«پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

قاعده‌ای است در تاریخ حیات بزرگان تاریخ که در پی درگذشت آنان، در افقی والاتر ظهور خواهند کرد و مکتب آنان خواهندگانی بیش خواهد داشت. بی‌تردید امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در عداد این جاودانگان است که گذر زمان بر مکتب فکری و عملی او گردی نمی‌نشاند، بل ظهور و جلای آن را بیشتر خواهد ساخت.

تصاویری که پیش روی دارید، جلوه‌هایی از پیوند ناگسستنی امام و امت در دوران پس از رحلت آن بزرگ را در خود دارد.

تاریخ : 1399/03/18 08:41
 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1368. امام خمینی پس از انجام عمل جراحی در بیمارستان جماران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  شامگاه 13 خرداد 1368. پیکر امام خمینی پس از مراسم تغسیل و تکفین در جماران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  14 خرداد 1368. محل جلوس امام خمینی در حسینیه جماران پس از ارتحال آن بزرگ

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  14 خرداد 1368. محل جلوس امام خمینی در حسینیه جماران پس از ارتحال آن بزرگ

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  15 خرداد 1368. مراسم وداع مردم با پیکر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  15 خرداد 1368. مراسم وداع مردم با پیکر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  15 خرداد 1368. مراسم وداع مردم با پیکر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  15 خرداد 1368. مراسم وداع مردم با پیکر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  15 خرداد 1368. مراسم وداع مردم با پیکر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  شامگاه 15 خرداد 1368. مراسم وداع مردم با پیکر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  شامگاه 15 خرداد 1368. مراسم وداع مردم با پیکر رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  صبحگاه 16 خرداد 1368. مصلای بزرگ امام خمینی؛ آیت‌الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی در حال اقامه نماز بر پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. نمایی از عزاداری مردم در روز تشییع پیکر امام خمینی

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. بهشت زهرای تهران؛ نمایی از نخستین مرحله انتقال پیکر امام خمینی به محل تدفین

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. بهشت زهرای تهران؛ نمایی از واپسین مرحله انتقال پیکر امام خمینی به محل تدفین

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  16 خرداد 1368. بهشت زهرای تهران؛ تابوت خالی امام خمینی بر دستان مردم پس از تدفین ایشان

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1368. جماران؛ خانواده امام خمینی در مراسم ترحیم ایشان

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین شب رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین شب رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین شب رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین شب رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین شب رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  تیر 1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین شب رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  تیر 1368. نمایی از برگزاری مراسم هفتمین شب رحلت امام خمینی در بهشت زهرای تهران

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  اردیبهشت 1369. آماده‎سازی مرقد امام خمینی به مناسبت اولین سالگرد رحلت ایشان

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1369. نمایی از مرقد امام خمینی در اولین سالگرد رحلت ایشان

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1369. نمایی از برگزاری مراسم اولین سالگرد ارتحال امام خمینی در مرقد ایشان

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1371. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد ارتحال ایشان

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1372. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی به مناسبت چهارمین سالگرد ارتحال ایشان

 • «پیوند ناگسستنی امام و امت پس از رحلت» در آیینه تصاویر(2)

  خرداد 1369. نمایی از سخنرانی آیت‌الله محمد یزدی در مرقد امام خمینی به مناسبت رحلت ایشان

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.