«جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

روزهای کنونی، تداعی‌گر سالروز بازگشت آزادگان سرفراز به میهن اسلامی است. این رویداد تاریخی برای ایران و در امتداد فرآیند اجرای قرارداد 598، یک پیروزی بزرگ به شمار می‌رفت و شادی و شور جامعه ایران را به دنبال داشت.

تصاویری که پیش روی دارید، جلوه‌هایی از این رویداد شگرف را در خود دارد.

تاریخ : 1399/05/29 12:14
 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از ورود آزادگان به میهن اسلامی در اولین نقاط مرزی ایران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از ورود آزادگان به میهن اسلامی در اولین نقاط مرزی ایران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از ورود آزادگان به میهن اسلامی در اولین نقاط مرزی ایران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از ورود آزادگان به میهن اسلامی در اولین نقاط مرزی ایران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در آستانه حرم مطهر امام خمینی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در آستانه حرم مطهر امام خمینی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در آستانه حرم مطهر امام خمینی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از استقبال مردم از آزادگان در بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از بوسه آزادگان بر خاک میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از بوسه آزادگان بر خاک میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  یکی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  یکی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  یکی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  یکی از آزادگان پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  یکی از آزادگان پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان جانباز پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  جمعی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  یکی از آزادگان پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  مراسم استقبال منطقه‌ای از یکی از آزادگان، پس از ورود به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  مراسم استقبال منطقه‌ای از چند تن از آزادگان، پس از ورود به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  مراسم استقبال منطقه‌ای از چند تن از آزادگان، پس از ورود به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  یکی از آزادگان در حاشیه برگزاری مراسم استقبال منطقه‌ای از وی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از اولین دیدار یکی از آزادگان با مادرش پس از بازگشت به میهن اسلامی

 • «جلوه هایی از آزادی و آزادگی» در آیینه تصاویر(2)

  نمایی از فرزند یکی از آزادگان، که بازگشت پدر را به انتظار نشسته است...

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.