حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

مریم کاظم‌زاده در شمار خبرنگاران پیش‌کسوت انقلاب و دفاع مقدس به‌شمار می‌آید. او علاوه بر این، همسر شهید اصغر وصالی، از فرماندهان پرآوازه دوران دفاع مقدس، نیز هست. جمع این عوامل و نیز نگاه زنانه و عاطفی وی به وقایع، موجب گشته که وی از رویداد جنگ تحمیلی، به‌وی‍ژه سال‌های آغازین آن، جلوه‌هایی ماندگار ثبت نماید و به تاریخ و آیندگان بسپارد.
آنچه در پی می‌آید بخشی از عکس‌های او از مقطع آغازین جنگ تحمیلی است که به مناسبت هفته دفاع مقدس، به شما تقدیم می‌شود.
 

تاریخ : 1399/07/02 10:12
 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  2 مهر 1359. خروج ساکنان خرمشهر از این شهر در پی آغاز جنگ تحمیلی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  2 مهر 1359. خروج ساکنان خرمشهر از این شهر در پی آغاز جنگ تحمیلی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  2 مهر 1359. خروج ساکنان خرمشهر از این شهر در پی آغاز جنگ تحمیلی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  2 مهر 1359. خروج ساکنان خرمشهر از این شهر در پی آغاز جنگ تحمیلی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. روزهایی که خرمشهر آماج حملات دشمن بعثی بود...

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. روزهایی که خرمشهر آماج حملات دشمن بعثی بود...

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. روزهایی که خرمشهر آماج حملات دشمن بعثی بود...

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. روزهایی که خرمشهر آماج حملات دشمن بعثی بود...

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  دهه 1360. نمایی از تخریب شهر دزفول توسط دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  دهه 1360. نمایی از تخریب شهر دزفول توسط دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  بهمن 1360. آبادان؛ محله کوت عبدالله، نمایی از تخریب شهر توسط دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  بهمن 1360. آبادان؛ محله کوت عبدالله، نمایی از تخریب شهر توسط دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  بهمن 1360. آبادان؛ محله کوت عبدالله، نمایی از تخریب شهر توسط دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. سرپل ذهاب؛ جمعی از رزمندگان ایران پس از به غنیمت گرفتن سلاح‌هایی از دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. سرپل ذهاب؛ جمعی از رزمندگان ایران پس از به غنیمت گرفتن سلاح‌هایی از دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. سرپل ذهاب؛ جمعی از رزمندگان ایران پس از به غنیمت گرفتن سلاح‌هایی از دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. سرپل ذهاب؛ جمعی از رزمندگان ایران پس از به غنیمت گرفتن سلاح‌هایی از دشمن بعثی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. جمعی از رزمندگان ایرانی در محوطه درمانگاه شهید نجمی در سرپل ذهاب

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. سرپل ذهاب؛ یکی از رزمندگان در سنگر و به گاه مطالعه

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. سرپل ذهاب؛ در تصویر شهید ابراهیم هادی دیده می‌شود

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. سرپل ذهاب؛ چند تن از اسرای عراقی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. سرپل ذهاب؛ چند تن از اسرای عراقی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. سرپل ذهاب؛ چند تن از اسرای عراقی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  1359. سرپل ذهاب؛ شهیده پروانه شماعی‌زاده در حال رسیدگی به جنگ‌زدگان

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  آبان 1359. روز عاشورا؛ لحظه شهادت اصغر وصالی در بیمارستان اسلام‌آباد غرب

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  زمستان 1359. سرپل ذهاب؛ دکتر زرین‌تاج کیهانی در حال مداوای مجروحین جنگ

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  اردیبهشت 1360. بیمارستان پادگان ابوذر پذیرای مجروحان عملیات بازی دراز

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  اردیبهشت 1360. بیمارستان پادگان ابوذر پذیرای مجروحان عملیات بازی دراز

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  آبان 1359. بیمارستان سرپل ذهاب؛ کودکی که دست چپش قطع شده است

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  بهمن 1365. نمایی از فعالیت‌های پشت جبهه بانوان اهوازی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  بهمن 1365. نمایی از فعالیت‌های پشت جبهه بانوان اهوازی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  بهمن 1365. نمایی از فعالیت‌های پشت جبهه بانوان اهوازی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مهر 1359. سرپل ذهاب؛ نمایی از خانواده‌ای جنگ‌زده

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  خرداد 1363. گور دسته‌جمعی بانوانی که به دست عراقی‌ها به شهادت رسیدند

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  خرداد 1363. گور دسته‌جمعی بانوانی که به دست عراقی‌ها به شهادت رسیدند

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  خرداد 1363. گور دسته‌جمعی بانوانی که به دست عراقی‌ها به شهادت رسیدند

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  خرداد 1363. گور دسته‌جمعی بانوانی که به دست عراقی‌ها به شهادت رسیدند

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مرداد 1358. شهید دکتر مصطفی چمران در کنار چند تن از رزمندگان در پادگان مریوان

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مریم کاظم‌زاده در کنار همسرش سردار شهید اصغر وصالی

 • حاشیه و متن دفاع مقدس از دریچه دوربین مریم کاظم‌زاده

  مرداد 1358. مریم کاظم‌زاده در کنار غاده جابر، همسر شهید دکتر چمران، و چند تن از رزمندگان ایرانی

مطالب مرتبط
ما از نسلی هستیم که به پیشواز سختی‌ها می‌رفتیم
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.