سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در روزهایی که بر ما گذشت، از دومین سالروز شهادت فرمانده دلیر دوران دفاع مقدس و محور مقاومت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی عبور کردیم. هم از این روی و در نکوداشت آن اسطوره مانای اسلامی ـ ایرانی، بخشی دیگر از تصاویرش را، به شما تقدیم می‌کنیم. یادش گرامی و راهش پررهرو باد

تاریخ : 1400/10/18 16:52
 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در دوران دفاع مقدس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در جمع عده‌ای از رزمندگان لشکر 41 ثارالله(ع) استان کرمان، در دوران دفاع مقدس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در دوران دفاع مقدس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. نمایی از اعطای درجه به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در کنار سردار اسماعیل قاآنی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در کنار سردار شهید حسین پورجعفری

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در کنار سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حال اقامه نماز جماعت

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حال اقامه نماز در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حال اقامه نماز در یکی از محورهای عملیاتی. در تصویر سردار شهید حسین پورجعفری، دیده می‌شود

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حال اقامه نماز در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از محورهای عملیاتی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در جمع عده‌ای از رزمندگان محور مقاومت

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، یکی از رزمندگان محور مقاومت را در آغوش گرفته است

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه بازدید از پروژه بازسازی عتبات عالیات

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در دیدار با خانواده یکی از شهدای محور مقاومت

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در جمع عده‌ای از فرزندان شهدا

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در کنار یکی از فرزندان شهدا

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در کنار یکی از فرزندان شهدا

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از مجالس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از مجالس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از مجالس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از مجالس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از مجالس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در حاشیه حضور در یکی از مجالس

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 • سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1390. شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.