«انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

به مناسبت تاریخی سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از دریچه‌های گوناگون می‌توان نگریست. لیک ما هم اینک بر آنیم که این نهاد را از زاویه انس دیرپای و 41ساله آن با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ببینیم. واقعیت آن است که علمدار انقلاب از بدو تأسیس سپاه، با پایه‌گذاران و نیروهای آن بس صمیمی بود و همین نیز موجب گشت تا امام خمینی در آغازین مراحل فعالیت این نیروی مخلص، ایشان را به سرپرستی آن منصوب نماید.

تصاویری که پیش روی دارید جلوه‌هایی از این صمیمیت و دلبستگی متقابل را در خویش دارد.

تاریخ : 1399/02/03 13:22
 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1358. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کنار چند تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کنار چند تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منزل مسکونی خویش در تهران

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کنار چند تن از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه کردستان

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حاشیه دیدار با جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1359. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حاشیه دیدار با جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حاشیه دیدار با جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی در نهاد ریاست‌جمهوری

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حاشیه دیدار با جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی در نهاد ریاست‌جمهوری

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کنار عده‌ای از پاسداران نهاد ریاست‌جمهوری

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کنار عده‌ای از پاسداران نهاد ریاست‌جمهوری

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کنار عده‌ای از پاسداران نهاد ریاست‌جمهوری

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حاشیه دیدار با جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کنار عده‌ای از پاسداران در حاشیه یکی از دیدارها

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از پاسداران در یکی از مناطق استان خراسان

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در بازدید از کارخانه مهمات‌سازی حدیدِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1360. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت سردار شهید حسین خرازی در یکی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1366. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در میان عده‌ای از نیروهای سپاه پاسداران در حاشیه یکی از مانورها

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1367. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مراسم مانور دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1367. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مراسم مانور دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1367. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در میان عده‌ای از نیروهای سپاه پاسداران در حاشیه یکی از بازدیدها

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1367. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در میان عده‌ای از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در حاشیه یکی از بازدیدها

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1367. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در حاشیه بازدید از یگان هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1369. رهبر معظم انقلاب در حال اعطای درجه و لباس سردار محسن رضایی در حاشیه یکی از رژه‌ها

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1369. رهبر معظم انقلاب در بازدید از حوزه روحانیون پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  1369. رهبر معظم انقلاب در بازدید از حوزه روحانیون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم صبحگاه مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  دهه 1370. حضور رهبر معظم انقلاب در مراسم صبحگاه مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  خرداد 1375. حضور رهبر معظم انقلاب در رزمایش «ولایت» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  خرداد 1375. حضور رهبر معظم انقلاب در رزمایش «ولایت» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 • «انس رهبر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهار دهه اخیر» در آیینه تصاویر

  خرداد 1375. حضور رهبر معظم انقلاب در رزمایش «ولایت» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.