«واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

بی‌تردید انقلاب اسلامی ایران، به ویژه تا مقطع پیروزی آن، یکی از انقلاب‌های تاریخ جهان به‌شمار می‌آمد که به‌شدت از خشونت پرهیز می‌کرد. رهبری مدبرانه امام خمینی همراه با هوشیاری و وحدت عمومی مردم، موجب شد بدنه رژیم پهلوی دوم تا واپسین روزهای حیات آن، دچار ریزش شود و نیازی به اقدام شدید و تند با آنها پیش نیاید.
تصاویر پی‌آمده مربوط است به روزهای قبل از انقراض رژیم پهلوی، که مردم به مقابله مسلحانه با اندک بقایای آن پرداختند.

تاریخ : 1399/11/21 09:08
 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های خیابانی مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های خیابانی مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های خیابانی مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از تلاش مردم برای ساخت کوکتل مولوتف به منظور مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از کوکتل مولوتف‌های ساخته‌شده به‌دست مردم برای مواجهه با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از کوکتل مولوتف‌های ساخته‌شده به‌دست مردم برای مواجهه با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از تلاش مردم برای ساخت کوکتل مولوتف به منظور مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از مسلح شدن مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از درگیری‌های مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرسازی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرسازی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرهای خیابانی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرهای خیابانی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرهای خیابانی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرهای خیابانی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرهای خیابانی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگرهای خیابانی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از استقرار مردم انقلابی بر ساختمان‌ها برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از سنگربندی خیابانی مردم انقلابی برای مقابله با بقایای رژیم پهلوی در واپسین روزهای حیات آن 

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از تصرف مراکز حساس حکومتی توسط مردم انقلابی در واپسین روزهای حیات رژیم پهلوی

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  اطلاعیه دست‌نویس مردم انقلابی برای احتراز از آتش زدن ساختمان و مدارک مجلس سابق شورای ملی

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از تصرف یکی از زندان‌ها توسط مردم انقلابی در واپسین روزهای حیات رژیم پهلوی

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از تصرف تانک‌های ارتش توسط مردم در واپسین روزهای حیات رژیم پهلوی

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  نمایی از تصرف تانک‌های ارتش توسط مردم در واپسین روزهای حیات رژیم پهلوی

 • «واپسین روزهای تقابل مردم انقلابی با بقایای رژیم پهلوی» در آیینه تصاویر

  و سرانجام: شادی عمومی پس از پیروزی انقلاب اسلامی...

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.