مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

 پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در بیست‌وهفتمین سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت انقلاب اسلامی، بخشی دیگر از تصاویر وی را، به تاریخ‌پژوهان تارریخ معاصر تقدیم می‌کنیم. امید آنکه مفید و مقبول آید

تاریخ : 1400/11/12 07:11
 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  مهندس مهدی بازرگان در کنار جمعی از دوستان، هنگام تحصیل در فرانسه

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1330. مهندس مهدی بازرگان در کنار حسین مکی، در سفر به آبادان، برای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1330. آبادان، مهندس مهدی بازرگان در کنار اعضای هیئت خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1330. آبادان، مهندس مهدی بازرگان در کنار اعضای هیئت خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1330. آبادان، مهندس مهدی بازرگان در کنار اعضای هیئت خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1330. مهندس مهدی بازرگان همراه جمعی از همکاران، در بازدید از یکی از واحدهای صنعتی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1330. مهندس مهدی بازرگان، در گفت‌وگو با یکی از همکاران

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1337. مهندس مهدی بازرگان، در حال سخنرانی برای جمعی از دانشجویان

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1340. مهندس مهدی بازرگان در کنار آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، در حیاط زندان قصر

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دی 1357. مهندس مهدی بازرگان همراه هیئت تنظیم اعتصاب شرکت نفت، در سفر به خوزستان

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دی 1357. مهندس مهدی بازرگان همراه هیئت تنظیم اعتصاب شرکت نفت، در سفر به خوزستان

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دی 1357. مهندس مهدی بازرگان، در سفر به خوزستان و سخنرانی برای جمعی از مردم

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  15 بهمن 1357. سالن آمفی‌تئاتر مدرسه علوی تهران، نمایی از مراسم انتصاب مهندس مهدی بازرگان، به نخست‌وزیری دولت موقت انقلاب اسلامی، از سوی امام خمینی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  15 بهمن 1357. سالن آمفی‌تئاتر مدرسه علوی تهران، نمایی از مراسم انتصاب مهندس مهدی بازرگان، به نخست‌وزیری دولت موقت انقلاب اسلامی، از سوی امام خمینی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  بهمن 1357. دانشگاه تهران، سخنرانی مهندس مهدی بازرگان، پس از انتصاب به نخست‌وزیری دولت موقت انقلاب اسلامی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  بهمن 1357. دانشگاه تهران، سخنرانی مهندس مهدی بازرگان، پس از انتصاب به نخست‌وزیری دولت موقت انقلاب اسلامی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  بهمن 1357. نمایی از راه‌پیمایی مردم تهران، در حمایت از نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  بهمن 1357. نمایی از راه‌پیمایی مردم تهران، در حمایت از نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  بهمن 1357. مهندس مهدی بازرگان در کنار یاسر عرفات، که برای تبریک پیروزی انقلاب اسلامی به ایران آمده بود. در تصویر دکتر یدالله سحابی نیز دیده می‌شود

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  بهمن 1357. مهندس مهدی بازرگان در کنار یاسر عرفات، که برای تبریک پیروزی انقلاب اسلامی به ایران آمده بود. در تصویر دکتر یدالله سحابی و هاشم صباغیان نیز دیده می‌شوند

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  12 فروردین 1358. مهندس مهدی بازرگان، در حال شرکت در رفراندم جمهوری اسلامی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1358. مهندس مهدی بازرگان، در گفت‌وشنود با اوریانا فالاچی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1358. مهندس مهدی بازرگان، در دوران تصدی نخست‌وزیری دولت موقت انقلاب اسلامی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  مهر 1358. مهندس مهدی بازرگان، در جمع فرماندهان شهربانی کل کشور. در تصویر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، داریوش فروهر و دکتر علی شریعتمداری دیده می‌شوند

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  مهر 1358. مهندس مهدی بازرگان، در حال سان دیدن از برخی از نیروهای شهربانی کل کشور

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  مهر 1358. مهندس مهدی بازرگان، در حال سان دیدن از برخی از نیروهای شهربانی کل کشور. در تصویر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، داریوش فروهر و دکتر علی شریعتمداری دیده می‌شوند

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  مهر 1358. مهندس مهدی بازرگان، در اقتدا به آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در آیین نماز جمعه تهران

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1359. بهشت زهرای تهران، مهندس مهدی بازرگان و جمعی از اعضای نهضت آزادی، در حال حرکت به سوی مزار آیت‌الله سیدمحمود طالقانی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1359. بهشت زهرای تهران، مهندس مهدی بازرگان و جمعی از اعضای نهضت آزادی، در حال فاتحه‌خوانی بر مزار آیت‌الله سیدمحمود طالقانی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1359. مهندس مهدی بازرگان، هنگام بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های تهران

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  7 اسفند 1359. استادیوم امجدیه تهران، مهندس مهدی بازرگان، در مراسم سخنرانی چهار نماینده مجلس شورای اسلامی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  7 اسفند 1359. استادیوم امجدیه تهران، مهندس مهدی بازرگان، در مراسم سخنرانی چهار نماینده مجلس شورای اسلامی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  1360. مهندس مهدی بازرگان در مسیر مراجعت از شهر زنجان، پس از ایراد یک سخنرانی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. مشهد، مهندس مهدی بازرگان و جمعی از اعضای نهضت آزادی، در دیدار با استاد محمدتقی شریعتی

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. مهندس مهدی بازرگان و جمعی از همفکران و اطرافیان، در حال اقامه نماز جماعت، در یکی از اعیاد

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. مهندس مهدی بازرگان و جمعی از همفکران و اطرافیان، در حال صرف نهار، در یکی از اعیاد

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1370. مهندس بازرگان در کنار محمدحسین بنی‌اسدی و محمد توسلی، در واپسین سال‌های حیات

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1390. مقبره بیات قم، نمایی از مزار مهندس مهدی بازرگان

 • مهندس مهدی بازرگان در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1390. مقبره بیات قم، حضور جمعی از اعضای نهضت آزادی، بر مزار مهندس مهدی بازرگان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.