«تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

در شهریورماه 1369، شهر مقدس قم شاهد جلوه‌هایی کم‌بدیل از پیوند مرجعیت شیعه با مردم بود. تشییع پرشکوه پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی از حسینیه آن بزرگوار به سمت آستان مقدس حضرت معصومه(س) و سپس به سوی کتابخانه عمومی آن بزرگ، موجب شد که احساسات جوشان عمومی نسبت به این نهاد و یکی از مصادیق نامدار آن عیان گردد.

اینک در سی‌امین سالروز ارتحال آن بزرگ، جلوه‌هایی از این رستاخیز تاریخی را به شما تقدیم می‌نماییم.

تاریخ : 1399/06/16 11:26
 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حسینیه آن بزرگ، لحظاتی پیش از آغاز تشییع

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حسینیه آن بزرگ، لحظاتی پیش از آغاز تشییع

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اجتماع تشییع‌کنندگان پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اجتماع تشییع‌کنندگان پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اجتماع تشییع‌کنندگان پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اجتماع تشییع‌کنندگان پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اجتماع تشییع‌کنندگان پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اجتماع تشییع‌کنندگان پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی بر دستان عزاداران به سمت طواف بر گرد ضریح مطهر حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی بر دستان عزاداران به سمت محل برگزاری نماز میت

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی بر دستان عزاداران به سمت محل برگزاری نماز میت

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  لحظاتی پیش از اقامه نماز آیت‌الله العظمی محمدفاضل لنکرانی بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  لحظاتی پیش از اقامه نماز آیت‌الله العظمی محمدفاضل لنکرانی بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  آیت‌الله العظمی محمدفاضل لنکرانی لحظاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود مرعشی نجفی لحظاتی پیش از اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  اقامه نماز توسط آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از اقامه نماز بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در حرم حضرت معصومه(س)

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی کتابخانه آن بزرگ

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی کتابخانه آن بزرگ

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از تشییع پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به سوی کتابخانه آن بزرگ

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  ورود پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی به محوطه کتابخانه آن بزرگ برای تدفین

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  فرزندان آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی، نماینده رهبر معظم انقلاب، در محل کتابخانه آن بزرگ لحظاتی پیش از تدفین وی

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  فرزندان آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی، نماینده رهبر معظم انقلاب، در محل کتابخانه آن بزرگ لحظاتی پیش از تدفین وی

 • «تشییع پرشکوه پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی در قم» در آئینه تصاویر

  نمایی از لحظه تلقین‌خوانی بر پیکر آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی لحظاتی پیش از تدفین آن بزرگ

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.