آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در روزهایی که بر ما گذشت، از نخستین سالروز ارتحال عالم مجاهد، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی عبور کردیم؛ هم از این روی و در تکریم کارنامه علمی و عملی آن بزرگ، بخشی دیگر از تصاویر وی را، به شما تقدیم می‌داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد

تاریخ : 1400/09/23 22:30
 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. قم، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1346. اصفهان، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در کنار خانواده

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1349. سیرجان، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در یک سفر تبلیغی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در پی یکی از دستگیری‌ها، در مقر ساواک

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

   دهه 1350. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، هنگام تبعید در بندر لنگه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1350. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، هنگام تبعید در رودبار

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1359. حسینیه جماران، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی به اتفاق مردم قم، در دیدار با امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1359. حسینیه جماران، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی به اتفاق مردم قم، در دیدار با امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1359. مدرسه فیضیه قم، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در کنار آیات: علامه سیدمحمدحسین طباطبائی، ناصر مکارم شیرازی، محمدتقی فلسفی، احمد آذری قمی و محمدمهدی ربانی املشی، در سمینار انقلاب فرهنگی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در حال سخنرانی برای جمعی از نیروهای مسلح

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در منزل شخصی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در میان جمعی از بسیجیان

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در میان جمعی از بسیجیان

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در میان جمعی از نمایندگان مجلس و روحانیان تهران

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در حال سخنرانی در شهر شیراز

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1361. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در سفر به بنگلادش

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1361. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در سفر به بنگلادش

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1361. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در سفر به بنگلادش

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1361. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در سفر به بنگلادش

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1363. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در کنار آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در مجلس شورای اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در دوران تصدی نمایندگی اولین دوره از مجلس شورای اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1364. قم، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در کنار آیات: محمد امامی کاشانی و سیدابوالفضل موسوی تبریزی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در حال سخنرانی در مرقد امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در یک گفت‌وشنود تاریخی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در یک گفت‌وشنود تاریخی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در حال ایراد یک سخنرانی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در حال ایراد یک سخنرانی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در یک گفت‌وشنود تاریخی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در یک گفت‌وشنود تاریخی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در یک گفت‌وشنود تاریخی

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در دفتر کار خویش

 • آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی، در منزل شخصی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.