13 بهمن 1341

13 بهمن 1341

برای از بین بردن خرده مالکین لباس سرخ نپوشیده ایم!/در ایران نظم زراعی خاص وجود ندارد/به  اخلالگران زمین نمی‌دهیم / با تحریک شده مالکین بزرگ به شدت برخورد خواهیم کرد/برای معالجه سه هفته به اروپا می‌روم!/آئین نامه جدید انتخابات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد/کندی به شاه تبریک گفت/وضع استخدامی‌کارمندان حساب عملیات مخصوص مشخص نیست/قرار بازداشت سرتیپ آجودانی و سایر متهمین برق صادر شد/سالروز ترور شاه روز جمع آوری خون اعلام شد!/خودمان می‌توانیم یخچال تولید کنیم / با آزاد سازی واردات به ما ضرر می‌زنید!/سیاست اقتصادی دروازه های باز به صلاح کشور ما نیست/ایران به دریای مدیترانه راه خواهد یافت/برای پست های بلا متصدی اعتبار در نظر گرفته نمی‌شود/کارگران در هیچ شرایطی مجاز به دخالت در کار های اداری کارخانه نیستند/اعلامیه در بار در باره سفر ژنرال دوگل به ایران

برای از بین بردن خرده مالکین لباس سرخ نپوشیده ایم!

ارسنجانی وزیر کشاورزی دیشب در یک مصاحبه رادیویی اظهار داشت که ملت ایران که حاکم بر سرنوشت خود می‌باشد با رای خویش نظر خود را در باره اصلاحات ارضی و سایر مسائلی که به رای عمومی‌گذارده شده بود اعلام داشته است.

وزیر کشاورزی افزود : آئین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی به زودی اعلام خواهد شد و مشمولین قسمت جدید اصلاحات ارضی ظرف یک ماه فرصت خواهند داشت که یکی از سه طریق قید شده در قانون را بپذیرد.

 

در ایران نظم زراعی خاص وجود ندارد

ارسنجانی گفت چون در ایران یک نظم خاص زراعی وجود ندارد و وضع زارعین و خرده مالکین در تمام ایران متفاوت است لذا ما سعی خواهیم کرد در آئین نامه اجرایی از تمام نظریات خرده مالکین استفاده کنیم و در

شنیده ام در بعضی مناطق مانند آشتیان و فراهان و اراک اشخاصی هستند که در آمد مختصر آنها ۳۰۰ یا 4۰۰ من گندم است که آن را تاحالا به صورت بهره مالکانه می‌گرفته اند  و کسانی که 5 یا ۱۰ هکتار زمین دارند باید در صورت اجاره پول بگیرند ما به شر کت های تعاونی که گندم روستائیان را می‌خرد، دستور می‌دهیم به آنها گندم بفروشد تا هم نظم کار ما به هم نخورد و هم آنها بتوانند گندم خود را به دست آورند.

 

به  اخلالگران زمین نمی‌دهیم / با تحریک شده مالکین بزرگ به شدت برخورد خواهیم کرد

در ضمن برای جلوگیری از اجحافات افراد محلی در نظر گرفته ایم فقط به زارعینی زمین داده شود که در محل مشهور به اخلالگری و نگران کردن مردم نباشند.

ما به چاقوکش ها، قماربازها و مزاحمین مردم زمین نخواهیم داد. شنیده ام در اطراف تهران عده ای  که ۱۰ یا 15 سال بود از دِه رفته بودند باز به دِه بازگشته به عنوان این که اهل آن دِه بوده اند اراضی را تصرف و یا درخت ها را قطع کرده اند، ما به کسانی حق می‌دهیم که از سال ۳۸ به مدت سه سال مقیم دِه بوده و زارع محلی بوده باشند و کسانی را که حالا برای اخلال به دهات رفته اند صاحب حق نمی‌شناسیم.

مثلا عده ای را تجهیز کرده اند که به دهات شهریار بروند، این ها که جز عده ای قمار باز نیستند شب ها درخت های خرده مالکین سه یا چهار هکتاری را قطع می‌کنند و گاو آنها را می‌دزدند.

این ها تحریک شده مالکین بزرگ هستند که هنوز هم خیال می‌کنند اوضاع به حال اول بر می‌گردد  به مامورین اصلاحات ارضی و انتظامی‌دستور داده شده است که در برخورد با این افراد با آن ها به شدیدترین وضعی رفتار شود.

ما لباس سرخ نپوشیده ایم که خرده مالکین را از بین ببریم ولی اعلام می‌داریم با تصویب و انتشار آئین نامه ظرف یکی دو هفته آینده تمام سعی آنها باطل خواهد شد و در عین حال به خرده مالکین اطمینان می‌دهم با قاطعیت از آن ها پشتیبانی خواهیم کرد.

 

برای معالجه سه هفته به اروپا می‌روم!

ارسنجانی بعد درباره سفر خود به اروپا گفت : همان طور که در جراید از قول من نوشته شده است برای سه هفته برای معالجه به اروپا می‌روم. مدت زیادی است که من احتیاج به معالجه دارم اما براثر کار زیاد فرصت آن دست نداده است.

