13 خرداد 1342

13 خرداد 1342

سخنرانی مهم آیت‌الله خمینی در روز عاشورا/اسرائیل، دشمن اسلام و ایران‏/مفت‌خور کیست؟/‎‏نصیحت و اخطار به شاه‏/تعهد سازمان امنیت از منبری‌ها/مگر شاه اسرائیلی است؟! به نظر سازمان امنیت شاه یهودی است؟!/تجمع و تظاهرات بیش از پانزده هزار نفر در مقابل مجلس شورای ملی/شعارهای ضد اسرائیلی در تجمع مردم/حمایت از آیت‌الله خمینی در برابر کاخ سلطنتی/باید خون دهیم و عاشورای حقیقی را بر پا کنیم/سخنرانی شیخ باقر نهاوندی در بازار تهران در دعوت مردم به قیام علیه دولت/پیشنهاد به ساواک برای جلوگیری از سخنرانی آیت‌الله خمینی/ما با دولت مشکلی نداریم!

سخنرانی مهم آیت‌الله خمینی در روز عاشورا

آیت‌الله خمینی به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه و در جمع روحانیون، طلاب، اهالی قم و زائران حرم حضرت فاطمه معصومه(س)‏ سخنرانی مهمی را ایراد کردند.

‏‏ایشان در این سخنرانی تصریح کردند: الآن عصر عاشوراست ... گاهی که وقایع روز عاشورا را از نظر می‌گذرانم، این سؤال‏ برایم پیش می‌آید که اگر بنی‌امیه و دستگاه یزید بن معاویه تنها با حسین، سر جنگ‏ ‏داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که در روز عاشورا با زن‌های بی‌پناه و‏ ‏اطفال بی‌گناه مرتکب شدند؟ بچه خردسال چه تقصیر داشت؟ زن‌ها چه تقصیر داشتند؟‏ ‏نظرم این است آنها با اساسْ سروکار داشتند، بنی‌هاشم را نمی‌خواستند، بنی‌امیه با‏ ‏بنی‌هاشم مخالفت داشتند، نمی‌خواستند شجره طیبه باشد. همین فکر در ایران ‏‏[‏‏وجود‏‏]‏ ‏داشت. اینها با بچه‌های شانزده، هفده‌ساله ما چه کار داشتند؟ سید شانزده، هفده‌ساله‏ ‏به شاه چه کرده بود؟ به دولت چه کرده بود؟ به دستگاه‌های سفاک چه کرده بود؟ لکن این فکر پیش می‌آید که اینها با اساس مخالف‌اند، با بچه مخالف نیستند. اینها نمی‌خواهند ‏که اساس موجود باشد؛ اینها نمی‌خواهند صغیر و کبیر ما موجود باشد.‏

‏‏

اسرائیل، دشمن اسلام و ایران‏

آیت‌الله خمینی در ادامه تصریح کردند: ‏اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمی‌خواهد در این‏ ‏مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت علمای دین باشند؛ اسرائیل‏ ‏نمی‌خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد. اسرائیل به دست عمال سیاه خود،‏ مدرسه‏ را کوبید. ما را می‌کوبند؛ شما ملت را می‌کوبند. می‌خواهد اقتصاد شما را قبضه‏ ‏کند؛ می‌خواهد زراعت و تجارت شما را از بین ببرد؛ می‌خواهد در این مملکت، دارای ‏ثروتی نباشد، ثروت‌ها را تصاحب کند به دست عمال خود. این چیزهایی که مانع هستند،‏ ‏چیزهایی که سد راه هستند، این سدها را می‌شکند؛ قرآن سد راه است، باید شکسته‏ ‏شود؛ روحانیت سد راه است، باید شکسته شود؛ مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب‏ ‏شود؛ طلاب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند، باید از پشت بام بیفتند، باید سر‏ ‏و دست آنها شکسته شود برای اینکه اسرائیل به منافع خودش برسد؛ دولت ما به تبعیت ‏اسرائیل به ما اهانت می‌کند.‏

