مجموعه چهارم (صفحه اول)

استعفانامه رضاشاه پهلوی/ اطلاعیه مجلس حفظ الصحه دولتی/ بخشنامه دربار شاهنشاهی/ بخشنامه سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش/ بخشنامه ستاد ارتش به نیروی دریایی جنوب/ بخشنامه غلامرضا ازهاری/ تلگراف رمز به استانها/ بخشنامه وزارت جنگ/ نامه رضاخان...

به انتخاب: فرانک نظری
 

تاریخ : 1395/02/05 08:47
 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  استعفانامه رضاشاه پهلوی از سلطنت و تفویض امور به فرزندش محمدرضا ولیعهد ایران

  شماره آرشیو: 64851 پ
   

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  اطلاعیه مجلس حفظ الصحه دولتی در مورد لزوم استفاده از آبهای تمیز و بهداشتی جهت مصارف مردم از قبیل آشامیدن، شستشو و ... ، تاثیرات مخرب آبهای آلوده در شیوع بیماریهای مختلف، درخواست اهتمام اهالی در پرداخت اعانه با هدف ارتقای بهداشت در ولایات

  شماره آرشیو: 167-8-26 ر

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه (محرمانه) صادره از سوی اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه دائر بر ممنوعیت وابستگی کارمندان وزارت خانه مذکور به فرقه‌ها و گروههای سیاسی

  شماره آرشیو: 64852 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه پوشاک مستخدمین غیر نظامی قشون

  شماره آرشیو: 49671 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه دربار شاهنشاهی مبنی بر اخطار به مستخدمین دربار شاهنشاهی درصورت عبور از داخل باغها و یا چیدن میوه‌های کال

  شماره آرشیو: 102-10-2-86237 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه رضاخان سردارسپه به تمامی ایالات از جمله گیلان مبنی بر لزوم اهتمام در جلوگیری از انتشار مطالب کذب در روزنامه‌ها راجع به حادثه قتل رابرت ایمبری و جلوگیری از ارتباط دادن حادثه مذکور به کشورهای خارجی

  شماره آرشیو: 36250 ن

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه ریاست وزرا به حکام شهرهای مسیر تهران به تبریز دائر برضرورت انجام اقدامات فوری در ترمیم راهها جهت سهولت عزیمت محمدحسن میرزا ولیعهد به آذربایجان

  شماره آرشیو: 21820 ن

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش مبنی بر تبدیل بعضی از ابنیه‌ها در پادگانها به مسجد جهت تعلیم دستورات اسلامی به سربازان و درخواست آماده نمودن مساجد جهت بازدید علما و روحانیون

  شماره آرشیو: 84-3-2-111 ی

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه ستاد ارتش به نیروی دریایی جنوب مبنی بر احتمال خرابکاری در تاسیسات نفتی و کارخانجات در جریان تظاهرات
   1330/02/10 کارگران شرکت نفت و انجام اقدامات احتیاطی

  شماره آرشیو: 51045 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه غلامرضا ازهاری به پرسنل نظامی مبنی بر لزوم به کارگیری واژه‌های فارسی در نگارشها و مکاتبات نظامی به جای واژه‌های بیگانه

  شماره آرشیو: 53-18-126 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه غلامرضا ازهاری رئیس ستاد ارتش در مورد چگونگی جلوگیری از افشای اطلاعات ارتش مشتمل بر پرهیز از ذکر سمت افراد ارتش در آگهی‌های ترحیم و تبریک و پرهیز از چاپ آگهی‌ها در جراید کشور

  شماره آرشیو: 69-19-126 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه مجلس حفظ الصحه دولتی : لزوم مایه‌کوبی بر ضد بیماری آبله به طور مجانی و توسط پزشکان مذکور در سند

  شماره آرشیو: 27-10-167 ر

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  پیش‌نویس نامه اسماعیل فرزانه رئیس دفتر حسن مشیرالدوله رئیس‌الوزرا به اداره نظمیه تهران مبنی بر لزوم صدور دستور جلوگیری از اجرای نمایش و تئاتر، ملزم نمودن جراید مخصوصاً روزنامه رعد به امتناع از قبول اعلان نمایش ودرج آن تا آخر ماه صفر و رعایت مراسم عزاداری با توجه به تاکیدات وزارت جنگ

  شماره آرشیو: 61099 ن

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  تلگراف رمز به استانها مشتمل بر: بخشنامه دولت درباره اعطای امتیاز نفت شمال به کمپانی امریکایی و ضرورت حمایت و تقدیر تمام طبقات مردم از قبیل علما و روشنفکران از این اقدام دولت، درج مقالاتی در جراید در حمایت از این امتیاز به دلیل احتمال مخالفت بعضی از کشورهای خارجی با این قرارداد و درج اسامی شهرهای مورد نظر

