«جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)


در آستانه سالروز رحلت عالم مجاهد و سیاستمدار صادق زنده‌یاد آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی، با انتشار مجموعه‌ای از تصاویر، برآنیم که بخشی از کارنامه آن روحانی پارسا را مورد بازخوانی قرار دهیم. نخستین بخش از این مجموعه، به بازنمایی جلوه‎‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آن بزرگوار اختصاص دارد.

تاریخ : 1399/07/27 14:11
 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. دفتر مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال وضو ساختن برای اقامه نماز

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. دفتر مرکزی کمیته‌‎های انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی پس از وضو ساختن برای اقامه نماز

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال اقامه نماز جماعت در محفلی خانوادگی

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال اقامه نماز جماعت در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت الله محمدرضا مهدوی کنی در حال اقامه نماز جماعت در دانشگاه امام صادق(ع)

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها به شمال کشور. در تصویر حجت‌الاسلام عباسعلی سرفرازی نیز دیده می‌شود

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها به شمال کشور

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی به اتفاق چند تن از روحانیون در حاشیه یکی از سفرها

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دفتر مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی در کنار چند تن از اطرافیان

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دفتر مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی در کنار چند تن از اطرافیان

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در لباس سپاه در سفر به کرمانشاه

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در لباس سپاه در سفر به کرمانشاه

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه سفر به مناطق جنگ‌زده

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه سفر به مناطق جنگ‌زده

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه سفر به مناطق جنگ‌زده

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یک سفر استعلاجی

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها. در تصویر دکتر علی قائمی امیری دیده می‌شود

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از سفرها

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دیدار با یکی از مقامات کشور سوریه در حاشیه یکی از سفرها

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه زیارت حرم حضرت زینب(س)

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جشن ازدواج یکی از آشنایان

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در جشن ازدواج یکی از آشنایان

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال تکریم فرزند یکی از شهدای شهربانی جمهوری اسلامی. در تصویر، شهید سرهنگ وحید دستجردی دیده می‌شود

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه مراسم تکریم کارکنان شهربانی جمهوری اسلامی

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حال قرائت اذان و اقامه در گوش یک نوزاد

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در منزل یکی از آشنایان

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه بازدید از یکی از کارخانه‌ها

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار جمعی از یاران و اطرافیان

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار جمعی از یاران و اطرافیان. در تصویر مرحوم حبیب چایچیان (حسان) دیده می‌شود

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در کنار جمعی از یاران و اطرافیان. در تصویر آیت‌الله محمد امامی کاشانی دیده می‌شود

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در سفر حج

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در سفر حج

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. حضور رهبر معظم انقلاب در منزل آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. حضور آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دفتر یکی از ناشران عرب‌زبان در تهران

 • «جلوه‌هایی از سیره فردی و اجتماعی آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی» در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دفتر ریاست دانشگاه امام صادق(ع)

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.