«آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، در عداد چهره‌هایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تأسیس دانشگاه امام صادق(ع)، عملا در طریق تولید علم دینی و بسط آن گام برداشت. بی‌شک حضور هزاران متخصصِ متعهد در بخش‌های گوناگون نظام اسلامی، از نتایج این حرکت مبارک به‌شمار می‌رود.

در تصاویر پی‌آمده، بخشی از تلاش‌های آن بزرگ در این کانون علمی، به نمایش درآمده است.

تاریخ : 1399/07/28 13:32
 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در میان جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در میان جمعی از استادان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در میان جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در میان جمعی از دانش‌آموزان دبستان امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1391. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال فاتحه‌خوانی بر مرقد جمعی از شهدای گمنام در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال اقامه نماز جماعت در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال اقامه نماز جماعت در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1391. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در نماز جماعتِ مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) پس از اقامه نماز جماعت

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) پس از اقامه نماز جماعت

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) پس از اقامه نماز جماعت

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال ایراد درس اخلاق برای دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1391. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال سخنرانی در همایش خانه و دانشگاه در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیت‌الله محمد یزدی هنگام بازدید وی از محوطه دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1389. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی در همایش بزرگداشت علامه شیخ محمدتقی بهلول در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360.  آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله در حاشیه حضور وی در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری در حاشیه حضور وی در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیات: مرتضی مقتدایی و سیداحمد خاتمی در حاشیه حضور آنان در یکی از مراسم مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار چند تن از مسئولان کشور و استادان دانشگاه امام صادق(ع) در حاشیه یک مراسم در مسجد این دانشگاه

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1391. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار حجج اسلام جعفر شجونی و علی‌اصغر باغانی در حاشیه مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در مسجد دانشگاه

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیات: مهدی باقری کنی و سیداحمد علم‌الهدی از همکاران خویش در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیت‌الله مهدی باقری کنی برادر و همکار خویش در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1391. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار آیات اخوان مصطفوی از استادان دانشگاه امام صادق(ع) در حاشیه مراسمی در مسجد دانشگاه

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1392. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار چند تن از استادان دانشگاه امام صادق(ع) در حاشیه مراسمی در مسجد دانشگاه

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1392. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار چند تن از استادان دانشگاه امام صادق(ع) در مسجد دانشگاه

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در بازدید از یکی از بخش‌های دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار حبیب‌الله مباشری یکی از همکاران خویش در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  1392. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در هیئت ممیزه دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. نمایی از دیدار نوروزی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی با استادان دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال اعطای جوایز در یکی از جشنواره‌های دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دفتر ریاست دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در یکی از مراسم عزاداری در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1380. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در یکی از مراسم قرائت قرآن در مسجد دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. بازدید آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی از یکی از موقوفات دانشگاه امام صادق(ع)

 • «آیت‌الله مهدوی کنی و تلاش برای پایه‌گذاری و رشد دانشگاه امام صادق(ع)» در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1360. بازدید آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی از یکی از موقوفات دانشگاه امام صادق(ع)

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.