6 خرداد 1342

6 خرداد 1342

وجود دسته‌بندی در دادگستری/روزنامه اطلاعات: رئیس‌جمهور مصر با نفوذ در علمای شیعه می‌خواهد مقابل اصلاحات شاه بایستد!/اعتراض مدیران کارخانجات قند و  شکر به تصمیم دولت/گزارشی که برخی مفاد آن امروز قابل اجرا نیست!/رویدادهایی که مسئله روحانیان را بغرنج کرده است!/طبقه روحانیون آیت الله خمینی را محور مقاومت خود قرار داده است/راهکار پیشنهادی ساواک برای حل مسئله روحانیت؛ وعاظ خریداری شوند!

وجود دسته‌بندی در دادگستری

عصر دیروز اولین جلسه سمینار انجمن تحصیل‌کرده‌های اروپا به منظور بررسی طرح‌های ده‌گانه اصلاحی وزیر دادگستری، در تالار فرهنگ تشکیل شد.

دکتر باهری، وزیر دادگستری، در این جلسه گفت: من سوگند می‌خورم که غیر از مصلحت مردم چیزی را در نظر ندارم و از این به بعد هم نظری غیر از صلاح مردم نخواهم داشت. من در مقابل منطق تسلیم می‌شوم، ولی هرگز تسلیم غرض و جهل نمی‌شوم. گفتم در تنظیم طرح‌ها خیر و صلاح مردم را مورد توجه قرار داده‌ام.

وزیر دادگستری افزود: در گذشته عملا دستگاه دادگستری تحت تأثیر رژیم ارباب رعیتی قرار داشت، ولی اینک با از بین رفتن آن رژیم باید در وضع قوانین ما هم تجدید نظر شود. عدالت دادگستری باید توأم با بی‌نظری باشد و آن میسر نیست مگر آنکه کسی که حکمیت در دعاوی مردم می‌کند مستقل باشد.

وی افزود: تبعیض در دستگاه دادگستری نیز مغایر با استقلال قوه قضائیه است. قاضی مستقل آن قاضی است که در دسته‌بندی‌های سیاسی وارد نباشد. من اعلام می‌کنم که متأسفانه در دادگستری ایران دسته‌بندی وجود دارد، ولی در این دسته‌بندی قضات مقصر نیستند، بلکه تقصیر وزرای دادگستری است. اگر وزیر دادگستری تبعیض نکند، دسته‌بندی درست نمی‌شود. باید روح تازه در دادگستری دمیده شود و چرخ‌های دادگستری تندتر بگردد.

 

روزنامه اطلاعات: رئیس‌جمهور مصر با نفوذ در علمای شیعه می‌خواهد مقابل اصلاحات شاه بایستد!

روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله امروز خود با حمله به حکومت مصر نوشت: سرهنگ ناصر، رئیس‌جمهور مصر، درصدد برآمده است از طریق نفوذ در علمای شیعه عراق و بعضی علمای شیعه ایران، آنها را وارد پاره‌ای اقدامات سیاسی نماید و راهی برای اعمال نظر در مسائل سیاسی و جلوگیری از اصلاحات مترقی ایران باز کند.

شما اگر معنای کلمه شیعه را که ملت ایران در زیر پرچم آن زندگی می‌کند، بشناسید وقتی می‌گویید علمای شیعه، هرگز به اندیشه شما نخواهد گذشت که ممکن است علمای شیعه تحت نفوذ شخصی مثل ناصر قرار گیرند و یا امکان دارد که ناصر بتواند از این طریق مقاصد سیاسی خود را در ایران اعمال کند. شیعه حصاری حصین که مملکت ایران در پناه آن مدعیانی مثل سلاطین عثمانی و خلفای عباسی را به زانو درآورده است و  بقای قومیت و ملیت این سرزمین در ضمانت این کلمه مقدس ارجمند است. پس این دژ، دژ شیعه، دژ ولایت آن‌چنان سوراخی نیست که عبدالناصر یا عمال او بتوانند در آنجا لانه کنند و به تخریب بنای قومیت و تمامیت ایران مشغول شوند. این دم شیر است به بازی مگیر!1

 

اعتراض مدیران کارخانجات قند و  شکر به تصمیم دولت

به دنبال تصمیم جدید دولت در مورد افزایش یک ریال دیگر بر میزان عوارض و سود بازرگانی دریافتی از تولید کارخانجات قند ملی و همچنین دریافت چهار ریال تفاوت قیمت اخیر قند و شکر از تولید این کارخانجات، مدیران کارخانجات مزبور به‌شدت نسبت به این تصمیم اعتراض کردند.

