تهاجم قوای عثمانی به ایران

زهرا عباسی

 

در زمان فتحعلی‌ شاه اختلافات مرزی و سیاسی ایران و عثمانی پس از یک سلسله نبرد بین قوای دو کشور و شکست نیروهای عثمانی از ایران و در نتیجه عقد معاهده ارزروم در ربیع‌الثانی 1239ه.ق، برطرف و از آن پس در مرزهای دو کشور آرامش برقرار گردید.

 

در سال 1323ه.ق دولت عثمانی با سوء استفاده از اوضاع ایران به واسطه تغییر رژیم از استبدادی به مشروطه، متدرجاً به چند نقطه از نواحی مرزی تجاوز کرد و ساوجبلاغ (مهاباد) را متصرف گردید.

 

به دنبال اعتراض بریتانیا و روسیه به این عمل ترکها مجبور به تخلیه ناحیه مزبور شدند، لیکن دو سال بعد ضمن بحرانی که در حکومت محمدعلی‌شاه به پا گردیده بود، در 9 خرداد 1286 (1325ه.ق) قوای عثمانی به سرکردگی اسماعیل سمیتقو بار دیگر مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار داده دست به قتل و غارت زدند و برای بار دوم ساوجبلاغ (مکری) را تصرف کردند. مجدداً انگلیس و روس مداخله کرده آنان را به عقب‌نشینی واداشتند و ایران و ترکیه را به تشکیل مجدد کمیسیون مرزی سابق ترغیب کردند.

 

در این کمیسیون از طرف بریتانیا و روسیه نیز نمایندگانی تعیین شدند تا در صورت لزوم اختلافات را به حکمیت حل و فصل کنند. در سال ( 1331ه.ق) اعضای این کمیسیون کار خود را آغاز نمود و توانست با گفت‌وگو و مذاکره اختلافات مرزی در کشور را حل نماید.

 

تاریخ : 1393/12/26 10:28
 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه مبنی بر بررسی اختلاف مرزی ایران و عثمانی پس از انعقاد عهدنامه ارزروم و دخالت سفرای انگلیس و روس در حل و فصل اختلاف، اقدامات عثمانی در مناطق مرزی، دست‌اندازی به مرزهای ایران چون محلهایی مثل غریبه، اراضی باغسائی، تشکیل کمیسیونی با حضور نمایندگان کشورهای چهارگانه روس، انگلیس، عثمانی و ایران، و درخواست اعلام محل انعقاد آن در پترزبورگ یا لندن، انجام ماموریت فوق توسط وکیل‌الملک در پترزبورگ، و در لندن توسط ناظم‌الدوله (صفحه 1)
  شماره آرشیو عکس: 64486 ق

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 2)
  شماره آرشیو عکس: 64487ق

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 3)
  شماره آرشیو عکس: 64488ق

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه وزارت امور خارجه مبنی بر تشریح اختلافات مرزی ایران و عثمانی از زمان انعقاد عهدنامه سلطان ‌مراد، گلایه از بی‌توجهی دولت عثمانی به مفاد قرارداد ارزروم منعقده میان دولتین ایران و عثمانی با حکمیت دول روسیه و انگلستان در تعیین حدود سرحدی دو کشور، نارضایتی از مسامحه دولت عثمانی در تخلیه نقاط متنازع فیه پسوه، وزنه و لاهیجان با وجود قول همکاری در این امر، لزوم اهتمام در تشکیل کمیسیون جهت حل موارد مذکور (صفحه 1)
  شماره آرشیو عکس: 57902 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 2)
  شماره آرشیو عکس: 57903 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 3)
  شماره آرشیو عکس: 57904 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه‌ای به معین‌الملک مبنی بر تشریح اختلاف مرزی ایران و عثمانی به دنبال معاهده ارزروم، نارضایتی شاه از دخالت دول واسطه در اختلاف سرحدی دولتین ایران و عثمانی و لزوم اهتمام دولتین مذکور در تحکیم روابط دوستانه خود، اعلام آمادگی مامورین دول واسطه و میرزا محب‌علی خان ناظم‌الملک مامور ایران در استرداد «قطور» از دولت عثمانی به ایران طبق قرارداد کنگره برلین، لزوم اهتمام دولتین در اجرای قرار مربوط به ذهاب، محمره، شط ‌العرب، و جزیره‌الحضرت طبق عهدنامه مذکور و استرداد اسناد مربوطه
  شماره آرشیو عکس: 58319 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه اداره کمیسیون سرحدی مبنی بر تعدی عثمانی به مناطق مرزی ایران طی سالهای 27ـ1325ق
  شماره آرشیو عکس: 57445 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه وزارت گمرک و پست به ناصرالملک رئیس‌الوزرا درباره گزارش رئیس گمرک ساوجبلاغ مبنی بر تصرف اشنویه، سردشت، بانه، سقز و چهارطرف ساوجبلاغ توسط قوای عثمانی و تقاضای اقدام اولیای دولت برای جلوگیری از تصرف ساوجبلاغ
  شماره آرشیو عکس: 4423 و 4424ق

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه وزارت گمرک و پست به ناصرالملک رئیس‌الوزرا درباره گزارش رئیس گمرک ساوجبلاغ مبنی بر تصرف اشنویه، سردشت، بانه، سقز و چهارطرف ساوجبلاغ توسط قوای عثمانی و تقاضای اقدام اولیای دولت برای جلوگیری از تصرف ساوجبلاغ
  شماره آرشیو عکس: 4423 و 4424ق

