تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

روزهایی که بر ما می‌گذرد، تداعی‌گر یاد و خاطره چهارمین شهید محراب، شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی است. آن بزرگ در مقام نمایندگی امام خمینی در کرمانشاه و امامت جمعه آن منطقه، در طریق اعتلای انقلاب و نظام اسلامی، سر از پای نمی‌شناخت و هماره با حضور در مجامع، بازدیدها و سخنرانی‌ها، این هدف مقدس را تعقیب کرد.

تصاویری که در پی می‌آید، این جنبه از شخصیت آن بزرگ را تداعی می‌کند.

تاریخ : 1399/07/23 13:50
 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار فرزندش حجت‌الاسلام والمسلمین حسین اشرفی اصفهانی در سفر حج

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در منزل شخصی

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1361. قم؛ شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در دیدار با آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در واپسین روزهای حیات

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی هنگام وضو ساختن برای نماز

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه حضور در محل اقامه نماز جمعه کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1361. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حال اقامه نماز جمعه کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه یکی از بازدیدها در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه یکی از بازدیدها در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه یکی از بازدیدها در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه زیارت قبور شهدای دفاع مقدس در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه یکی از بازدیدها در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه یکی از بازدیدها در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه یکی از بازدیدها در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حاشیه یکی از بازدیدها از جبهه‌های جنگ

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار آیت‌الله شیخ ابوالحسن شیرازی و چند تن از اطرافیان

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار آیت‌الله شیخ ابوالحسن شیرازی و چند تن از اطرافیان

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار آیت‌الله شیخ ابوالحسن شیرازی

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار عده‌ای از روحانیون و مردم کرمانشاه در مسیر عزیمت به جبهه‌ها

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار عده‌ای از روحانیون و مردم کرمانشاه در مسیر عزیمت به جبهه‌ها

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار عده‌ای از روحانیون کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار عده‌ای از روحانیون کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار عده‌ای از روحانیون کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار عده‌ای از روحانیون در یکی از سنگرهای جبهه‌های جنگ

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار جمعی از مردم کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار جمعی از مردم کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار سرلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در دیدار با جمعی از فرماندهان ارتش در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در دیدار با جمعی از فرماندهان ارتش در کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار فرزند و چند تن از محافظان

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار فرزند و چند تن از محافظان

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در حال گفت‌وگو با یکی از نیروهای سپاه کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از مردم کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در جمع عده‌ای از مردم کرمانشاه

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار فرزند و چند تن از اطرافیان

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار فرزند و چند تن از اطرافیان

 • تکاپوی اجتماعی شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی در کنار فرزندش حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.