یکی از مدیران کارخانجات قند و شکر در این زمینه گفت: اگر بر فرض، دولت هیچ گونه عوارض و مالیاتی از این کارخانه‌ها دریافت ننماید، این کارخانه‌ها خود به خود برای دولت و مردم منافع بسیاری حاصل می‌کنند که یکی از آن منافع صرفه‌جویی در صدور ارز و دیگر آبادانی و عمران دهات و مزارع و بالا رفتن سطح تولید و کشاورزی است. 

به گفته وی، موفقیت در این امر خطیر مستلزم این است که دولت واقعا از این دستگاه‌ها پشتیبانی کند و برای آنها وسایل کار و فعالیت فراهم نماید و با گرفتن عوارض و مالیات نامتناسب آنها را در مضیقه نگذاشته و فعالیت آنها را متوقف نسازد؛ زیرا منافع دولت در صورتی تأمین می‌شود که این کارخانه‌ها بتوانند کار کنند و تولید نمایند.2

 

گزارشی که برخی مفاد آن امروز قابل اجرا نیست!

در یکی از اسناد ساواک به تاریخ 6 خرداد 1342 آمده است: گزارش ویژه ساواک درباره روحانیون طى شماره 660/4 از نخست‌وزیرى براى جناب آقاى تفضلى، وزیر مشاور، ارسال و مقرر گردیده است که مفاد آن در کمیسیونى مرکب از جناب آقاى دکتر خانلرى، وزیر فرهنگ، و تیمسار ریاست ساواک و جناب آقاى تفضلى، وزیر مشاور، مورد بررسى و اقدام قرار گیرد. گزارش ویژه مورد نظر در تاریخ 41/12/19 به نخست‌وزیرى تقدیم و مفاد آن به اعتبار افکار عمومى و موقعیت سیاسى روز تهیه گردیده بود.

در ادامه این سند آمده است: بدین معنى که در اواخر سال گذشته در گیر و دار تصویب ملى افکار عمومى به موضوع اصلاحات عمیق در تمام شئون کشور توجه پیدا کرده و طبعا اکثریت مردم با مخالفین لوایح شش‌گانه مخصوصا روحانیون هماهنگى نداشتند. ولى در حال حاضر اقدامات مخربین و تبلیغات عوامل مخالف دولت مجددا افکار عمومى را نسبت به موفقیت دولت فعلى در اجراى برنامه‏هاى اصلاحى مشکوک ساخته و طبعا جناح مخالفین، مخصوصا طبقه روحانیون، تقویت گردیده‏اند.

در بخش دیگری از مقدمه این سند آمده است: بنابراین بعضى از مواد پیشنهادى در گزارش ویژه سال گذشته با موقعیت فعلى قابل اجرا نیست مگر آنکه مجددا افکار عمومى به ادامه اصلاحات اصولى به وسیله دولت امیدوارى کامل پیدا کند.

 

رویدادهایی که مسئله روحانیان را بغرنج کرده است!

پس از ذکر خلاصه‌ای از گزارش 19 اسفند 1341 آمده است: بعد از گزارش ویژه مورد بحث، یعنى از اول سال جارى، مسئله روحانیون به علل مشروحه ذیل روزبه‌روز بغرنج‏تر گردید و در حال حاضر اجراى طرح‏هاى کلى به منظور تقویت روحانیت به معنى واقعى و مبارزه با روحانى‌نماها عملا ماهیت پیدا می‌کند.

