آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

در سالروز ارتحال عالم ربانی و مرجع بزرگ شیعه در عصر حاضر، زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی و در تکریم تلاش مجدانه و ارجمند آن فقید سعید در بازسازی علمی و عملی حوزه علمیه قم و مجامع شیعی ایران و جهان، بخشی دیگر از تصاویر وی در دوران تصدی مرجعیت را به شما تقدیم می‌کنیم.

تاریخ : 1400/01/10 13:49
 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در میان‌سالی

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آغازین سال‌های اقامت در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آغازین سال‌های اقامت در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آغازین سال‌های اقامت در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آغازین سال‌های اقامت در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در کتابخانه منزل شخصی خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال عزیمت به جلسه تدریس روزانه در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال ورود به حرم حضرت معصومه(س) در آغازین سال‌های اقامت در شهر قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال ورود به حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  1329. زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله حاج میرزا محمد فیض قمی در حرم حضرت معصومه(س). در تصویر آیت‌الله العظمی سیدمحمدتقی خوانساری دیده می‌شود

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال اقامه نماز بر پیکر یکی از علمای حوزه علمیه قم در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال قرائت قرآن کریم در یکی از مجالس ترحیم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در یکی از مجالس روضه در مسجد اعظم قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حاشیه جلوس در یکی از اعیاد

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی پس از جلوس در یکی از اعیاد

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حاشیه جلوس در یکی از اعیاد در منزل شخصی خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حاشیه جلوس در یکی از اعیاد در منزل شخصی خویش در قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حاشیه سفر به ده وشنوه در اطراف شهر قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال اقامه نماز جماعت، در حاشیه سفر به ده وشنوه در اطراف شهر قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حاشیه بازدید از تأسیسات جدید حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حاشیه بازدید از تأسیسات جدید حرم حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال بازدید از وضوخانه در حال تأسیس حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال بازدید از وضوخانه در حال تأسیس حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال بازدید از ساختمان در حال احداث مدرسه علمیه خان در قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال بازدید از ساختمان در حال احداث مدرسه علمیه خان در قم

 • آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در آیینه تصاویر(4)

  زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی در حال بازدید از ساختمان در حال احداث مدرسه علمیه خان در قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.