ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

از ظهرگاه خونین مسجد ابوذر تهران، در 6 تیرماه 1360، چهل سال سپری شد. شهید زنده آن روز اما، به اراده الهی و به عنوان ذخیره اسلام و ایران، در میان ما ماند تا این کشور را از میان امواج توطئه و فتنه عبور دهد. عمرش دراز باد.

تصاویر پی‌آمده، جلوه‌هایی از این رویداد و پیامدهای آن را نشان می‌دهد.

تاریخ : 1400/04/07 16:08
 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  5 تیرماه 1360. آخرین نماز جمعه آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دانشگاه تهران، یک روز پیش از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  6 تیرماه 1360. نمایی از ورودی مسجد ابوذر تهران، هنگام سخنرانی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در این مسجد

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  6 تیرماه 1360. عمامه فروافتاده آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بر فرش مسجد ابوذر، پس از حادثه ترور ایشان

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  6 تیرماه 1360. خون فروریخته آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بر فرش مسجد ابوذر، پس از حادثه ترور ایشان

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  6 تیرماه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مطلبی، امام جماعت مسجد ابوذر تهران، هنگام گفت‌وگو با خبرنگاران، درباره ترور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  6 تیرماه 1360. فرود بالگرد در محوطه بیمارستان بهارلوی تهران، برای انتقال آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به بیمارستان قلب شهید رجایی

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  6 تیرماه 1360. آمبولانس حامل بدن مجروح آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در کنار بالگردی که قرار است ایشان را به بیمارستان قلب تهران انتقال دهد

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  6 تیرماه 1360. برخاستن بالگرد از محوطه بیمارستان بهارلوی تهران، برای انتقال آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به بیمارستان قلب تهران

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  تیرماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در روزهای نخست انتقال به بیمارستان قلب تهران

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  تیرماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در روزهای بستری بودن در بیمارستان قلب تهران

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  تیرماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در روزهای بستری بودن در بیمارستان قلب تهران

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  تیرماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در روزهای بستری بودن در بیمارستان قلب تهران  

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در روزهای بستری بودن در بیمارستان قلب تهران

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در روزهای بستری بودن در بیمارستان قلب تهران

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. عیادت شهید محمدعلی رجایی از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در روزهای بستری بودن ایشان در بیمارستان قلب تهران

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. اجتماع مردم در برابر بیمارستان قلب تهران، در روزهای بستری بودن آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در این مرکز درمانی

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. عیادت آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  مردادماه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  11 مردادماه 1360. حضور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در جماران، برای شرکت در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری شهید رجایی

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  11 مردادماه 1360. حضور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در جماران، برای شرکت در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری شهید رجایی

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  1360. حضور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در جلسه هیئت دولت، در دوران نقاهت پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  28 اسفند 1360. نخستین حضور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  28 اسفند 1360. ایراد نخستین خطبه‌های نماز جمعه تهران توسط آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای پس از ترور

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. و قنوتی که تا مدت‌ها با یک دست خوانده می‌شد...

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  22 فروردین 1363. حضور آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران، برای شرکت در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. بازخوانی روزنامه 6 تیر 1360 توسط آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در بازدید ایشان از مؤسسه اطلاعات

 • ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب در آیینه تصاویر(2)

  و دستانی که تا به امروز، نگاهبان اسلام و انقلاب است...

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.