آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

روزهای اکنون، تداعی‌گر سالروز رحلت یار دیرین انقلاب و نظام اسلامی و دوست پرسابقه رهبر معظم انقلاب، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی است. هم از این روی و در پاسداشت مجاهدات آن روحانی سخت‌کوش، بخشی از تصاویر وی در دوران تصدی تولیت آستان قدس رضوی(ع) را به شما تقدیم می‌کنیم. 

تاریخ : 1399/12/19 06:48
 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب و جمعی از خادمین آستان قدس رضوی(ع)، در اولین آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از تشرفات ایشان به آستان قدس رضوی(ع) 

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از تشرفات ایشان به آستان قدس رضوی(ع) 

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب هنگام بازدید ایشان از موزه آستان قدس رضوی(ع) 

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی و جمعی از علمای خراسان در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از تشرفات ایشان به آستان قدس رضوی(ع) 

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از تشرفات ایشان به آستان قدس رضوی(ع) 

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در استقبال از رهبر معظم انقلاب در یکی از از سفرهای ایشان به مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از تشرفات ایشان به آستان قدس رضوی(ع) 

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب هنگام یکی از سخنرانی‌های ایشان در آستان قدس رضوی(ع) 

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از سفرهای ایشان به مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از سفرهای ایشان به مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1369. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در استقبال از رهبر معظم انقلاب در یکی از سفرهای ایشان به مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1369. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در استقبال از رهبر معظم انقلاب در یکی از سفرهای ایشان به مشهد

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1369. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1369. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1369. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1369. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1369. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از بازدیدهای ایشان در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1358. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در اولین آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1359. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1359. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در حاشیه آیین غبارروبی از مضجع ثامن‌الائمه(ع) پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار سرلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد در دفتر خویش در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار آیات: شهید سیدمحمدباقر حکیم و محمد واعظ‌زاده خراسانی در آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار آیات: محمدرضا مهدوی کنی و سیدهاشم رسولی محلاتی در مراسم کلنگ‌زنی یکی از پروژه‌های آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار آیات: محمدرضا مهدوی کنی، سیدهاشم رسولی محلاتی و محمدرضا توسلی در مراسم کلنگ‌زنی یکی از پروژه‌های آستان قدس رضوی(ع)   

 • آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. آیت‌الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی در کنار آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از بازدیدهای وی در مشهد

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.