کلنل پسیان

محمود میرزاحسینی

 

کلنل محمدتقی پسیان در آبان ماه 1299 به سمت فرمانده ژاندارمری خراسان منصوب شد و براساس اطلاعات مندرج در این اسناد ـ که در تاریخ نیز مضبوط است، به سرکوبی اشرار و برقراری امنیت در آن خطه همّت گماشت و با ترغیب عشایر به پیوستن به ژاندارمری، به توسعه آن نیرو پرداخت. نامبرده پس از روی کار آمدن دولت کودتا، دوست و همپیمان خود احمد قوام‌السلطنه والی خراسان و سیستان را بنابه خواست سیدضیاء دستگیر و روانه تهران نمود و خود حاکم نظامی آنجا شد.

 

وقتی قریب دو ماه بعد احمدشاه قوام را به ریاست وزرایی منصوب کرد، کلنل درخواست عزیمت به اروپا نمود که مورد موافقت قرار نگرفت و با انتصاب نجفقلی صمصام‌السلطنه به ایالت خراسان، عرصه بر او تنگ شد و تمرد بر نظام را پیشه نمود و ستیز او با دولت نهایتاً منجر به قتل او در مهر ماه 1300 در نبردی با کردهای قوچان گردید.

تاریخ : 1394/04/05 15:56
 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  رونوشت تلگراف احمد قوام رئیس‌الوزرا به شجاع‌الملک حاکم باخزر و اعلام اعزام پنج هزار قزاق به خراسان جهت سرکوبی کلنل پسیان با همکاری حکام خراسان، سالارخان بلوچ، سردار شجاع، سردار نصر و ... (صفحه1)

  شماره آرشیو عکس: 21531ق

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  (صفحه2)
  شماره آرشیو عکس: 21532ق

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  رونوشت تلگراف کلنل پسیان به [ژاندارمری]سرخس مبنی بر غلبه بر قوای سالور شجاع، سالورخان عمادالملک و غلام شاه بربری
  شماره آرشیو عکس: 21534ق

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  رونوشت تلگرافهای پسیان به ژاندارمری سرخس درباب شکست اشرار مهاجم به پست ژاندارمری نصرآباد، دولت‌آباد و تربت توسط قوای ژاندارمری
  شماره آرشیو عکس: 21533ق

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  گزارش نحوه قتل کلنل پسیان در جعفرآباد به دست کردها
  شماره آرشیو عکس: 21759ق

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  خاطرات ابراهیم ملکی در مورد برقراری امنیت توسط احمد قوام و کلنل پسیان در خراسان، دستگیری قوام توسط پسیان و اعزام او به مرکز، عدم موافقت قوام با عزیمت کلنل به اروپا پس از تشکیل کابینه، سرکشی پسیان و استراتژی مقابله او با اشرار و نحوه قتل‌اش به دست کردهای قوچان (صفحه1)
  شماره آرشیو عکس: 16-623-113ع

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  (صفحه2)

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  (صفحه3)

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  (صفحه4)

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  بخشی از خاطرات امیرفرهنگ خسروپناه مبنی بر ترغیب عشایر توسط کلنل پسیان به الحاق به ژاندارمری خراسان پس از انتصاب به فرماندهی آن نیرو، نحوه دستگیری و ضبط اموال قوام و انتصاب قوام به ریاست وزرایی (صفحه1)
  شماره آرشیو عکس: 32/1- 03-5364خ

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  (صفحه۲)
  شماره آرشیو عکس: ۱/۳۳- 03-5364خ

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  (صفحه3)
  شماره آرشیو عکس: ۱/34- 03-5364خ

 • کلنل پسیان

  کلنل پسیان

  (صفحه4)
  شماره آرشیو عکس: 1/35- 03-5364خ

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.