بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

57 سال در چنین روزهایی، در پی آزادی امام خمینی از یک سال حبس و حصر و بازگشت ایشان به قم، این شهر چهره‌ای متفاوت به خویش گرفت! خیل علاقه‌مندان به رهبر نهضت اسلامی از شهرهای گوناگون ایران، به سوی قم روان شدند و جلوه‌هایی دیدنی از پیوند میان امام و امت خلق گشت.

تصاویر پی‌آمده، جلوه‌هایی از این رویداد تاریخی را در خویش دارد.

تاریخ : 1400/01/18 14:47
 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر. در تصویر آیت‌الله شیخ مجتبی قزوینی و حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر مروارید دیده می‌شوند

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر. در تصویر آیت‌الله شیخ حسنعلی مروارید و حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر مروارید دیده می‌شود

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر. در تصویر آیت‌الله سیدمرتضی پسندیده دیده می‌شود

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر مروارید دیده می‌شود

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یک دیدار عمومی در منزل خویش در قم، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در جلسه بازدید از آیت‌الله شیخ مجتبی قزوینی. در تصویر آیات و حجج اسلام: شیخ حسنعلی مروارید، شیخ ناصر مکارم شیرازی، شیخ سعید اشراقی و شیخ محمد رازی دیده می‌شوند

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در جلسه بازدید از آیت‌الله شیخ مجتبی قزوینی. در تصویر آیات و حجج اسلام: شیخ حسنعلی مروارید، شیخ ناصر مکارم شیرازی، شیخ سعید اشراقی و شیخ محمد رازی دیده می‌شوند

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در یکی از جشن‌های برگزارشده برای آزادی ایشان از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حاشیه یکی از جشن‌های برگزارشده برای آزادی ایشان از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حال خروج از منزل و حرکت به سوی حرم حضرت معصومه(س) پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حال حرکت به سوی حرم حضرت معصومه(س) پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حال ورود به سوی حرم حضرت معصومه(س) پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حال قرائت فاتحه بر مرقد آیت‌الله العظمی بروجردی در حرم حضرت معصومه(س)، پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در مسجد اعظم قم پیش از آغاز سخنرانی خویش، در پی آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی بر فراز منبر مسجد اعظم قم پیش از آغاز سخنرانی خویش، در پی آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حال سخنرانی در مسجد اعظم قم، در پی آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حاشیه دیدار با آیت‌الله سیداحمد خسروشاهی، در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1343. امام خمینی در حاشیه دیدار با آیت‌الله سیداحمد خسروشاهی، در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  اردیبهشت 1343. امام خمینی در سفر به یکی از روستاهای اطراف قم پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  اردیبهشت 1343. امام خمینی در سفر به یکی از روستاهای اطراف قم پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  اردیبهشت 1343. امام خمینی در سفر به یکی از روستاهای اطراف قم پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  اردیبهشت 1343. امام خمینی در سفر به یکی از روستاهای اطراف قم پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  اردیبهشت 1343. امام خمینی پس از آزادی از حبس و حصر

 • بازگشت امام خمینی به قم پس از یک سال حبس و حصر در آیینه تصاویر(3)

  اردیبهشت 1343. امام خمینی پس از آزادی از حبس و حصر

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.