1. واقعه مسجد فیضیه قم در اوایل سال جارى و انعکاس آن در کشورهاى مسلمان‌نشین، مخصوصا عراق، از نظر سیاست خارجى به ضرر ایران تمام شده و لبه تیز تبلیغات روحانیان مسلمان مخصوصا شیعیان عراق را به سوى دولت و حکومت فعلى ایران متوجه ساخت.

 2. جلب طلاب علوم دینى به نظام وظیفه گرچه موقتا آنان را مرعوب ساخت، ولى عملا فاصله روحانیون را با حکومت بیشتر نمود و در افکار عمومى نیز یک عمل انتقام‌جویانه تلقى گردید.

 3. پخش اعلامیه‏هاى بی‌شمار از طرف عوامل مخالف مخصوصا روحانیون موجب گردید که مردم معتقد به مذهب تصور نمایند که واقعا مقامات عالى کشور به اصول دیانت و مذهب بى‌اعتقاد شده‏اند.

4. عدم پیشرفت سریع در برنامه‏هاى اصلاحى و مخصوصا اشکالاتى که در اجراى قسمت دوم برنامه اصلاحات ارضى به‌وجود آمد، گران شدن نفت، قند و شکر و سایر مایحتاج عمومى و عدم رضایت مردم از دستگاه‌هاى دولت براى مخالفین دولت دستاویز تازه‏اى شده و موجبات تقویت مجدد ارتجاع سیاه را فراهم نموده است.

 

طبقه روحانیون آیت الله خمینی را محور مقاومت خود قرار داده است

در ادامه این سند آمده است: همین موارد و نظایر آن موجب می‌گردد که عوامل ارتجاع سیاه به هم نزدیک شده و مرکز مقاومتى براى خود تشکیل دهند. کما اینکه در این راه تا حدودى موفق شده و طبقه روحانیون خواه ناخواه آیت‏اللّه‏ خمینى را محور اصلى مقاومت خود قرار داده و مقام نامبرده را که قبل از تصویب ملى نامى و نشانى نداشت، تا حدود مرجع مسلم تقلید شیعیان بالا برده‏اند.1

در حال حاضر عکس‌هاى فراوانى از آیت‏‌الله‏ خمینى به چاپ رسیده و به تعداد فراوان در معابر و دکاکین تهران و سایر شهرستان‌ها به چشم می‌خورد.

در بخش دیگری از این سند با اشاره مجدد به گزارش 19 اسفند 1341 ساواک آمده است: اجراى پیشنهادات مندرجه در گزارش مزبور نیز موکول به حصول آرامش نسبى در افکار عمومى و جلب توجه طبقات روشنفکر کشور مخصوصا روحانیون روشنفکر بود. در حال حاضر نیز براى حل تدریجى مسئله روحانیون مواردى به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

 

راهکار پیشنهادی ساواک برای حل مسئله روحانیت؛ وعاظ خریداری شوند!

1. ادامه مذاکرات براى حل اختلافات ضمن روشن نمودن موقعیت سیاسى خاص کشور؛

2. اجراى طرح‌هایى به منظور تشدید اختلاف بین روحانیان سرشناس؛

 3. خریدارى بعضى از وعاظ که داراى نفوذ کلام هستند و وادار کردن آنان به تبلیغات غیر مستقیم در جهت منویات کارگردانان کشور؛

 4. تقویت روحانیون روشنفکر به طور نامحسوس و هماهنگ ساختن افکار آنان به منظور مبارزه با خرافات؛

 5. عدم مزاحمت طلاب علوم دینى و مرخص کردن طلابى که به نظام وظیفه جلب شده‏اند؛

 6. از بین بردن آثار زد و خورد و خرابى در مسجد فیضیه قم از طریق مقتضى و به نحو نامحسوس؛

 7. اهمیت دادن به اجراى برنامه مذهبى و اخلاقى در مدارس و استفاده از بعضى روحانیون براى تدریس دروس مذهبى؛

 8. توقیف و تعقیب قانونى وعاظى که روى منبر علنا علیه مقامات عالى کشور به توهین می‌پردازند، ولى این گونه دستگیرى‏ها باید پس از خاتمه مجلس و به طور نامحسوس انجام گرفته و مرتکب نیز سریعا محاکمه و به مجازات برسد.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.