‏‏

مفت‌خور کیست؟

‏‏ایشان افزودند: شما آقایان قم، ملاحظه فرمودید آن روزی که آن رفراندم غلط انجام گرفت، آن‏ ‏رفراندم مفتضح انجام گرفت، آن رفراندمی که چندهزار نفر بیشتر همراه نداشت، آن‏ ‏رفراندمی که بر خلاف ملت ایران انجام گرفت، در کوچه‌های این قم، در مرکز ‏روحانیت، در جوار فاطمه معصومه راه انداختند اشخاص را؛ چند نفر از بچه‌ها و اراذل را ‏راه انداختند؛ در اتومبیل‌ها نشاندند و در کوچه‌ها گرداندند؛ گفتند: مفت‌خوری تمام شد،‏ ‏پلوخوری تمام شد. آقایان! ملاحظه بفرمایید، این وضع مدرسه فیضیه را ملاحظه کنید،‏ ‏این حُجَرات را ملاحظه کنید، این اشخاصی که لُباب عمرشان را در این حجرات می‌گذرانند، آن اشخاصی که مواقع نشاطشان را در این حجرات می‌گذرانند، آن‏ ‏اشخاصی که بیش از سی، چهل الی صد تومان در ماه ندارند، اینها مفت‌خورند؟ آن‏ ‏اشخاصی که هزار میلیونشان، هزار میلیونشان یک قلم است، هزاران میلیونشان در ‏جاهای دیگر است، اینها مفت‌خور، زیاد نیستند؟ ما مفت‌خوریم؟

‏نصیحت و اخطار به شاه‏

‏‏آیت‌الله خمینی در ادامه گفتند: آقا! من به شما نصیحت می‌کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه! من به تو نصیحت‏ ‏می‌کنم؛ دست بردار از این کارها. آقا! اغفال دارند می‌کنند تو را. من میل ندارم که یک‏ ‏روز اگر بخواهند تو بروی، همه شکر کنند. من یک قصه‌ای را برای شما نقل می‌کنم که ‏پیرمردهایتان، چهل‌ساله‌هایتان یادشان است، سی‌ساله‌ها هم یادشان است. سه دسته ــ سه ‏مملکت اجنبی ــ به ما حمله کرد: شوروی، انگلستان، آمریکا به مملکت ایران حمله‏ ‏کردند؛ مملکت ایران را قبضه کردند؛ اموال مردم در معرض تلف بود، نوامیس مردم در‏ ‏معرض هتک بود، لکن خدا می‌داند که مردم شاد بودند برای اینکه پهلوی‏ رفت. من‏ ‏نمی‌خواهم تو این‌طور باشی؛ نکن. من میل ندارم تو این‌طور بشوی، نکن! این‌قدر با ملت‏ ‏بازی نکن! این‌قدر با روحانیت مخالفت نکن.

ایشان افزودند: اگر راست می‌گویند که شما مخالفید، بد‏ ‏فکر می‌کنید. اگر دیکته می‌دهند دستت و می‌گویند بخوان، در اطرافش فکر کن؛ چرا‏ ‏بیخود، بدون فکر، این حرف‌ها را می‌زنی؟ آیا روحانیت اسلام، آیا روحانیون اسلام، اینها ‏حیوانات نجس هستند؟ در نظر ملت، اینها حیوان نجس هستند که تو می‌گویی؟ اگر اینها‏ ‏حیوان نجس هستند پس چرا این ملت دست آنها را می‌بوسد؟ دست حیوان نجس را‏ ‏می‌بوسد؟ چرا تبرک به آبی که او می‌خورد می‌کنند؟ حیوان نجس را این کار می‌کنند؟!‏ ‏آقا ما حیوان نجس هستیم؟ ‏‏[‏‏گریه شدید حضار‏‏]‏‏ خدا کند که مرادت این نباشد؛ خدا کند‏ ‏که مرادت از اینکه «مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس هستند و ملت باید از آنها احتراز کند»، مرادت علما نباشند و الاّ تکلیف ما مشکل می‌شود و تکلیف تو مشکل می‌شود. ‏نمی‌توانی زندگی کنی؛ ملت نمی‌گذارد زندگی کنی. نکن این کار را؛ نصیحت مرا بشنو.‏

 

تعهد سازمان امنیت از منبری‌ها

آیت‌الله خمینی گفتند: امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده‌اند در سازمان امنیت و گفته‌اند  ‏شما سه چیز را کار نداشته باشید، دیگر هر چه می‌خواهید بگویید، یکی شاه را کار نداشته‏ ‏باشید؛ یکی هم اسرائیل را کار نداشته باشید؛ یکی هم نگویید دین در خطر است. این سه‏ ‏تا امر را کار نداشته باشید، هر چه می‌خواهید بگویید. خب، اگر این سه تا امر را ما کنار ‏بگذاریم، دیگر چه بگوییم؟! ما هر چه گرفتاری داریم از این سه تاست تمام گرفتاری ما.‏

 

مگر شاه اسرائیلی است؟! به نظر سازمان امنیت شاه یهودی است؟!

ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت‌ می‌گوید: از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید؛ این دو تا تناسبشان چیست؟ مگر شاهْ اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت، شاه یهودی است؟ این طور که نیست، ایشان می‌گوید: مسلمانم؛ ایشان که ادعای اسلام می‌کند، محکوم به اسلام است، به حَسَب ظواهر شرع.

ایشان در ادامه تصریح کردند: این ممکن است سرّی در کار باشد؛ ممکن ‏است آن معنایی که می‌گویند که سازمان‌ها می‌خواهند آن را از بین ببرند، شاید راست‏ ‏باشد؛ احتمالش را نمی‌دهی تو؟ یک علاجی بکن، اگر احتمال می‌دهی. یک جوری این ‏مطالب را برسانید به این آقا؛ شاید بیدار بشود، شاید روشن بشود یک‌قدری. اطرافش را‏ ‏گرفته‌اند، شاید نگذارند این حرف‌ها به او برسد. ما متأسفیم، خیلی متأسفیم از وضع ایران،‏ ‏از وضع این مملکت خراب، از وضع این هیئت دولت، از وضع این وضعیت‌ها، از همه اینها‏ ‏متأسفیم.1

 

تجمع و تظاهرات بیش از پانزده هزار نفر در مقابل مجلس شورای ملی

در یکی از اسناد ساواک با اشاره به تجمع در مقابل مجلس شورای ملی آمده است: جمعیت کثیرى که قریب پانزده‌هزار نفر می‌گردد و از میدان شاه حرکت کرده بود با دادن شعار «خمینى، ملّت نگهدار تو است» در جلوى مجلس اجتماع کرده و مرتبا شعار می‌دهند. جمعیت هر لحظه در تزاید است.

 

شعارهای ضد اسرائیلی در تجمع مردم

در یک سند دیگر ساواک، با اشاره به تجمعات مردم در روز عاشورا آمده است: دسته‏اى که از مسجد حاج ابوالفتح حرکت کرده بود از میدان بهارستان گذشته و از طریق خیابان‌هاى شاه‌آباد ـ اسلامبول ـ فردوسى شمالى رو به مجسمه شاهرضا در حرکت است و شعار آن، مربوط به دخالت اسرائیل در ایران است.

در این سند با اشاره به یکی از شعارهای مردم مبنی بر «عمال اسرائیل رسوا است» تصریح شده است: [تجمع‌کنندگان] پشتیبانى از آیت‏الله خمینى می‌نمایند. این دسته در چند نقطه توقف کرده و شعارهایى دادند. از جمله: به رسمیت نشناختن آزادى زنان.

این سند تصریح دارد: جمعیت در حدود پنج‌هزار الى هفت‌هزار نفر است.

 

حمایت از آیت‌الله خمینی در برابر کاخ سلطنتی

در سند دیگری مرتبط با تجمعات مردم در روز عاشورا آمده است: دسته باقی‌مانده از دسته مسجد حاج ابوالفتح که قریب پانصد نفر است، مرتبا شعار می‌دهند: «خمینى ـ خمینى ـ ملّت طرفدار تو است ـ خدا نگهدار تو است ـ بمیرد بمیرد ـ دشمن خونخوار تو». این شعار در جلوى کاخ سلطنتى چهارراه پهلوى داده شد.

این سند می‌افزاید: ضمنا پلاکارتى به این شعار در دست دارند: اجراى منویات علماى قم خواسته ملّت است. این دسته اکنون در جلوى دارایى می‌باشد و گویا به طرف بازار خواهند رفت. ضمنا دسته سینه‌زنى جنوب خاتمه یافته است. وضع در بازار عادى است.

 

باید خون دهیم و عاشورای حقیقی را بر پا کنیم

در یک سند دیگر ساواک در رابطه با تظاهرات روز عاشورا آمده است: جمعیتى که از میدان شاه حرکت کرده بود به طرف سه راه امین‌حضور در حرکت است و مرتبا نوحه قبلى را می‌خوانند و شعارهاى پارچه‏اى زیر را همراه دارند: زندگى به جز عقیده و مبارزه در راه آن نیست، ما از شهید شدن و از مرگ نمی‌ترسیم.

این سند تصریح دارد: [مردم] شعارهاى عربى زیادى نیز با خود دارند. اطلاع می‌رسد که مجتمعین مسیر خود را به کسى نمی‌گویند، ولى می‌گویند باید امروز خون بدهیم و عاشوراى حقیقى بر پا کنیم.

 

سخنرانی شیخ باقر نهاوندی در بازار تهران در دعوت مردم به قیام علیه دولت

در یکی از اسناد ساواک به تاریخ 13 خرداد 1342 آمده است: در منطقه بازار ـ مسجد جامع ـ مسجد شاه ـ مسجد بزازها و تکایا ـ مهم‌تر از همه نطق آقاى شیخ باقر نهاوندى بود که در تکیه واقع در جنب بانک ایرانیان نزدیک چهار سوق کوچک سخنرانى کرد.