 

آئین نامه جدید انتخابات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد

به موجب ماده ۳ لایحه اصلاحی تصویبنامه قانونی انتخابات که در «تصویب ملی» مورد تصویب قرار  گرفت. وزارت کشور مامور تهیه آئین نامه ای برای ترتیب ثبت نام و اخذ مدارکی که انتخاب کننده باید ارائه دهد گردیده است.

به دستور وزیر کشور صبح امروز کمیسیونی در وزارت کشور برای تهیه این آئین نامه تشکیل گردید.

 

کندی به شاه تبریک گفت

امروز متن پیامهای متبادله مابین شاهنشاه و رئیس جمهوری آمریکا بدین شرح توسط سخنگوی دربار شاهنشاهی انتشار یافت؛

 اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

پیروزی آن اعلیحضرت را در رفراندم تاریخی روز شنبه گذشته صمیمانه تبریک می‌گویم .

جانسن معاون ریاست جمهوری در تعقیب مسافرت ماه اوت گذشته خود به ایران با من درباره پذیرایی گرمی‌که در ایران از او شده بود و تصمیم راسخ ملت ایران به تجدید حیات ملی و پیشرفت در همه شئون به تفصیل صحبت کرده بود. بنابراین بیش از پیش مایه خوشوقتی است که چنان که به اطلاع می‌رسد اکثریت عظیم ملت ایران رهبری آن اعلیحضرت را در راهی که کاملا منعکس کننده خواسته های ایشان است مورد تایید قاطع قرار داده اند.

 مسلم است که این پشتیبانی ملی اعتماد آن اعلیحضرت را به درستی راهی که برگزیده اند تقویت کرده وعزم شما را در رهبری کشور خویش به جانب پیروزی در مبارزه ای که برای بهبود زندگانی ملت خود در پیش گرفته اید راسخ تر خواهد ساخت.

شاه نیز در پاسخ تصریح کرده است :

نتیجه رفراندوم همان طور که متذکر شده اید منعکس کننده پشتیبانی قلبی و کامل و تقریبا به اتفاق آرای ملت ایران از اصلاحات اساسی است که به  دست من صورت می‌گیرد.

یقین دارم که ما در اجرای طرح های اجتماعی و اقتصادی خودمان می‌توانیم به حسن نیت دوستان آمریکایی خویش اطمینان داشته باشیم.

 

وضع استخدامی‌کارمندان حساب عملیات مخصوص مشخص نیست

امروز نمایندگان کارمندان حساب عملیات مخصوص در باره وضع استخدامی‌خود اظهار نگرانی کردند.

نمایندگان مزبور می‌گفتند که معلوم نیست دولت درباره وضع استخدامی‌آن ها چه تصمیمی‌خواهد گرفت.

 

قرار بازداشت سرتیپ آجودانی و سایر متهمین برق صادر شد

امروز کسب اطلاع شد که از طرف سید علی اکبر طباطبایی رئیس شعبه دادگاه دیوان کیفر قرار بازداشت کلیه متهمین پرونده بنگاه برق برای شروع دادرسی صادر گردید.

طبق وقت معین شده صبح فردا دادرسی متهمین بنگاه برق در شعبه سوم دادگاه دیوان کیفر شروع خواهد شد.

متهمین این پرونده عبارتند از آقایان سرتیپ بازنشسته احمد آجودانی ، مصطفی جباریان، مهندس محمد قراچه داغی، سید تقی برومند.

 

سالروز ترور شاه روز جمع آوری خون اعلام شد!

اعلامیه زیر از طرف جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران انتشار یافت : هم وطنان عزیز مستحضرند که یکی از اهم وظایف «شیر و خورشید سرخ» تهیه خون به طور رایگان برای بیماران بیمارستان هاست.

شیر و خورشید سرخ تصمیم گرفته است روز پانزدهم بهمن ماه هر سال را به شکرانه سلامت شاهنشاه و به یاد بود این که در چنین روزی شاهنشاه ما خون خود را برای سعادت و بقای ملت ایران نثار کردند1 به عنوان روز جمع آوری خون اعلام کند و اولین مراسم آن را روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه جاری برقرار سازد و از هم وطنان عزیز استمداد کند که هر کدام با دادن مقدار مختصری از خون خود که هیچ گونه زیانی در سلامت آنان نخواهد داشت جان بیمارانی را که در بیمارستان ها تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند نجات بخشند.

این مراسم در ساعت سه بعداز ظهر روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه جاری در همان لحظاتی که چهارده سال پیش از این شاهنشاه ما از خطر سوء قصد نجات یافتند و به شکرانه سلامت شاهنشاه انجام می‌پذیرد.

 

خودمان می‌توانیم یخچال تولید کنیم / با آزاد سازی واردات به ما ضرر می‌زنید!