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه وزارت گمرک و پست به ناصرالملک رئیس‌الوزرا درباره گزارش رئیس گمرک ساوجبلاغ مبنی بر تصرف اشنویه، سردشت، بانه، سقز و چهارطرف ساوجبلاغ توسط قوای عثمانی و تقاضای اقدام اولیای دولت برای جلوگیری از تصرف ساوجبلاغ
  شماره آرشیو عکس: 4423 و 4424ق

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه محرمانه حسن وثوق وزیر امورخارجه به نصرالله خلعتبری مبنی بر درخواست توجه کامل به موضوع مذاکرات کمیسیون سرحدی ایران و عثمانی در اسلامبول برای جلوگیری از هرگونه سوء نیت احتمالی طرف مقابل و نیز لزوم تعیین میزان مصارف و مخارج این هیئت
  شماره آرشیو عکس: 57255 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  نامه محمود بن محمدرحیم (احتشام‌السلطنه علامیر سفیر ایران در عثمانی) به حسن وثوق وزیر امور خارجه مبنی بر شرح اقدامات مامورین کمیسیون سرحدی در مورد مذاکرات مربوط به تعیین حدود ایران و عثمانی، مجاب نمودن دولت عثمانی به قبول فصل سوم عهدنامه ارزروم و موافقت با تعیین حدود دولتین طبق منطقه رسمیه تعیین ‌شده توسط مامورین دول واسطه (روسیه و انگلستان)، رضایت مامورین دولتین واسطه از نتایج این اقدامات، درخواست متقاعد نمودن سفارت عثمانی در ایران به اختیارات تام مامورین کمیسیون سرحدی در اتمام مذاکرات مورد نظر (صفحه 1)
  شماره آرشیو عکس: 57258 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 2)
  شماره آرشیو عکس: 57259 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 3)
  شماره آرشیو عکس: 57260 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 4)
  شماره آرشیو عکس: 57261 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 5)
  شماره آرشیو عکس: 57262 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 6)
  شماره آرشیو عکس: 57263 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 7)
  شماره آرشیو عکس: 57264 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 8)
  شماره آرشیو عکس: 57265 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 9)
  شماره آرشیو عکس: 57266 پ

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تلگراف مرتضی‌قلی اقبال‌السلطنه به حسن وثوق رئیس‌الوزراء مبنی بر درخواست توجه به ولایات آذربایجان با توجه به وضعیت ناامن مرزها و مداخلات عثمانی و انگلیس در تحریک ارامنه، گردآوری سپاه در نخجوان از سوی دولت گنجه، امکان بروز تهدید آذربایجان از سوی شاهسونها و ارومیه، و حملات اسماعیل سمیتقو با حمایت عثمانیها به آنجا (صفحه 1)
  شماره آرشیو عکس: 26613 ن

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 2)
  شماره آرشیو عکس: 26614 ن

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تلگراف مهدیقلی‌خان هدایت حاکم آذربایجان به سید ضیاالدین طباطبایی رئیس‌الوزرا مبنی بر توصیه اعتراض به دولت عثمانی در مورد حمایت از اسماعیل سمیتقو با ارسال اسلحه و مهمات علیرغم اقدامات صلح‌جویانه دولت مذکور و ایجاد تزلزل در روابط حسنه فیمابین دولتین
  شماره آرشیو عکس: 26778 ن

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  رونوشت تلگراف نصرالله بهنام به وزارت امور خارجه مبنی بر لزوم اعزام سریع 300 نفر قوای دولتی به ساوجبلاغ برای جلوگیری از شرارتهای سمیتقو و همدست نمودن کلیه ایلات کرد با خود منجمله ایل منگور و گوک علیرغم میانجیگری محی‌الدین بیک فرمانده قشون عثمانی و اعلام اطاعت نامبرده از دولت (به دلیل دعوت از امیرعشایر جهت عزیمت به ارومیه به اتفاق ایلات ده مکری، بیک‌زادگان و منگور) (صفحه 1)
  شماره آرشیو عکس: 26771ن

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 2)
  شماره آرشیو عکس: 26772 ن

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  (صفحه 2)
  شماره آرشیو عکس: 26772 ن

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  رونوشت تلگراف رمز انتظام‌الملک به علیقلی انصاری (مشاورالممالک) سفیر ایران در عثمانی مبنی بر اعتراض به دولت عثمانی در خصوص ارسال اسلحه و مهمات برای اسماعیل سمیتقو و پرهیز از تکرار آن
  شماره آرشیو عکس: 26779ن

 • تهاجم قوای عثمانی به ایران

  تهاجم قوای عثمانی به ایران

  پیش‌نویس تلگراف رمز ریاست وزرا به مهدیقلی هدایت حاکم آذربایجان دائر بر شرح تلگراف رسیده از ممتازالدوله راجع به خلاصه مذاکراتش با مختاربیک سفیر عثمانی مبنی بر تکذیب حمایت از اسماعیل آقا سمیتقو و اعلام ضدیت دولت عثمانی با اهداف نامبرده به خصوص در مسئله استقلال کردستان با استناد به اظهارات کاظم‌ پاشا در آنکارا
  شماره آرشیو عکس: 23727ن

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.