این سند می‌افزاید: نام‌برده امروز در مورد لوایح شش ماده اعلیحضرت سخنرانى کرده و گفت: یک فردى که به اروپا و آمریکا رفته و با رقاصه‏ها رقصیده و به اصطلاح دموکراسى اروپایى را براى خودش گرفته مدعى است که قانون وضع می‌کند. این شخص که مواد قانونى وضع می‌کند نمی‌داند که در کشور شیعه قانون یعنى قانون حسینى است.

در بخش دیگری از این سند سخنرانی شیخ باقر نهاوندی چنین تشریح شده است: ولى قوانین اسلام که عالی‌ترین قوانین است، امروز زیر پا گذاشته [شده است]. من امروز شما را به قیام دعوت می‌کنم، در کوچه و بازار سینه زدن کار درست نمی‌شود؛ باید از آیت‏الله خمینى که امروز جلو افتاده و چون از دین صحبت می‌کند ما مخلص او هستیم تبعیت کرد. من یازده سال است که مبارزه می‌کنم؛ نه از زندان، نه از شلاق و نه از مرگ از هیچ چیز نمی‌ترسم.

بر اساس این سند شیخ باقر نهاوندی افزوده است: من می‌دانم که بین حاضرین کسانى وجود دارند که در لباس معمم و یا غیرمعمم گزارش سخنرانى مرا خواهند داد، ولى چون در راه دین قدم برمی‌دارم از هیچ چیز نمی‌ترسم. من شما را به مبارزه ... دعوت می‌کنم. باید براى دین حسین قیام کنید. غافلید که کمونیست‌ها در این مملکت چه کردند، آن بلواها و آن سروصداها به کجا کشید. امروز دین ما پا برجاست و محکم‌تر از سابق شده و این مواد قانونى که از طرف این اشخاص صادر شده نمی‌تواند دین را پایمال کند.2

 

پیشنهاد به ساواک برای جلوگیری از سخنرانی آیت‌الله خمینی

در یکی از اسناد ساواک با اشاره به پیشنهاد فردی به نام ابهری برای جلوگیری از سخنرانی آیت‌الله خمینی در مدرسه فیضیه آمده است: فردا آیت‏الله شریعتمدارى به مدرسه فیضیه نخواهد رفت و در منزل [نامفهوم] خواهد کرد و آقاى ابهرى که آقاى مولوى با ایشان آشنایى دارند اظهار نظر می‌کنند که اگر بعدازظهر عاشورا درب مدرسه فیضیه قفل شود و چند نفرى از مأمورین انتظامى در داخل پشت بام با [نامفهوم] ورود اشخاص جلوگیرى کنند، تصور می‌رود که خمینى از رفتن به مدرسه فیضیه منصرف شود.

بر اساس این سند وى اظهار عقیده کرد که چنانچه لازم شود [نامفهوم] تیرهوایى هم شلیک شود موضوع به کلى منتفى خواهد شد.

بدیعی رئیس ساواک قم درباره این پیشنهاد تصریح کرده است: اینجانب شخصا احتمال مى‏دهم ممکن است با این ترتیب اصطکاکى حاصل شود و یا حداقل خمینى صحن مطهر حضرت معصومه یا مثلا مسجد اعظم [2 سطر نامفهوم است]3

 

ما با دولت مشکلی نداریم!

بر اساس یکی از اسناد ساواک به تاریخ 13 خرداد 1342، صبح روز جارى آیت‏الله شریعتمدارى در منزل خود سخنرانى کرد که خلاصه آن انتقاد از دولت و مخالفت با روزنامه «کیهان» و عدم ارتباط با عبدالناصر و اینکه اگر در سایر کشورهاى اسلامى به زنان آزادى داده شد اشتباه بوده و ما نباید تکرار کنیم [است].

بر اساس این سند آیت‌الله شریعتمداری در سخنان خود همچنین گفته است: ما مخالفتى با دولت نداریم این دولت است که خود را درگیر کرده [است].

این سند می‌افزاید: در منزل خمینى نیز سه نفر واعظ به اسامى طباطبائى، الیاسى ـ اهوازى ـ مطالبى بر علیه دولت اظهار داشتند سخنان الیاسى از دو نفر دیگر تحریک‏آمیزتر بود و قرار است ساعت 17 نیز در مدرسه فیضیه سخنرانى کند و خمینى هم سخنرانى خواهد کرد.4

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.