نامه ای از طرف «شرکت صنایع پارس و آمریکا» به کمیسیون سهمیه وزارت بازرگانی نوشته شده است و طی آن اطلاع داده شده که کارخانه این شرکت با تکامل تجهیزات خود در سال جاری قادر خواهد بود که ۲۰ هزار یخچال به ظرفیت های مختلف در داخل کشور تهیه کرده و در دسترس عموم بگذارد و هم اکنون تعداد زیادی یخچال برای عرضه به بازار آماده کرده است که نیازمندی یک سال یخچال مملکت را تامین می‌کند.

مسلما اگر شایعات مربوط به آزادی ورود یخچال به حقیقت نزدیک شود این شرکت به شدت دچار ناراحتی مالی خواهد شد و این کار مالا و به صلاح اقتصاد مملکت نخواهد بود.

 

سیاست اقتصادی دروازه های باز به صلاح کشور ما نیست

 برنامه ای که به کمیسیون سهمیه نوشته شده است مسئله سیاست اقتصادی دروازه های باز مورد بررسی قرار گرفته و ذکر گردیده است که اجرای این سیاست به سود و صلاح ممالکی مثل ایران که صنایع جوان دارد و در حال رشد است نمی‌باشد زیرا سازندگان خارجی می‌توانند محصولات مشابه را به قیمت ارزانی به بازار عرضه کنند و موجب به فروش نرسیدن محصولات داخلی گردند و کارخانه های داخلی را دچار ورشکستگی بنمایند

 

ایران به دریای مدیترانه راه خواهد یافت

به موجب اعلامیه کمیته اقتصادی پیمان سنتو با اتصال راه آهن ایران و ترکیه ایران به دریای مدیترانه راه خواهد یافت.

اعلامیه کمیته اقتصادی سازمان پیمان مرکزی همچنین حاکیست  که تا سال آینده ۸۸ ایستگاه فرستنده و تقویت تلگرافی و تلفنی آماده استفاده خواهد شد و کراچی از راه تهران به آنکارا خواهد پیوست، از نخستین قسمت شبکه تلگرافی و تلفنی که سه کشور عضو سازمان پیمان مرکزی را به لندن متصل ساخته بهره برداری آغاز شده است با پیوستن راه آهن های ایران و ترکیه به  یکدیگر تهران به اروپا می‌پیوندد و ایران به دریای مدیترانه نیز راه خواهد یافت.

 

برای پست های بلا متصدی اعتبار در نظر گرفته نمی‌شود

ظهر روز پنجشنبه دستورالعمل اولیه وزارت دارایی در مورد بودجه سال 1342 که در دفترچه ۲۰ صفحه ای چاپ و توزیع شده بود در جلسه روسای حساب داری های وزارتخانه ها توسط وزیر دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نکته تاکیدی مهم در این جلسه تقلیل هزینه های اداری و همچنین تقلیل تقاضا های اضافه اعتبار بود.

هزینه ها طبق دستور العمل مزبور به پنج فصل تقسیم شده، فصل اول مربوط به حقوق است. در این فصل کلیه اعتبارات حقوق کارمندان دولت اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد حکمی‌بدون پایه و همچنین مستخدمین جزء، تلفنچی ها و رانندگان باید جداگانه در فرم های مخصوص بر حسب تعداد کارمندان و حقوق هر طبقه از آن ها برآورد و تامین اعتبار شود. وزیر دارایی در این مورد تاکید کرد که به هیچ وجه نباید برای پست های بلامتصدی اعتباری منظور شود، مگر برای کارمندانی که خدمت وظیفه آنان در سال 1342 تمام می‌شود و همچنین کارمندانی که موقتا در آمار عمومی‌خدمت می‌کنند.

 

کارگران در هیچ شرایطی مجاز به دخالت در کار های اداری کارخانه نیستند

عطاالله خسروانی وزیر کار و خدمات اجتماعی دیروز طی مصاحبه ای گفت مجمع کارخانجات فلزکار موافقت خود را با شرکت کارگران در سهام کارخانه ها اعلام داشته است.

خسروانی گفت : قبول این قانون برای کارخانجات ریسندگی و بافندگی نیز سود زیادی در بردارد زیرا در حال حاضر کارخانجات مزبور ۲۰ درصد کار و کالایشان هدر می‌رود. در صورت تکمیل و اجرای طرح شرکت کارگران در سود کارخانه ها به احتمال قوی کارگران وظایف خود را با توجه بیشتری انجام می‌دهند.

 وزیر کار و خدمات اجتماعی گفت : هدف درجه اول ما از طرح مزبور ایجاد تناسب و توافق بین کارگران و کارفرمایان است و این کار به نفع هر دوی آنها است.

ضمنا کارگران در هیچ شرایطی مجاز به دخالت در کار های اداری کارخانه نیستند.

 

اعلامیه در بار در باره سفر ژنرال دوگل به ایران

اعلامیه زیر امروز از طرف دربار شاهنشاهی انتشار یافت؛

بنا به دعوت اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران حضرت ژنرال دوگل رئیس جمهوری فرانسه و بانو دو گل از تاریخ 24 تا ۲۸ مهر ماه 1342 (16 تا ۲۰ اکتبر 1963) به طور رسمی‌به ایران مسافرت خواهند کرد.

وزیر دربار شاهنشاهی حسین علاء

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.