حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

روحانی مجاهد، زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی، از پیشگامان مبارزات دینی و سیاسی در حوزه علمیه قم، در دوران معاصر به‌شمار می‌رود. او از آغاز تلاش‌های خود در همگامی با فدائیان اسلام تا پایان حیات، بر این منش والا ثابت قدم ماند و هرگز به خویش تزلزلی راه نداد.

در روزهای گذشته، از سی‌امین سالروز رحلت آن بزرگ عبور کردیم؛ هم از این روی، بخش دیگری از تصاویر آن مرحوم ــ که مرتبط به ادوار گوناگون حیات اوست ــ را به شما تقدیم می‌نماییم.

تاریخ : 1399/07/30 11:45
 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران جوانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار چند تن از دوستان هوادار جمعیت فدائیان اسلام در دوران جوانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار شهیدان: سیدعبدالحسین واحدی و خلیل طهماسبی و عده‌ای از طلاب و هواداران جمعیت فدائیان اسلام در دوران جوانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار چند تن از دوستان هوادار جمعیت فدائیان اسلام در دوران جوانی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار چند تن از اطرافیان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حاشیه یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار آرامگاه ابن سینا در شهر همدان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار چند تن از دوستان در حاشیه یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در کنار یکی از دوستان در حاشیه یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال سخنرانی در مسجد گوهرشاد آستان قدس رضوی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال تدریس در یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1340. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی پس از بستری شدن در یکی از بیمارستان‌ها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  1358. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حاشیه یکی از سفرهای تبلیغی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  1358. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال ایراد سخنرانی در یکی از مجامع انقلابی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  1361. دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی با یکی از مقامات هند در حاشیه دیدار وی با آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و هیئت همراه از این کشور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  1361. حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در جلسه دیدار آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و هیئت همراه با مقامات کشور هندوستان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  1361. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حال سخنرانی برای جمعی از شیعیان هندوستان در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در این کشور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  1361.  حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در حاشیه سخنرانی برای جمعی از شیعیان هندوستان در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در این کشور

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور هند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور هند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور هند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور هند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور هند

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی، رئیس ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در حال سخنرانی‌

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی، رئیس ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در حال سخنرانی‌

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها. در تصویر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهجتی(شفق) دیده می‌شود

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان جمعی از رزمندگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان جمعی از اطرافیان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان جمعی از رزمندگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان جمعی از رزمندگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان جمعی از رزمندگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان جمعی از رزمندگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان دو تن از رزمندگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان دو تن از رزمندگان

 • حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلامرضا گلسرخی کاشانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا گلسرخی کاشانی در دوران تصدی‌گری ریاست ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی به جبهه‌ها، در میان جمعی از رزمندگان

مطالب مرتبط
حالات و مقامات «گل سرخ فدائیان اسلام» - بخش اول
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.