کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

گزارشی که هم اینک و به مناسبت سی‌امین سالگرد ارتحال مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، به شما تقدیم می‌شود، نمادی از خدمات فرهنگی مرجعیت شیعه به مردم در طول تاریخ این نهاد به‌شمار می‌رود. آن بزرگ از دوران طلبگی و با سرمایه اندکی که از طریق شهریه یا قبول نماز و روزه استیجاری به کف می‌آورد، به جمع‌آوری میراث مکتوب اسلام و تشیع اهتمام نمود و نهایتا توانست یکی از عظیم‌ترین و باشکوه‌ترین کتابخانه‌های جهان را ایجاد کند.

تصاویری که پیش روی شماست، جلوه‌هایی از چگونگی آغاز و انجام شدن این کتابخانه نامدار را نشان می‌دهد.

تاریخ : 1399/06/19 11:48
 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  حضرت آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین حسینی مرعشی نجفی در منزل شخصی

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه یکی از بازدیدها از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه یکی از بازدیدها از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال امضای دفتر یادبود کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از واحد مرمت کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از واحد مرمت کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال بازدید از کتابخانه عمومی خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال ورود به مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید کتابخانه عمومی خویش در قم. در تصویر آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی دیده می‌شوند

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1369. نمایی از مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید کتابخانه آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1369. نمایی از مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید کتابخانه آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در کنار حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد خمینی در مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید کتابخانه خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید کتابخانه خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی ساختمان جدید کتابخانه خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1369. آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حال کلنگ‌زنی ساختمان جدید کتابخانه خویش در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  کلنگی که آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، در آغاز بنای ساختمان جدید کتابخانه خویش بر زمین زد

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. نمایی از قرائت‌خانه کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. نمایی از قرائت‌خانه کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. نمایی از قرائت‌خانه کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1370. نمایی از قرائت‌خانه کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1370. نمایی از قرائت‌خانه بانوان در کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی نجفی، متولی کنونی کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، در عمارت اولیه این کتابخانه

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی نجفی، متولی کنونی کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، در حال مصاحبه در عمارت اولیه این کتابخانه

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی نجفی، متولی کنونی کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، در عمارت اولیه این کتابخانه

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی نجفی، متولی کنونی کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، در حاشیه یکی از مراسم‌های برگزارشده در عمارت اولیه این کتابخانه

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1350. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی نجفی، متولی کنونی کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، در حاشیه یکی از مراسم‌های برگزارشده در عمارت اولیه این کتابخانه

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1360. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی نجفی، متولی کنونی کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، در دیدار با گروهی از بازدیدکنندگان از این کتابخانه

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1370. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بازدید از کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  1370. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بازدید از کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بازدید از غرفه کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در یکی از نمایشگاه‌های حوزه علمیه قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بازدید از غرفه کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در یکی از نمایشگاه‌های حوزه علمیه قم

 • کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بازدید از غرفه کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در یکی از نمایشگاه‌های حوزه علمیه قم

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.