آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

عالم مجاهد زنده‌یاد آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی، علاوه بر دامادی حضرت امام خمینی، وکیل و معتمد ایشان در بسیاری از امور شرعی، اجتماعی و سیاسی به‌شمار می‌رفت. آن مرحوم در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها از سوی ایشان مأمور سرکشی به مناطق مختلف و رسیدگی به مسائل و معضلات آن خطه‌ها شد.

مجموعه‌ای که پیش روی شماست، جلوه‌هایی از این سفرها را در خویش دارد.

تاریخ : 1399/07/07 11:15
 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1330. آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1340. آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در کنار چند تن از نزدیکان و اطرافیان

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  دهه 1350. آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1357. نوفل لوشاتو؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در اقتدا به امام خمینی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1357. نوفل لوشاتو؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در گفت‌وگو با آیت‌الله سیدمحمدباقر سلطانی طباطبائی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. قم؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در کنار امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. قم؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در کنار امام خمینی در یکی از دیدارهای عمومی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. قم؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در کنار امام خمینی در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. قم؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در کنار امام خمینی در منزل آیت‌الله سیدحسن سیدی قمی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. قم؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در کنار آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری در حاشیه یکی از دیدارها. در تصویر حجت الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی دیده می‌شود

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در کنار علی‌اکبر معین‌فر، وزیر اسبق نفت، در حاشیه بازدید از پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در بازدید از پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در بازدید از پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در بازدید از پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حاشیه بازدید از پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حاشیه بازدید از پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حال سخنرانی برای مسئولان پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. آبادان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حال سخنرانی برای کارکنان پالایشگاه این شهر

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حال یک گفت‌وشنود مطبوعاتی در حاشیه بازدید از یکی از مراکز نظامی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حاشیه بازدید از یکی از مراکز نظامی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حاشیه بازدید از یکی از مراکز نظامی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حاشیه بازدید از یکی از مراکز نظامی

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1359. آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در میان عده‌ای از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در بازدید از یکی از مناطق محروم

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حال سخنرانی برای مردم، در حاشیه بازدید از یکی از مناطق محروم

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حال اقامه نماز، در حاشیه بازدید از یکی از مناطق محروم

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در بازدید از یکی از مناطق محروم

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1358. خوزستان؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در بازدید از یکی از مناطق محروم

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1359. استاد فارس؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حاشیه یکی از بازدیدها 

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1359. استاد فارس؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در یکی از بازدیدها

 • آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در آیینه تصاویر(3)

  1359. استاد فارس؛ آیت‌الله حاج شیخ شهاب‌الدین اشراقی در حال سخنرانی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.