کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

شاهد توحیدی

 

محل «کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک» امروز به «موزه عبرت ایران» بدل گشته است، اما کیست که در دوران مبارزات انقلاب، گذری بدان شکنجه گاه داشته و نداند که آنچه امروز از مظاهر ترس و ارعاب در آن مکان بازسازی شده، در برابر واقعیت ماجرا به سان «نیم از هزار» به شمار می‌رود. این کمیته در بهمن ماه 1350، برای تجمیع فعالیتهای امنیتی در برابر مبارزان ضد رژیم تشکیل شد و در طول فعالیت خویش، به بازجویی و اخذ اعتراف و البته ایذاء و شکنجه هزاران تن از مبارزان پرداخت. این کمیته پس از اوجگیری حرکت انقلابی ملت مسلمان ایران،  به ظاهر تعطیل شد ومحل آن در آخرین ساعات حیات رژیم شاه، از سوی مردم انقلابی تصرف گردید.

 

آنچه پیش روی شماست، تصاویری است که از بخشهای مختلف این کمیته که امروزه به موزه تبدیل شده، برداشته شده است.

تاریخ : 1393/11/11 16:12
 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از شکنجه در حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نام رهبر انقلاب در میان اسامی زندانیان کمیته مشترک ضد خرابکاری

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از شکنجه در یکی از طبقات  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از زندان جمعی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از شکنجه در یکی از طبقات  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از شکنجه توسط «حسینی» در یکی از اتاقهای کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از شکنجه در یکی از اتاقهای کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از شکنجه در یکی از اتاقهای کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از حمام زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از حمام زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  نمایی از عکاسخانه زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  تندیس آیت الله سید محمود طالقانی در یکی از سلولهای انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  تندیس شهید محمدعلی رجایی در یکی از سلولهای انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  تندیس آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی در یکی از سلولهای انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  تندیس خسرو گلسرخی در یکی از سلولهای انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  تندیس آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در یکی از سلولهای انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک به روایت تصاویر

  تندیس نعمت‌الله نصیری در اتوموبیل اختصاصی او در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.