«شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

آنچه پیش روی دارید، جلوه‌هایی از تلاش پیگیر و سازنده شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی برای نضج‌گیری بنیان‌های نظری و عملی نظام جمهوری اسلامی است که در جای جای کشورمان جریان داشت. این تکاپوی مؤثر، نقشی در خور در تثبیت نظام نوپای اسلامی در آن دوره ایفا کرد و آثار بلندمدت آن برجای ماند. یاد سید شهیدان انقلاب اسلامی و یارنش گرامی باد.

تاریخ : 1399/04/07 09:00
 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1357. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در صف نخست یکی از راه‌پیمایی‌های انقلاب اسلامی در تهران

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1358. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع برخی مسئولان و رابطان حزب جمهوری اسلامی در شهرستان‌ها

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1358. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع برخی مسئولان و رابطان حزب جمهوری اسلامی در شهرستان‌ها. در تصویر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی دیده می‌شوند

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1358. حضور شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی بر مزار شهدای انقلاب اسلامی در بهشت زهرای تهران

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال بازدید از کارگاه خیاطی زندان قصر

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال بازدید از کارگاه خیاطی زندان قصر

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در آستان قدس رضوی(ع)

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع صمیمی مردم در حاشیه یک سفر استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع صمیمی مردم در حاشیه یک سفر استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع صمیمی مردم در حاشیه یک سفر استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع صمیمی مردم در حاشیه یک سفر استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در یکی از فرودگاه‌ها در حاشیه یک سفر استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در گفت‌وگو با برخی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در بازدید از یکی از پادگان‌ها

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در کنار چند تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی در دفتر مرکزی این حزب

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع صمیمی مردم در حاشیه یک سفر استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در جمع صمیمی مردم در حاشیه یک سفر استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال سخنرانی در جمع کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال سخنرانی برای برخی از قضات در ساختمان مرکزی دادگستری

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال سخنرانی برای برخی از قضات در ساختمان مرکزی دادگستری

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال سخنرانی برای برخی از قضات در ساختمان مرکزی دادگستری

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در یکی از سخنرانی‌ها در ساختمان مرکزی دادگستری

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حاشیه یک سخنرانی در یکی از سفرهای استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال یک سخنرانی در یکی از سفرهای استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال یک سخنرانی در یکی از پادگان‌های ارتش جمهوری اسلامی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال یک سخنرانی در یکی از سفرهای استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال یک سخنرانی در یکی از سفرهای استانی

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1358. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال مصاحبه در باره کارکرد مجلس خبرگان قانون اساسی در محل این مجلس

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال یک مصاحبه مطبوعاتی در دفتر رئیس دیوان عالی کشور

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال یک مصاحبه مطبوعاتی در دفتر رئیس دیوان عالی کشور

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال یک مصاحبه مطبوعاتی در دفتر رئیس دیوان عالی کشور

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1360. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در نشست گفت‌وگو درباره لایحه قصاص در ساختمان مرکزی دادگستری

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال اقامه نماز جماعت در زمین چمن دانشگاه تهران

 • «شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی و تکاپوی نظام‌سازی اسلامی» در آیینه تصاویر(3)

  1359. شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی در حال اقامه نماز جماعت در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.