«آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

عالم مجاهد زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، در زمره آن طیف از روحانیون پرآوازه معاصر است که علاوه بر حضور فعال در عرصه‌های گوناگون انقلاب و نظام اسلامی، به تأسیس یا اداره مراکز علمی فراوان دست زدند. مدیریت حوزه پرسابقه و تاریخی مروی تهران، در زمره این فعالیت‌ها به‌شمار می‌آید.

در تصاویری که پیش روی دارید و به مناسبت سالروز ارتحال آیت‌الله مهدوی کنی به شما تقدیم می‌شود، جلوه‌هایی از تلاش آن بزرگ در رشد مدرسه علمیه مروی نمایان است.

تاریخ : 1399/07/29 13:28
 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1388. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در آیین افتتاحیه سال تحصیلی حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1388. سخنرانی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در آیین افتتاحیه سال تحصیلی حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1388. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه آیین افتتاحیه سال تحصیلی حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1391. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در آیین افتتاحیه سال تحصیلی حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1391. سخنرانی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در آیین افتتاحیه سال تحصیلی حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1392. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه آیین اختتامیه سال تحصیلی حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1392. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه آیین اختتامیه سال تحصیلی حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در یکی از جلسات امتحان طلاب برای ملبس شدن به لباس روحانیت در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1381. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عمامه‌گذاری طلاب در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1389. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عمامه‌گذاری طلاب در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1390. سخنرانی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عمامه‌گذاری طلاب در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عمامه‌گذاری طلاب در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عمامه‌گذاری طلاب در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1390. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه مراسم عمامه‌گذاری طلاب در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1392. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم عمامه‌گذاری طلاب در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دی 1392. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال ایراد درس اخلاق در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. مراسم بزرگداشت روز معلم در حوزه علمیه مروی تهران. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیت‌الله محمد جعفری اراکی

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1388. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز معلم در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1388 . آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار چند تن از استادان و طلاب، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز معلم در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال تقدیر از استادان برتر حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم اعطای جوایز به برگزیدگان در مسابقات ورزشی طلاب حوزه‌های علمیه تهران 

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1391. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در تجمع اعتراض به اهانت به قرآن کریم توسط کشیش آمریکایی در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دی‌ماه 1387. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم روضه ماه محرم در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دی‌ماه 1387. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم روضه ماه محرم در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  1392. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم روضه ماه محرم در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در مراسم تشییع استاد کمالیان، از استادان حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1393. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در همایش خانواده در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  فروردین 1393. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در همایش خانواده در حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال بازدید از پروژه تعمیر بخش‌هایی از حوزه علمیه مروی تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با معاونت پژوهشی حوزه علمیه مروی

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با شهردار منطقه 12 تهران در دفتر حوزه علمیه مروی

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  خرداد 1393. مراسم ختم صلوات طلاب حوزه علمیه مروی برای شفای آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  خرداد 1393. عیادت جمعی از طلاب حوزه علمیه مروی از آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در بیمارستان بهمن تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  خرداد 1393. عیادت جمعی از طلاب حوزه علمیه مروی از آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در بیمارستان بهمن تهران

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  خرداد 1393. نمایی از بخشی از بیمارستان بهمن تهران که آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در آن بستری بود

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  مهر 1393. نمایی از مراسم ترحیم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حوزه علمیه مروی

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  مهر 1393. نمایی از مراسم ترحیم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حوزه علمیه مروی

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای رشد مدرسه علمیه مروی» در آیینه تصاویر(3)

  مهر 1393. سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در مراسم ترحیم آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حوزه علمیه مروی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.