیرعباس هویدا
  443-115ز

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  جمشید آموزگار دبیرکل حزب رستاخیز پس از انتخاب به این سمت، به اتفاق قاسم معتمدی رئیس دومین کنگره حزب و مهناز افخمی
  280-112ز

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  سخنرانی جمشید آموزگار پس از انتخاب به سمت دبیرکلی حزب رستاخیز در دومین کنگره حزب در ورزشگاه محمدرضا پهلوی (1355)
  240-115آ

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  اسدالله علم وزیر دربار، محمد باهری معاون وی و نصرت‌الله معینیان رئیس کمیسیون شاهنشاهی هنگام شرکت در دومین کنگره حزب رستاخیز (1355) 1. محمد باهری 2. اسدالله علم 3. نصرت‌الله معینیان 4. اسدالله نصر اصفهانی 5. یوسف صمدزاده 6. عبدالعلی دهستانی
  436-115ز

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  اسدالله علم وزیر دربار هنگام سخنرانی در دومین کنگره حزب رستاخیز در ورزشگاه محمدرضا پهلوی
  439-115ز

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  نشست حزب رستاخیز با سخنرانی جعفر شریف امامی رئیس و عده‌ای از نمایندگان مجلس سنا 1. جعفر شریف امامی 2. محمد سعیدی 3. جلال‌الدین شادمان 4. علی اشرف احمدی 5. حسن سراج حجازی 6. ابراهیم خواجه‌نوری
  635-4513ش

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  60-133ح

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  محمدرضا عاملی تهرانی معاون جمشید آموزگار دبیرکل حزب رستاخیز
  3525-5

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  محمدرضا عاملی تهرانی قائم‌مقام حزب رستاخیز در نشست اعضای کانونهای حزبی 1. محمدرضا عاملی تهرانی
  79-134ع

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  سخنرانی محمد باهری، معاون وزارت دربار در کنگره فوق‌العاده حزب رستاخیز، پس از انتخاب شدن به سمت دبیرکلی حزب (1356) 1. محمد باهری 2. اسدالله نصر اصفهانی 3. امیرقاسم معینی 4. مهناز افخمی
  252-295ب

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  سخنرانی امیرعباس هویدا در کنگره فوق‌العاده حزب رستاخیز به ریاست قاسم معتمدی (1356) 1. امیرعباس هویدا 2. شمس‌الدین مفیدی 3. محمدحسین موسوی 4. حبیب دادفر 5. رحیم زهتاب فرد 6. اسدالله نصر اصفهانی 7. امیرقاسم معینی 8. مهناز افخمی 9. مهرداد پهلبد 10. شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده 11. مرتضی صالحی 12. جواد سعید 13. محمد باهری 14. قاسم معتمدی 15. جمشید آموزگار
  4005-11ع

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  داریوش همایون قائم‌مقام حزب رستاخیز در حال سخنرانی در جمع اعضای کانونهای حزبی شهرستان ساری (1356)
  200-643ه

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  داریوش همایون قائم‌مقام حزب رستاخیز در جلسه گفت و شنود اعضای کانونهای حزبی شهرستان بابل (1356) 1. داریوش همایون
  154-643هـ

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  محمود جعفریان رئیس هیئت اجرایی حزب رستاخیز در دوران دبیرکلی مجدد جمشید آموزگار
  3781-5

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  محمدحسین موسوی نماینده مجلس شورای ملی و معاون حزب رستاخیز در دوران دبیرکلی مجدد جمشید آموزگار از چپ : عبدالله ریاضی، محمدحسین موسوی
  3438-924ر

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  از راست:مهدی سمسار (صاحب امتیاز و مدیر بعدی روزنامه رستاخیز) در کنار سرلشکر تیمور بختیار رئیس ساواک، در فرودگاه مهرآباد اسماعیل رائین (خبرنگار تهران مصور) ، مهدی سمسار ، تیمور بختیار و موحد (خبرنگار روزنامه اطلاعات)
  2833-4ع

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  محمود مهران رئیس کانون حزب رستاخیز
  2373-4ع

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  جواد سعید آخرین دبیرکل حزب رستاخیز
  251-5593 س

 • حزب رستاخیز

  حزب رستاخیز

  دکتر عدنان مظاهری رهبر ”رستاخیز انسانی ملت ایران“ (راما) هنگام سخنرانی در هتل کومودور تهران
  278-35762 س

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.