آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

بار دیگر سالروز ارتحال بزرگمردی است که با پایمردی و تسلیم‌ناپذیری خویش، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مناطق کشور را حفظ کرد و مانع از تصرف آن توسط مهاجمان بعثی شد. اینک در نکوداشت یاد و خاطره زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی، بخشی دیگر از تصاویر آن بزرگ را به شما تقدیم می‌نماییم.

تاریخ : 1399/10/09 13:34
 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال اقامه نماز جمعه در دوران محاصره شهر آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال اقامه نماز جمعه در دوران محاصره شهر آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال اقامه نماز جمعه در دوران محاصره شهر آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال اقامه نماز جماعت به اتفاق جمعی از رزمندگان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه اقامه نماز جماعت به اتفاق جمعی از رزمندگان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در کنار آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی و شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال سخنرانی در جمع عده‌ای از رزمندگان در جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال سخنرانی در جمع عده‌ای از رزمندگان در جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه یکی از بازدیدها در پشت جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه یکی از بازدیدها در پشت جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه یکی از بازدیدها در پشت جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه یکی از بازدیدها در پشت جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در گلزار شهدای آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در جمع عده‌ای از پاسداران در اهواز

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در جمع عده‌ای از پاسداران در اهواز

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در جمع عده‌ای از پاسداران در اهواز

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در جمع عده‌ای از جوانان در آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

   دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در دیدار با حاج علی منتظری و عده‌ای از اعضای سپاه نجف‌آباد

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در جمع عده‌ای از رزمندگان و مردم آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. حضور زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در یکی از همایش‌ها

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در جمع عده‌ای از میهمانان کنگره وحدت اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. قم، زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در جمع عده‌ای از علاقه‌مندان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  12 فروردین 1368. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در مراسم روز جمهوری اسلامی

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  1368. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال سخنرانی

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  1368. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال سخنرانی

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در کنار جمعی از نزدیکان و اطرافیان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1360. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در کنار جمعی از نزدیکان و اطرافیان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در کنار جمعی از نزدیکان و اطرافیان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1370. حضور زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در یکی از آیین‌های افتتاحیه

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه یکی از سفرها

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1370. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه یکی از سفرها

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال ادای نماز جماعت در میان مردم آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حال ادای نماز جماعت در میان مردم آبادان

 • آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در آیینه تصاویر(5)

  دهه 1380. زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ غلامحسین جمی در حاشیه ادای نماز جماعت در میان مردم آبادان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.