مجموعه بیست و سوم

نامه رضاشاه به محمدرضا پهلوی، نامه حکومت نظامی تهران مبنی بر اخطار به " آقا سید رضا " و برحذر داشتن وی از دخالت در سیاست،  تلگراف ملکه پهلوی (تاج الملوک) به رضا شاه مبنی بر ابراز تأثر به جهت خروج وی از کشور، اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه، عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی ، ...

 به انتخاب: زهرا عباسی

 

تاریخ : 1394/07/27 08:38
 • مجموعه بیست و سوم

  نامه رضاشاه به محمدرضا پهلوی هنگام خروج از ایران مبنی بر ارسال اسناد موجودی بانک ملی خود بالغ بر ششصد میلیون ریال جهت پرداخت مقرری ماهانه ملکه، اشرف پهلوی و توران امیرسلیمانی و هزینه اقامت خود و همراهان در امریکا

  شماره آرشیو عکس: 1 / 8108پ 

 • مجموعه بیست و سوم

  نامه رضاشاه به محمدرضا پهلوی هنگام خروج از ایران مبنی بر ارسال اسناد موجودی بانک ملی خود بالغ بر ششصد میلیون ریال جهت پرداخت مقرری ماهانه ملکه، اشرف پهلوی و توران امیرسلیمانی و هزینه اقامت خود و همراهان در امریکا

  شماره آرشیو عکس: 2 / 8108پ 

 • مجموعه بیست و سوم

  نامه حکومت نظامی تهران مبنی بر اخطار به " آقا سید رضا " و برحذر داشتن وی از دخالت در سیاست، 7 دی 1300

  شماره آرشیو عکس: 5117 ق

 • مجموعه بیست و سوم

  تلگراف ملکه پهلوی (تاج الملوک) به رضا شاه مبنی بر ابراز تأثر به جهت خروج وی از کشور، 1320

  شماره آرشیو عکس: 37559 پ

 • مجموعه بیست و سوم

  اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه و محمدرضا شاه نسبت به ایران از جمله سازش با انگلستان، کشتن تمام سران عشایرمخالف سیاست انگلستان، ترور عشقی، ترویج اعتیاد،...

  شماره آرشیو عکس: 17 - 67- 256ـ الف

 • مجموعه بیست و سوم

  اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه و محمدرضا شاه نسبت به ایران از جمله سازش با انگلستان، کشتن تمام سران عشایرمخالف سیاست انگلستان، ترور عشقی، ترویج اعتیاد،...

  شماره آرشیو عکس: 18 - 67- 256ـ الف 

 • مجموعه بیست و سوم

  اعلامیه سرلشکر عزیزالله ضرغامی مبنی بر بیان جنایات و خیانتهای رضا شاه و محمدرضا شاه نسبت به ایران از جمله سازش با انگلستان، کشتن تمام سران عشایرمخالف سیاست انگلستان، ترور عشقی، ترویج اعتیاد،...

  شماره آرشیو عکس: 19- 67- 256ـ الف

 • مجموعه بیست و سوم

  رونوشت نامه سرلشکر ضرغامی کفیل ستاد ارتش به وزارت داخله در مورد مخالفت اهالی هریس با کشف حجاب و پوشاک متحدالشکل، ارسال صورت اسامی معممین و مخالفین محلی در پیشرفت امور دولتی و درخواست اعلام نتیجه اقدامات معموله، دی 1316

  شماره آرشیو عکس: 62- 1- 153ک

 • مجموعه بیست و سوم

  نامه سرلشکر ضرغامی کفیل ستاد ارتش به هیئت بازرسی اسلحه خریداری دائر بر درخواست گزارش اطلاعات و پیشنهادات جدید و مفید خود در امور نظامی به دلیل تماس با کارخانجات اسلحه سازی کشورهای خارجی، مرداد 1317

  شماره آرشیو عکس: 79- 3- 147س

 • مجموعه بیست و سوم

  عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی

  شماره آرشیو عکس: 6600 پ 

 • مجموعه بیست و سوم

  عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی  

  شماره آرشیو عکس:  6600 پ 

 • مجموعه بیست و سوم

  عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی

  شماره آرشیو عکس: 6600 پ 

 • مجموعه بیست و سوم

  عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی

  شماره آرشیو عکس:  6600 پ   

 • مجموعه بیست و سوم

  عقدنامه فرح دیبا و محمدرضا پهلوی 

  شماره آرشیو عکس: 6600 پ 

 • مجموعه بیست و سوم

  اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت مشترک علی رضائی سناتور تهران و مظفرجندقی نماینده مجلس شورای ملی جهت عضویت در هیئت اجرائی حزب رستاخیز با پرداخت رشوه به مسئولین حزبی 

  شماره آرشیو عکس: 63994 پ     
   

 • مجموعه بیست و سوم

  اعلامیه جامعه دانشگاهیان به شریف امامی نخست وزیر مشعر بر اعتراض نسبت به همکاری مخاطب با افرادی چون منوچهر آزمون و نهاوندی متهم به: بخشش هزاران متر زمینهای اوقاف به افراد مذکور در سند، اخذ رشوه جهت اشتغال افراد مورد اشاره، عضویت در حزب توده و ساواک، سوء استفاده از حزب جهت اهداف غیر قانونی