  شماره آرشیو: 38182 ن

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  رقم محمدتقی میرزا رکن‌الدوله: موظف نمودن علیمردان خان تیموری حاکم جم و باخرز به اجرای دستورالعمل دولت مبنی بر حمل ونقل جنازه از جایی به جای دیگر

  شماره آرشیو: 6251 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  بخشنامه وزارت جنگ درباره ممنوعیت ازدواج صاحب‌منصبان و مستخدمین قشون با زنان خارجی

  شماره آرشیو: 81-2-141 ص

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  نامه مجلس حفظ الصحه دولتی به ریاست وزرا مبنی بر لزوم تامل دکتر کاظم خان وزیری در وارد نمودن مرفین خریداری شده از خارج به ایران تا زمان صدور تصویبنامه مربوط به مجوز ورود داروهای مخدر به ایران

  شماره آرشیو: 1-1706-12 م

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  نامه رضاخان سردار سپه در مورد خلع سلاح ایل سنجابی

  شماره آرشیو: 3974 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  نامه خوانساری به علم وزیر دربار در خصوص خبر مندرج در روزنامه دوژنو: تکذیب خبر کشف مواد مخدر در اثاثیه اشرف پهلوی در فرودگاه کوانتران توسط فرنان هیسلی

  شماره آرشیو: 56-22-2-794 ع

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  تلگراف مهدیقلی خان هدایت حاکم آذربایجان به سید ضیاءالدین طباطبائی رئیس‌الوزرا مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات مجلس شورای ملی به علت حضور قشون بیگانه در مملکت

  شماره آرشیو: 22606 ن

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  اعلامیه فدائیان اسلام در مورد تحصن ملاقات‌کنندگان سید مجتبی نواب صفوی در زندان قصر در ادامه اعتراض به بازداشت و زندانی نمودن او و درخواست آزادی وی

  شماره آرشیو: 6-26-256-الف

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  گزارش سرهنگ رستگار در موضوع واگذاری 63000 متر اراضی مشجر قصر قاجار واقع در پشت زندان قصر به شهربانی با موافقت وزارت جنگ و دارایی و تصویبنامه هیات وزیران جهت توسعه زندان مذکور

  شماره آرشیو: 211-761-4 م

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  تلفنگرام مالک (سرهنگ) رئیس ستاد ژاندارمری کل کشور به فرماندهی پادگان ژاندامری مبنی بر خودداری از ذکر نام محمدرضا پهلوی به هنگام اجرای مراسم صبحگاه

  شماره آرشیو: 3091 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  نامه مهندس نصرت‌الله احدپور به محمدرضا پهلوی درباره خیانت امیرعباس هویدا و ارتباط مشکوک او با سفارتخانه یک کشور بیگانه

  شماره آرشیو: 41710 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  اعلامیه عیسی صدیق ریاست گیلان و طوالش آن مبنی بر تاسیس مدارس رایگان

  شماره آرشیو: 11-8-256-الف

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  تلگراف خبرگزاری رویتر از تهران به لندن؛ توقیف نواب صفوی پیشوای فداییان اسلام

  شماره آرشیو: 38-241-5 م

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  درخواست موافقت با روضه‌خوانی در ایام محرم در تکیه دولت

  شماره آرشیو: 22257 ق

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  اعتراض نسبت به قانون انحصار تریاک؛ درخواست اعطای مهلت در اجرای قانون مزبور

  شماره آرشیو: 42461 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  عریضه  تجار فارس به مجلس شورای ملی؛ اعلام خبر شکست اسماعیل سمیتقو و فرار او به خاک ترکیه

  شماره آرشیو: 58201 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  اظهارات فرخی مدیر روزنامه طوفان در موضوع : شکایت از خسارات وارده به اداره روزنامه و عدم تحقیقات دولت در این مورد

  شماره آرشیو: 9606 ن

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  نامه دهدشتی به وزارت جنگ؛ سوء استفاده‌های کمپانی نفت جنوب

  شماره آرشیو: 7 ق

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  نامه محمد نخجوان کفیل ارکان حرب کل قشون به محمدحسین میرزا فیروز فرمانده اردوی اعزامی جنوب؛ شایعه اتحاد قشقایی با گرمسیری دشتی و دشتستان

  شماره آرشیو: 50130 پ

 • مجموعه چهارم (صفحه اول)

  سوء ظن هاوز کنسول انگلیس  به عبدالله دشتی به دلیل مسافرتهای پی در پی و اقامت طولانی در تنگستان و دشتستان؛ نامه محرمانه کسمایی به سرتیپ فیروز استاندار

  شماره آرشیو: 50323 پ

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.