حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

روحانی خدوم و پرتکاپو زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان، از نمادهای ترویج مداوم معارف اسلامی و شیعی و خدمات اجتماعی و رفاهی به جامعه به‌شمار می‌آید. وی از دوران نوجوانی تا پایان حیات و در الگوگیری از پدر همسرش، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی، به این مجاهده ارجمند تداوم بخشید. بی‌شک چهره‌هایی چون او، که با بسترسازی فرهنگی، رویدادهای شاخص اجتماعی و سیاسی را سبب می‌شوند، در عداد تاریخ‌سازان معاصر به‌شمار می‌آیند.

در مجموعه‌ای که پیش روی دارید، تصاویری از حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان، در ادوار گوناگون حیات آمده است.

تاریخ : 1399/11/29 14:40
 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار یکی از دوستان در دوران جوانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار چند تن از علما و دوستان در دوران جوانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار پدر همسرش زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباسعلی اسلامی و عده‌ای از مردم در مراسم افتتاحیه مدرسه جعفری در اصفهان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار عده‌ای از مردم در مدرسه جعفری در اصفهان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  1330. تهران؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در حال گفت‌و‌گو با آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی. در تصویر سیدمحمد کاشانی و سیدشمس‌الدین قنات‌آبادی دیده می‌شوند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  1335. بندر انزلی؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله پیشوایی و چند تن از روحانیان منطقه

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  1335. بندر انزلی؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله پیشوایی و چند تن از روحانیان منطقه

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  1335. بندر انزلی؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله پیشوایی و چند تن از روحانیان منطقه

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1350. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله حاج سیدحسین خادمی اصفهانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1360. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله حاج سیدعبدالحسین طیب

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  1369. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله حاج سیدمرتضی عسگری و چند تن از روحانیان این شهر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1360. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله حاج سیداسماعیل هاشمی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. اصفهان، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی و چند تن از روحانیان این شهر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  1370. حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی و چند تن از روحانیون این شهر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله سیدیوسف طباطبائی‌نژاد

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1360. اصفهان؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. کرمانشاه؛ زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار آیت‌الله سیدمرتضی نجومی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار جمعی از متولیان جامعه تعلیمات اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کنار جمعی از دوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در حاشیه یکی از سفرها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در حال بر زمین زدن کلنگ افتتاح مسجدی در یکی از مناطق محروم

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در حال بر زمین زدن کلنگ افتتاح مسجدی در یکی از مناطق محروم

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در حال بر زمین زدن کلنگ افتتاح مسجدی در یکی از مناطق محروم

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در حاشیه اقامه نماز جماعت در یکی از سفرها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. اصفهان، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در حال ایراد یک سخنرانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. اصفهان، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در کتابخانه منزل شخصی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. اصفهان، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در منزل شخصی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. اصفهان، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در منزل شخصی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در واپسین سال‌های حیات

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در آیینه تصاویر

  زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا فیروزیان در واپسین سال‌های حیات

مطالب مرتبط
در کمند عهد با سالار شهیدان(ع)
نواب مخفیانه با علما و سران ایلات، برای برقراری حکومت اسلامی پیمان می‌بست
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.