آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

شخصیتی که بار دیگر در این مجموعه به دیدار وی رفته‌ایم، در عداد تاریخ‌سازانی است که در طول تاریخ، بی‌تظاهر ظهور کرده‌اند، اما با تهذیب اخلاق جامعه، مهم‌ترین توفیقات و اتفاقات را رقم زده‌اند. عالم ربانی زنده‌یاد آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت، در عداد این‌گونه چهره‌هاست که چند نسل از طلاب و مردم را به زمزم علم و عرفان میهمان ساخت و با واسطه در حوزه قم و تحولات دینی و معنوی و حتی سیاسی جامعه، تأثیراتی شگرف نهاد.

این بخش از تصاویر آن بزرگ را بیشتر به مجالس دعا و روضه وی اختصاص داده‌ایم که حالات معنوی او را بیشتر نظاره‌گر باشیم.

تاریخ : 1399/02/28 10:41
 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1360. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در میان چند تن از علمای شهر مشهد

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در دیدار با مرحوم آیت‌الله سیدعلینقی طبسی حائری

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حسینیه مرحوم آیت‌الله سیدعلینقی طبسی حائری

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  اسفند 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال گفت‌وگو با  در مراسم تعویض ضریح حضرت معصومه(س)

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1370. نمایی از نماز جماعت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در مسجد فاطمیه قم

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حاشیه اقامه نماز جماعت در مسجد فاطمیه قم

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حاشیه اقامه نماز جماعت در مسجد فاطمیه قم

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حاشیه اقامه نماز جماعت در مسجد فاطمیه قم

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. نمایی از حضور مردم در برابر دفتر آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت برای دیدار با ایشان در حاشیه عزیمت وی به یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال خروج از دفتر برای عزیمت به یکی از مجالس  توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال خروج از دفتر برای عزیمت به  یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال عزیمت به یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال عزیمت به یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال ورود به یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آغازین لحظات ورود به یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آغازین لحظات ورود به یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آغازین لحظات ورود به یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در گفت‌وگو با آیت‌الله عباس محفوظی در حاشیه یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال عمامه‌گذاری در حاشیه یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال عمامه‌گذاری در حاشیه یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس توسل

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در پایان یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حاشیه یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در پایان یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال خروج از یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال خروج از یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال خروج از یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال بازگشت از یکی از مجالس روضه

 • آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در آیینه تصاویر(4)

  دهه 1380. آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدتقی بهجت در حال راز و نیاز در حرم حضرت معصومه(س)

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.