رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

شاهد توحیدی

 

شهید سید مجتبی نواب صفوی و یارانش که در دوران پس از شهریور1320در قالب «فداییان اسلام» به فعالیت پرداختند، از منادیان شاخص استقلال و بازگشت به خویش بودند. آنان با رویکرد و اقدامات انقلابی خویش، راه نهضت ملی ایران را هموار ساختند، هرچند که فاتحان آن نهضت، حق بزرگ ایشان را نادیده گرفته و بر آنها جفا کردند.

 

در سالروز شهادت آن روحانی مجاهد، تصاویری از ادوار گوناگون حیات و مبارزات وی را به شما گرامیان تقدیم می داریم.

تاریخ : 1393/11/01 09:35
 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  مرقد مطهر شهید سید مجتبی نواب صفوی در قبرستان وادی السلام قم

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  دی ماه 1332، احمد عباسی تهرانی از اعضای فداییان اسلام در حال دفاع از خود در دادگاه

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  دی ماه 1332، شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات در دادگاه

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  دی ماه 1332، شهید سید مجتبی نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات در دادگاه

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  آذر1332، شهید سید مجتبی نواب صفوی پس از دستگیری در فرمانداری نظامی تهران

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  آذر1332، لحظات اولیه دستگیری شهیدان نواب صفوی و سید محمد واحدی در فرمانداری نظامی تهران

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در بازگشت از سفر به مصر در فرودگاه مهرآباد تهران

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  سخنرانی شهید سید مجتبی نواب صفوی در جمع یارانش در مشهد مقدس

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی پس از آزادی از زندان در جمع یارانش

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی پس از آزادی از زندان در جمع یارانش

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  سخنرانی شهید سید مجتبی نواب صفوی در جمع یارانش پس از آزادی از زندان

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  سخنرانی شهید سید مجتبی نواب صفوی در جمع یارانش پس از آزادی از زندان

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در جمع یارانش در مشهد مقدس

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در نماز

 • رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  رهبر فداییان اسلام در آیینه تصاویر

  شهید سید مجتبی نواب صفوی در دوران تحصیل در دبستان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.