آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

روزهایی که بر ما گذشت، تداعی‌گر سالروز رحلت زنده‌یاد آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی بود. او از فعالان مبارزه در دوران نهضت اسلامی بود که پس از پیروزی انقلاب، سال‌ها امامت جمعه شهر اصفهان را بر عهده داشت.

تصاویری که پیش روی شماست، آیت‌الله طاهری را در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا رحلت نشان می‌دهد.

تاریخ : 1399/03/24 11:59
 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  1358. قم؛ آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار امام خمینی در یکی از دیدارها

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  1358. قم؛ آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار امام خمینی در یکی از دیدارها

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  1358. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حال اقامه نماز جمعه اصفهان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  1358. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از جلسات کنفرانس وحدت اسلامی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار رهبر معظم انقلاب در یکی از جلسات کنفرانس وحدت اسلامی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  1359. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار شهید آیت‌الله محمد صدوقی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار شهید آیت‌الله عطاء‌الله اشرفی اصفهانی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر حکیم

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار آیت‌الله شیخ غلامحسین جمی؛ امام جمعه فقید آبادان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار سردار شهید محمد بروجردی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار خلبان شهید عباس بابایی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار خلبان شهید عباس بابایی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. قم؛ آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار چند تن از ائمه جمعه شهرها

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حال عزیمت به جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حال عزیمت به جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در میان عده‌ای از خلبانان ارتش جمهوری اسلامی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در میان عده‌ای از پاسداران و رزمندگان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در میان عده‌ای از پاسداران و رزمندگان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در میان عده‌ای از رزمندگان در بازدید از جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در میان عده‌ای از رزمندگان در بازدید از جبهه‌های جنگ

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در میان جمعی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حال بدرقه جمعی از رزمندگان که راهی جبهه‌های جنگ بودند

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حال کار همراه با جمعی از نیروهای جهاد سازندگی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی  پس از ملبس کردن عده‌ای از طلاب حوزه علمیه اصفهان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1360. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار حسن کامران و همسرش بانو نیره اخوان بیطرف

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار مرحوم آیت‌الله محمدحسن احمدی فقیه

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار جمعی از روحانیون شهر اصفهان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار جمعی از روحانیون شهر اصفهان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در یکی از جلسات روضه در مسجد نو بازار اصفهان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار جمعی از نیروهای سپاه اصفهان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حال زیارت حجرالاسود در سفرحج

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حاشیه زیارت عتبات عالیات در عراق

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حاشیه یکی از راه‌پیمایی‌ها در اصفهان

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1370. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار فرزند و نوادگانش

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در کنار یکی از نوادگانش

 • آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در آیینه تصاویر(2)

  دهه 1380. آیت‌الله سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی در حاشیه بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های شهر اصفهان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.