مجموعه ششم

رونوشت استیضاح نامه مدرس، استیضاح اداره مالیه عراق/ تحصن اردشیر و خشایار میررئیسی/ نامه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار/ ارائه پیشنهاد مالی جندقی نماینده مجلس شورای ملی/ سوء اقدامات بعضی ایرانیان مقیم آمریکا/ کوچ عده زیادی از عشایر دشت میشان...

به انتخاب: فرانک نظری
 

تاریخ : 1395/02/07 09:42
 • مجموعه ششم

  تعیین تکلیف در مورد خسارات وارده از قریه مهرجین به قنات قلعه نو - نامه حکومت نظامی تهران به حاج محمدحسین همدانی

  شماره آرشیو: 35283 پ

 • مجموعه ششم

  رونوشت استیضاح نامه مدرس در مورد عملکرد هیئت دولت در سیاست خارجی

  شماره آرشیو: 55437 ن

 • مجموعه ششم

  استیضاح اداره مالیه عراق در خصوص دعوی میرزا حسین خان عراقی در نحوه بازرسی منزل خود از اداره مذکور - نامه وزارت مالیه به ریاست وزرا

  شماره آرشیو: 36-200-632-3 م

 • مجموعه ششم

  تقاضای رفع غائله در مورد اطلاعیه دولت عثمانی - تلگراف زین العابدین مازندرانی و ابوالقاسم طباطبایی به عضدالملک

  شماره آرشیو: 6421 ق

 • مجموعه ششم

  تحصن اردشیر و خشایار میررئیسی در اعتراض به واگذاری اراضی رودسر به بنیاد پهلوی - اطلاعیه ای به شریف امامی مدیرعامل بنیاد پهلوی

  شماره آرشیو: 76-3123-4513 ش

 • مجموعه ششم

  فعالیت مشترک علی رضایی سناتور و مظفر جندقی نماینده مجلس شورای ملی جهت عضویت در هیئت اجرایی حزب رستاخیز با پرداخت رشوه

  شماره آرشیو: 63994 پ

 • مجموعه ششم

  ارائه پیشنهاد مالی جندقی نماینده مجلس شورای ملی به موسوی قائم مقام حزب رستاخیز با هدف ورود به حزب رستاخیز

  شماره آرشیو: 63995 پ

 • مجموعه ششم

  سوء اقدامات بعضی ایرانیان مقیم آمریکا در اعتراض به رفتار با متهمین 21 فروردین و سوء قصد به شاه - اطلاعیه ی دانشجویان باشگاه ورزشی تاج در امریکا

  شماره آرشیو: 52217 پ

 • مجموعه ششم

  سوء استفاده های مالی منسوبه به محمود بهادری مدیرکل کشاورزی استان مرکز - نامه محرمانه حسین فردوست رییس بازرسی شاهنشاهی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

  شماره آرشیو: 20-18-2-8143 ب

 • مجموعه ششم

  کوچ عده زیادی از عشایر دشت میشان از منطقه خوزستان بعلت خشکسالی به عراق

  شماره آرشیو: 97-488-6 م

 • مجموعه ششم

  اظهارات شیخ شیجونی در مسجد جامع: توخالی بودن وعده دولت در توسعه کشاورزی

  شماره آرشیو: 148-488-6 پ

 • مجموعه ششم

  اقدامات شورای زنان بمنظور مبارزه با بیسوادی

  شماره آرشیو: 106-4-2-115 ف

 • مجموعه ششم

  اعتراض معلمان رشت به نطق مهدی پور معاون سیاسی استانداری و جهانبانی فرمانده نظامی 

  شماره آرشیو: 7-2-151 خ

 • مجموعه ششم

  تلگراف عبدالوهاب خان نظام الملک حاکم آذربایجان: تحویل گرفتن نعمت الله خان از اقبال السلطنه ماکویی و انتقال آن به تبریز

  شماره آرشیو: 34714پ

 • مجموعه ششم

  اعتراض به دولت عثمانی در خصوص ارسال اسلحه و مهمات به اسماعیل سمیتقو و درخواست پرهیز از تکرار این امر - تلگراف رمز انتظام الملک به علی قلی انصاری

  شماره آرشیو: 26779ن

 • مجموعه ششم

  کسب اطلاع از خط مشی دولت در حوادثی چون تصرف قارص ، نزدیکی قشون عثمانی به ایروان و تسلط بلشویک ها بر شاه تختی و ... - تلگراف مهدیقلی هدایت حاکم آذربایجان به فتح الله اکبر رییس الوزرا

  شماره آرشیو: 22694 ن

 • مجموعه ششم

  توصیه نامه محمدمعصوم ضیایی تقشبندی به سپهبد فریدون جم در مورد تمایل اسماعیل کریمی جهت اشتغال در دستگاه دولت

  شماره آرشیو: 58592پ

 • مجموعه ششم

  استعفانامه جعفر شریف امامی از سمت نخست وزیری

  شماره آرشیو: 3610 پ

 • مجموعه ششم

  عدم پذیرش توجیه مخاطب در ارائه استعفانامه براساس اصول مشروطیت و حکومت قانونی - نامه احمد قوام نخست وزیر به محمد سجادی

  شماره آرشیو: 53373 پ

 • مجموعه ششم

  نامه تیمورتاش، وزیر دربار پهلوی به حکیم اعظم، و پیشنهاد سرپرستی محصلین خارج از کشور

  شماره آرشیو: 72952 پ

 • مجموعه ششم

  تلگراف ایالت فارس به تیمورتاش وزیر دربار پهلوی درباره مشکلات منطقه

  شماره آرشیو: 103273 ق

 • مجموعه ششم

  نامه مظفر فیروز به پیشه‌وری درباره تخلیه آذربایجان از ارتش سرخ

  شماره آرشیو: 149- 93- 4م

 • مجموعه ششم

  نامه حسین علا به احمد قوام و درخواست عفو عمومی برای زندانیان سیاسی وقایع آذربایجان

  شماره آرشیو: 119- 891- 4 م

 • مجموعه ششم

  تلگراف اهالی آبادان به دکتر محمد مصدق و حسین مکی

  شماره آرشیو: 41 - 64 - 5 م

 • مجموعه ششم

  نامه زندانیان بند 4 زندان قصر به دکتر محمد مصدق و حمایت از ملی شدن نفت

  شماره آرشیو: 2 - 263- 5 م

 • مجموعه ششم

  تلگراف مخبرالسلطنه به مشیرالدوله، رئیس‌الوزرا در خصوص حساسیت اوضاع تبریز و رشت

  شماره آرشیو: 22573 ن

 • مجموعه ششم

  تلگراف مهدیقلی خان هدایت به سید ضیاءالدین طباطبایی،‌ رئیس‌الوزرا درباره حضور قوای خارجی و انتخابات مجلس شورای ملی

  شماره آرشیو: 22606 ن

 • مجموعه ششم

  تلگراف مهدیقلی خان هدایت به سید ضیاءالدین طباطبایی، رئیس‌الوزرا درباره اسماعیل آقا سمیتقو و حمایت دولت عثمانی از وی

  شماره آرشیو: 26778 ن

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.