کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

بی‌تردید حبس و شکنجه مخالفان، تنها حربه حکومت پهلوی اول و دوم، در برابر مخالفان جدی ایشان به شمار می‌آمد! این روند هنگامی شدت یافت که پس از مرداد 1332، ساواک تأسیس شد و چند سال بعد از آن، برای ایجاد هماهنگی میان اضلاع سرکوب، کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک شکل گرفت. بخش‌های عملیاتی این نهاد، عمدتا تحت تعلیم موساد قرار داشت.

اینک پس از سپری شدن سال‌ها، این کمیته به «موزه عبرت ایران» تبدیل و بر اساس خاطرات حبسیانِ گذشته، فضای حاکم بر آن در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بازسازی شده است. این چهارمین گزارش تصویری است که از کارکرد این کمیته، به شما تقدیم می‌شود. با سپاس از واحد عکس موزه عبرت ایران، که بخش اعظم تصاویر ذیل را در اختیار این تارنما قرار دادند.

تاریخ : 1399/11/25 13:30
 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  بهمن 1357. نمایی از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تسخیر توسط انقلابیون

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از حوضِ حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از حیاط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک (از طبقه سوم ساختمان)، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تصویری هوایی از کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از فضای بازِ کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از فضای بازِ کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی هنری از فضای بازِ کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از فضای بازِ کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، پس از تبدیل آن به موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  پلاکی که نام رهبر معظم انقلاب را در میان نام دیگر زندانیان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، بر خود دارد

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از اتاق پرویز ثابتی، رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، همراه با تصویری از نمودار سازمانی این کمیته

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از اتاق پرویز ثابتی، رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک، همراه با تصویری از نمودار سازمانی این کمیته

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از پله طبقات کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از یکی از اتاق‌های بازجویی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از یکی از اتاق‌های شکنجه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک. در تصویر تندیس حسینی، شکنجه‌گر معروف ساواک، دیده می‌شود

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از تندیس حسینی، شکنجه‌گر معروف ساواک، در موزه عبرت ایران

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از بستن دستگیرشدگان با بدن برهنه به تخت، برای شلاق زدن و اعتراف‌گیری از آنها، در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از زدن دستبند قپانی به دستگیرشدگان و سرپا نگاه داشتن آنان برای مدت طولانی در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از صندلی شوک الکتریکی که برای اعتراف‌گیری از متهمان، در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک از آن استفاده می‌شد

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از قفس داغ که برای اعتراف‌گیری از متهمان، در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک از آن استفاده می‌شد

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از صندلی داغ که برای اعتراف‌گیری از متهمان، در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک از آن استفاده می‌شد

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از سرکشی پرویز ثابتی به محل ملاقات زندانیان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از صف زندانیان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک برای رفتن به حمام

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از حمام زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  نمایی از صندوق‌های ضبط وسایل زندانیان در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید آیت‌الله مرتضی مطهری در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید آیت‌الله سیدمحمد بهشتی در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید آیت‌الله محمد مفتح در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید دکتر محمدجواد باهنر در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس دکتر علی شریعتی در یکی از سلول‌‎های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید محمدعلی رجایی در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید سیداسدالله لاجوردی در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس شهید طیب حاج رضایی در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  تندیس زنده‌یاد حسن حسین‌زاده موحد در یکی از سلول‌های انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک

 • کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در آیینه تصاویر(4)

  یکی از سالن‌های کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک که تصویر زندانیان آن را در خود دارد

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.