حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

روحانی مجاهد زنده‌یاد حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان، از نمادهای مقاومت، صراحتِ انقلابی و خستگی‌ناپذیری  در دوران ما به‌شمار می‌رود. او علاوه بر این، در دوران تصدی ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی، برگ‌های فراوانی به کتاب قطور تاریخ‌پژوهی انقلاب افزود و آن را بارورتر ساخت. روحش شاد.

تصاویری که در پی می‌آید، زنده‌یاد حسینیان را در ربع قرن اخیر حیات وی نشان می‌دهد.

تاریخ : 1399/06/12 16:36
 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در جمع اعضای بعثه رهبر معظم انقلاب در سفر حج

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در جمع اعضای بعثه رهبر معظم انقلاب در سفر حج

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در مراسم بزرگداشت استادش شهید آیت‌الله علی قدوسی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در دفتر ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در دفتر ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در دفتر ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در دفتر ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در دفتر ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در دفتر ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در کنار تندیس امام خمینی در پژوهشکده تاریخ معاصر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در کنار تندیس امام خمینی در پژوهشکده تاریخ معاصر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در کنار تندیس امام خمینی و شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس در پژوهشکده تاریخ معاصر

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1380. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در مجلس شورای اسلامی

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  آبان 1392. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در مراسم تشییع مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی در مدرسه عالی شهید مطهری

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در مراسم رونمایی از نسخه صوتی خاطرات آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در مراسم رونمایی از نسخه صوتی خاطرات آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در کنگره نکوداشت آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در مراسم نکوداشت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در مسجد هدایت تهران

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در حاشیه مراسم نکوداشت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در مسجد هدایت تهران

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در حاشیه مراسم نکوداشت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در مسجد هدایت تهران

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در حال زیارت یکی از اماکن متبرکه در عراق

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)

 • حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در آیینه تصاویر

  دهه 1390. حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در کتابخانه منزل شخصی

مطالب مرتبط
پدر در اجتهاد تاریخی، قدرت فراوانی داشت
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.