  شماره آرشیو عکس: 9- 2001- 111آ

 • مجموعه بیست و سوم

  اعلان میرزا حسین خان صبا «رئیس کل مالیه و ژنرال تحدید و دخانیات و نواقل سمنان و دامغان » به عموم مالیات دهندگان مبنی بر عدم حق پرداخت وجهی به مأمورین مالیات به صورت تعارف و رشوه بجز مبلغ تعیین شده مالیات، 1299

  شماره آرشیو عکس: 8487 ق

 • مجموعه بیست و سوم

  پاسخ آیت‌الله العظمی گلپایگانی به استفتاء فردی از اهالی مازندران جهت عزیمت به مکه در ازای پرداخت پول ــ رشوه ــ

  شماره آرشیو عکس: 25- 53- 256ـ الف 

 • مجموعه بیست و سوم

  ترجمه خبری از روزنامه وسر (آلمانی ) درباره دخالت انگلستان در ایران از طریق پرداخت رشوه به بریگاد قزاق به منظور مضمحل نمودن تمایلات بلشویکی در ایران و جلوگیری از نفوذ روسیه در هند

  شماره آرشیو عکس: 35- 1- 139ک 

 • مجموعه بیست و سوم

  تعهدنامه مهندس هوشنگ مولوی و مهندس علی اکبر رضوی مبنی بر تعهد بر پرداخت 20000000 ریال و 60% نسبت به مازاد آن (به عنوان رشوه) به حامل سند در صورت عقد قراردادی توسط سازمان بنادر و کشتیرانی با شرکت IBN برای احداث ساختمان هانگر (انبار) در خرمشهر، 1353 

  شماره آرشیو عکس: 47- 2009- 151الف 

 • مجموعه بیست و سوم

  تلگراف علما، خوانین، تجار و کسبه و رعایای ملایر به ریاست وزرا مبنی بر تظلم از حاج نایب الصدر، رئیس اوقاف کرمان 

  شماره آرشیو عکس: 49171ن

 • مجموعه بیست و سوم

  تلگراف علما، خوانین، تجار و کسبه و رعایای ملایر به ریاست وزرا مبنی بر تظلم از حاج نایب الصدر، رئیس اوقاف کرمان 

  شماره آرشیو عکس: 49172ن

 • مجموعه بیست و سوم

  رونوشت تلگراف جوابیه کلنل فیلی پوف به کلنل استاروسلسکی مبنی بر مطلع نمودن مخاطب از اقدامات عبدالمجید میرزا عین‌الدوله به گرفتن رشوه جهت تغییر حکومت خلخال بدون توجه به مشورتهای سردار انتصار

  شماره آرشیو عکس: 23509ن

 • مجموعه بیست و سوم

  قسم نامه جماعت قصاب دائر بر نپرداختن هرگونه وجهی به مأمورین حکومتی

  شماره آرشیو عکس: 8799 ق

 • مجموعه بیست و سوم

  گزارش محرمانه فرمانده ساخلو خوزستان به امیرلشکر جنوب در مورد پرداخت ده هزار تومان رشوه به فضل‌الله زاهدی (سرتیپ) از سوی شیخ المشایخ خوزستان

  شماره آرشیو عکس: 14816پ

 • مجموعه بیست و سوم

  گزارشی مبنی بر اظهارات میرزا مصطفی چای فروش و فرزند فقیه التجار در مورد جدیت قوام‌السلطنه جهت کسب مقام ریاست وزرایی به منظور واگذاری امتیاز نفت شمال به امریکا و دریافت 100000 لیره اضافه بر تخصیص مبالغی برای شاه، وزارت جنگ و نمایندگان مجلس و به عبارتی فروختن کشور به اجانب، 27 خرداد 1340

  شماره آرشیو عکس: 1735ن

 • مجموعه بیست و سوم

  نامه حسین ده برزگی به جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا مبنی بر شکایت از منوچهر آزمون وزیر حج و اوقاف به دلیل خیانت به کشور و رشوه گیری از مسافران عازم مکه 

  شماره آرشیو عکس: 19- 3140- 4513ش

 • مجموعه بیست و سوم

  اعلامیه «طبقه کارمندان میهن پرست» مبنی بر معرفی چهره واقعی بنی احمد یکی از مفسدین ظاهرالصلاح جامعه و شرحی از سوء اقدامات نامبرده من جمله غصب قسمتی از اراضی منابع ملی در قوری گل نزدیک تبریز بین شبلی و بستان آباد و تصاحب زمینهای مذکور از طریق تحمیل به سازمان آب و برق آذربایجان و اخاذی مبلغ 6 میلیون تومان از مدیر عامل سازمان آب، برق بابت زمین غصبی خود

  شماره آرشیو عکس: 27- 3- 151خ

 • مجموعه بیست و سوم

  اعلامیه‌ای بر علیه شاپور بختیار در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران و درخواست کناره گیری وی از نخست‌وزیری

  شماره آرشیو عکس: 20- 72- 256ـ الف

 • مجموعه بیست و سوم

  متن مصاحبه امام خمینی در برابر خبرنگاران در پاریس : مصمم بودن در مراجعت خود به ایران و برقراری جمهوری عدل اسلامی در ایران، عدم پذیرش دولت شاپور بختیار به واسطه غیر قانونی دانستن مجلس و حکومت شاه

  شماره آرشیو عکس: 9- 51- 256ـ الف

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.